Är det verkligen 60% färre arter idag än för 100 år sen?

En ny rapport visar att 60% av alla arter som fanns på västkusten, dvs i Kattegatt och Skagerak, för 70 år sedan kan ha  försvunnit. Enligt ETC har därför nästan 2/3 av alla arter försvunnit. Antalet arter har dock inte minskat så mycket.

6% av de arter som hittats vid de moderna undersökningarna fanns jnte för 70 år sen. Det gör att minskningen av antalet arter är närmare hälften (54%) medan antalet försvunna arter är 60% och antalet nytillkomna arter är 6%. För 75% av arterna har också beståndens storlek minskat. De försvunna arterna är framförallt sådana som var sällsynta för 70 år sen.

Vid jämförelsen har forskarna försökt att eliminera sådant som beror på olika insamlingsområden och olika metodik. Trots det finns det saker som gör att jämförbarheten mellan de olika provtagningsperioderna är problematisk. Ett problem är att inventeringen för 70 år sen genomfördes under en period på 14 år (1921-1934) medan nutidens provserie bara omfattar 5 år (2004-2009). Skillnaderna gör att chansen för att hitta tillfälliga eller ovanliga arter var betydligt större för 100 år sen än i dagens prover. Det är inte heller säkert att områdesindelningen i olika typer stämmer vilket också kan förvränga resultaten.

Redskap med olika egenskaper kan också ha inneburit skillnader i vad som fångas. Detta nämns dock inte av forskarna. De nämner inte heller att den gamla provtagningsperioden var precis efter ett krig. Under krigen fiskas det mycket mindre än annars så bestånden av olika arter är alltid större efter en krigsperiod. Detta kan eventuellt förklara varför bestånden tycks har varit större för 70 år sen än idag.

Sammantaget betyder det att siffrorna 50% minskat antal arter eller 60% försvunna arter måste tas med en nypa salt.

Samtidigt har forskarna också konstaterat att ökad insamlingsansträngning för 70 år sen medförde ökat antal arter men idag finns ingen sådan effekt. Det tyder på minskat antal arter.

Till slut spekulerar forskarna i orsaker. Bland orsakerna nämner de övergödning, varmare hav (vilket ofta innebär färre arter), överfiske (vilket har förekommit i stor omfattning, men inte förekommer idag) och förstörelse av bottnar. Den enda orsak de diskuterar närmare är bottentrålning. Dock utan att nämna att bottentrålning inte sker på hårda bottnar där det också verkar som om antalet arter minskat. De påpekar också att de vet för lite för att kunna dra några egentliga slutsater om varför antalet arter har minskat eller varför så många arter försvunnit.

Vad som inte nämns av forskarna som en orsak är det ökande antalet sälar. Då undersökningen för 70 år sen gjordes fanns det cirka 2 000 knubbsälar i Skagerak och Kattegatt. Åren 2004-2009 fanns det omkring 15 000 knubbsälar i Skagerak och Kattegatt. Något som självklart också påverkar artsammansättning och beståndsstorlekar.

Utifrån rapporten kan vi säga att antalet arter i Kattegatt och Skagerak minskat. Vi kan också se att det troligen är så att en majoritet eller i alla fall hälften av de arter som fanns för 70 år sen försvunnit. Orsakerna till detta är dock inte klarlagda.

Vi kan också konstatera att media i vanlig ordning är överdrivet alarmistiska och att de ofta intervjuar forskare som också är det. Det är uppenbart att ingen journalist eller skribent som skrivit om rapporten faktiskt läst den. Inte heller har de försökt sätt sig in i frågan genom att läsa på om bottentrålning eller studera mängden sälar eller andra djur som kan påverka artsammansättning och beståndsstorlek.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Är det verkligen 60% färre arter idag än för 100 år sen?”

Kommentarer är stängda.