Svenska fiskerättigheter för makrill 2017

Sverige har en liten makrillkvot i jämförelse med andra länder runt Nordsjön och i jämförelse med den svenska sillkvoten. Huvuddelen av makrillkvoten ingår i systemet med individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) och en liten del är avsatt till kustkvot.

Astrid Pelagic AB, Fiskeri AB Ginneton, Båt GG 330 Carmona AB, TLF-Torönland Fiskeri AB och Bryngeld Fiskeri AB är de dominerande företagen vad det gäller innehav av fiskerättigheter för makrill. Astridkoncernen har också fiskerättigheter för makrill i Danmark.

Roro_annandagen_jul2015 - 24

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön EU-zon 2017, båt, andel i %, andel i ton, ägare (i slutet av april)

GG 764 Astrid, 34,3%, 1 575, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 16,6%, 762, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 16,1%, 740, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 505 Polar, 10,8%, 497, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 6,7%, 307, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 4,8%, 220, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 4,4%, 200, Rönnäng, Lövön AB
GG 204 Tor-ön, 3,3%, 152, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 850 Odeskär, 2,2%, 101, Vrångö, Odeskär AB

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön EU-zon 2017 per företag (i slutet av april), företag, andel i %, andel i ton, hemort, ägare

Astrid Pelagic AB, 34,3%, 1 575, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 16,6%, 762, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 16,1%, 740, Dyrön, Gustafsson
Bryngeld Fiskeri AB, 10,8%, 497, Fiskebäck, Bryngeld
TLF-Torönland Fiskeri AB, 10,0%, 459, Fiskebäck, Ahlström
Ahlma Fiskeri AB, 4,8%, 220, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Lövön AB, 4,4%, 200, Rönnäng, Arvidsson
Odeskär AB, 2,2%, 101, Vrångö, Andersson

GG 505 Polar

GG 505 Polar lämnar Ystad den 2 mars 2017. Bild: Jonn Leffmann. Licens: CC BY 3.0

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön norsk zon 2017, båt, andel i %, andel i ton, ägare (i slutet av april)

GG 764 Astrid, 32,6%, 107, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 16,6%, 55, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 6,4%, 21, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 505 Polar, 10,1%, 33, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 6,1%, 20, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 6,1%, 20, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 5,8%, 19, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 778 Lövön, 4,7%, 15, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 4,4%, 14, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön norsk zon 2017 per företag (i slutet av april), företag, andel i %, andel i ton, hemort, ägare

Astrid Pelagic AB, 32,6%, 107, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 16,6%, 55, Fiskebäck, Claesson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 12,1%, 20, Fiskebäck, Ahlström
Bryngeld Fiskeri AB, 10,1%, 33, Fiskebäck, Bryngeld
B-C Pelagic AB, 7,6%, 25, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 6,4%, 21, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 4,7%, 15, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 4,4%, 14, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!