Dumheter om kvotkungar i dansk debatt

Många danska fiskare har försvunnit under de senaste tio åren. Många försvann också innan dess. Många små fiskare, fiskebåtar och fiskelägen har försvunnit.

I dansk media och från både vänster och höger skylls det på systemet med individuella överförbara fiskerättigheter som lett till förekomsten av så kallade kvotkungar. Men det är bara dumheter. Det kustnära fisket handlar om demersalt fiske, fiske på bottenlevande arter med trål, snurrevad och garn. Detta fiske har inget gemensamt med det fiske som de så kallade kvotkungarna ägnar sig åt vilket är pelagiskt fiske med stora båtar långt ute till havs. Dansk media, Enhedslisten, SF, Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti snackar helt enkelt dumheter när det gäller fisket.

Det är inte existensen av de så kallade kvotkungarna som lett till att antalet yrkesfiskare minskat och har minskat mer än 100 år. Det är framförallt teknisk utveckling, nybyggda säkra hamnar samt minskade kvoter som lett till minskningen av antalet fiskare, fiskelägen och fiskebåtar. Det är i själva verket en både rimlig och nödvändig utveckling. Det finns ingen anledning att bevara ett olönsamt fiske med en massa små fiskebåtar som innebär dålig arbetsmiljö och farlig arbetssituation.

Det är främst två danska yrkesfiskare på Jylland som nämnts i debatten och kallats kvotekongar, det är John-Anker Hametner Larsen som är en av de personer som äger flest fiskebåtar i Danmark och Henning Kjeldsen. Hametner Larsen är dock inte en av de allra största fiskerättighetsinnehavarna i Danmark och kanske inte en av de jag skulle kalla kvotkung. utan han har främst mellanstora fiskebåtar han köpt begagnat för att använda under delar av året under tobisfisket och brislingfisket (skarpsillsfisket). Hametner Larsen ägnar sig inte åt fiske på samma arter som de mindre kustnära yrkesfiskarna och har inget med att sådana yrkesfiskare försvinner att göra.

Henning Kjeldsen och hans olika företag hör däremot till de största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark. Han har rättigheter till såväl pelagisk fisk som demersal fisk. Att han skulle ha nåt ansvar för att yrkesfiskare, fiskebåtar och fiskelägen i Danmark har försvunnit är dock dumheter. Sannolikt är det omvänt. Om Henning Kjeldsen inte satsat så mycket hade det funnits färre fiskare i Skagen och på andra orter på Nordjylland.

Innan individuella överförbara fiskerättigheter infördes i Danmark var det danska fisket olönsamt med gamla skrotbåtar och överkapaciteten var enorm. Dvs det fanns för många båtar och yrkesfiskare. Överkapacitet leder till olagligt fiske, skattefusk, svartarbete, svart försäljning av fångst, överfiske, utfiskning, olagliga utkast med mera. De som blir mest lidande av sådana förhållanden är fiskbestånden i haven. De fiskas för hårt och riskerar att försvinna. Det var därför nödvändigt att minska den danska fiskeflottan.

Det enda kända fungerande sättet att få bort överkapacitet i fisket är individuella överförbara fiskerättigheter. När de infördes i Danmark försvann överkapaciteten snabbt. Systemet medger en smidig och effektiv anpassning till hur mycket fisk det finns i havet och till den tekniska utvecklingen.

Antalet fiskebåtar i alla storleksklasser minskade till en början, men senare har de allra största båtarna för sillfiske ökat i antal. De mellanstora båtarna som ägnade sig åt blandat fiske och industrifiske är de som i huvudsak försvunnit. De har minskat betydligt mer än fiskeflottan som helhet.

Antalet små kustnära fiskebåtar har inte minskat mer än genomsnittligt utan har minskat lika mycket som fiskeflottan i sin helhet. Det har alltså inte skett någon omfördelning från små fiskare till stora inom det danska fisket som helhet.

Det som skett är framförallt en omfördelning inom det pelagiska fisket där storskalighet innebär ekonomiska fördelar. Mindre pelagiska fiskebåtar har försvunnit och stora nya har kommit in i fisket. Fiskerättigheterna i det pelagiska fisket har koncentrerats till ganska få företag/yrkesfiskare.

En av dem är Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S, August A/S m.fl.), de andra är familjen Johansson (Astrid Fiskeri A/S), Gullak Madsen (Rederiet Ruth A/S), familjen Magnusen (Asbjørn ApS), familjen Tindskard (P/R Beinur), familjen Rasmussen (Lingbank Fiskeri ApS), familjen Ryberg (Themis Fiskeri A/S), familjen Niels Jensen (P/R HG 333 Isafold), Flemming Pedersen (Cattleya A/S), familjen Bryngelsson (Fiskeriselskabet Stella Nova ApS), familjen Claesson (Gifico ApS), John-Anker Hametner Larsen, familjen Knak, familjen Hovgaard Schmidt, familjen Langer (Brdr. Langer A/S), TripleNine och Niels Arne Hounisen (Jette Kristine E 727 ApS).

Minst en tredjedel av de 17 familjerna/företagen fanns inte i det danska fisket när individuella fiskerättigheter infördes utan har köpt in sig senare. De har med andra ord inte fått någon som helst tilldelning gratis vilket ofta påstås i den danska debatten. Det företag som fick allra störst gratis tilldelning när systemet infördes i det pelagiska fisket, Skagerak Group, har för sin del lämnat fisket helt. Henning Kjeldsen och Gitte Henning verkar faktiskt inte ha haft någon ursprunglig tilldelning. Även detta finns det stora missförstånd om i den danska debatten.

Bara en av de stora innehavarna av pelagiska fiskerätttigheter har även fiskerättigheter till fisk som fiskas nära  kusten av små kustnära fiskebåtar, så kallat demersalt fiske. Det är Henning Kjeldsen. Men även de av hans båtar som används i det demersala fisket är små. De som kallas kvotkungar i danska debatt och dansk media har alltså inget med det kustnära fisket  och försvinnande av mindre fiskebåtar att göra. Nån motsvarande koncentration av fiskerättigheterna i det demersala fisket finns inte.

Sen förekommer en av de vanligaste felaktigheterna också i den danska debatten. Att stora trålare förstör botten. De största fiskebåtarna använder nästan uteslutande redskap som inte rör botten såsom pelagisk trål (flyttrål) och snörpvad. Det innebär att de riktigt stora trålarna inte orsakar några som helst bottenskador. I själva verket är det storskaliga pelagiska fisket det mest miljövänliga fiske som existerar.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

PS. 14:54. Lade till ett företag bland kvotkungarna som jag glömt, TripleNine. Det finns också ett antal danskar som är kvotkungar i Kanada och på Grönland, dem lämnar jag därhän tills vidare. Det är Kristian Barslund Jensen, Anders Brøns och Jens ­Salling.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på ”Dumheter om kvotkungar i dansk debatt”

  1. Kommentar från dansk fiskare:

    Her er det hele jo forklaret i rette perspektiv. Men politikerne kan eller vil nok ikke læse og forstå svensk…

Kommentarer är stängda.