Varför så många oseriösa forskare?

Ett gäng forskare på Stockholms Universitet skyller alla problem för torsken i Östersjön har på bottentrålning. Det är en oseriös inställning som inte bidrar till nån lösning på en komplicerad problematik som lett till ett stort torskbestånd utan stora fiskar.

Orsakerna till problemen för torskbestånden i Östersjön är många. Tidigare överfisk med trål och garn är en, övergödning (för från städernas avlopp, numera från jordbruket) en annan, få tillfällen när nytt fräscht vatten trängt in från Kattegatt (är det nån som undersökt om Öresundsbron haft nån betydelse för det minskade antalet inflöden av syrerikt saltvatten?). Att bara skylla på fisket och kräva åtgärder från fisket sida är oseriöst.

Oseriösa forskare finns dock inte bara i Sverige utan också i andra länder. Exempelvis på Island där en oberoende forskare, Jón Kristjánsson, skyller de små torskfångsterna och de små torskbestånden på fiskeriförvaltningen och kvotbegränsningarna. Det är totalt oseriöst och utan hänsyn till det vi vet torskbestånds återhämtning.

Överfisket av torsken på Grand Banks utanför Newfoundland skedde för flera decennier sen och torsken försvann helt årtionden tillbaka. Fisket upphörde helt, men torsken har ännu kommit tillbaka.

Bestånden är väldigt mycket mindre även vid Island och det tycks enligt Kristjansson, så som han citeras i en artikel på Fiskerforum, bero på att fisket begränsats. Vilket naturligtvis är trams. Hade fisket fortsatt på den nivå det hade när begränsningar infördes hade det idag inte funnits nån torsk alls runt Island. Sannolikt har det istället varit så att fiskebegränsningarna inte varit tillräckliga i det initiala skedet. Kristjansson bryr sig inte heller om att begränsningarna av torskfisket i Nordsjön varit mycket framgångsrika och lett till ett ökande torskbestånd och ökat fiske.

Kristjansson är helt klart en helt oseriös forskare i likhet med det gäng på Stockholms Universitet som tycks anse att bottentrålsförbud är lösningen på alla problem i havet.

Det finns andra forskare som jag också tycker är oseriösa vad det gäller olika aspekter inom och kring fisket, däribland Filippa Säwe och Johan Hultman på Lund Universitet som är seriösa forskare på de flesta sätt, men inte när det gäller deras verklighetsfrämmande och mycket negativa inställning till stora fiskebåtar.  Alla de forskare som i tid och otid pratar om ett pågående överfiske av torsk i Östersjön hör också till de som delvis är helt oseriösa. Påståendet saknar nämligen grund i verkligheten, möjligtvis med undantag av det polska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!