Färöarna vill slänga ut utländskt kapital från fiskerinäringen

Färöarna har beslutat om en ny fiskeripolitik och ett nytt fiskeriregelverk och nya lagar på området. I de ny lagarna och det nya regelverket ingår bestämmelser som syftar till att utländskt kapital ska bort från fiskerinäringen. Idag finns det tre större fiskeriföretag på Färöarna med utländskt delägarskap. Isländska Samherji äger 33% i färöiska P/F Framherji, nederländska storföretaget Parlevliet & van der Plas (P&P) äger hälften av P/f Næraberg och det finns också norska ägarintressen i vissa företag.

I det stora färöiska fiskodlingföretaget Bakkafrost som har sitt säte i Norge är huvudägarna från Färöarna men resten av ägarna är främst norska, danska och svenska aktiefonder. Företaget har intressen i den färöiska och danska fiskmjölsindustrin liksom i den färöiska fiskberedningsindustrin.  Det är lite oklart hur Bakkafrost kommer att påverkas av den nya färöiska lagstiftningen.

Det visar sig också att det förmodligen inte går att utestänga utländskt kapital från Färöarnas fiske. Enligt ett avtal som gör Färöarna och Island till en gemensam ekonomisk zon får isländska företag äga upp till 33% av färöiska företag. Det skulle innebär att Samherji kan behålla sin andel i Framherji och att P&P enkelt kan behålla sin andel genom att skapa två företag på Island. Den nya lagstiftningen och det nya regelverkets regler om utländskt ägande är med andra ord helt meningslösa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!