Visst är Niels Arne Hounisen en kvotkung

Inlägg nr 2 av 19 i serien Danska kvotkungar

Det är ingen tvekan om att Niels Arne Hounisen i Esbjerg med fiskebåten E 727 Jette Kristine är en av Danmarks största innehavare av fiskerättigheter. Precis som alla andra som kallas kvotkungar har han dock inget att skämmas för. Han följer dansk lag och bidrar till att Esbjerg har lite fiske kvar. Hans båt heter E 727 Jette Kristine och det namnet hade hans familjs båtar även då fadern Laurids Hounisen drev företaget.

E 727 Jette Kristine ägs av Jette Kristine E 727 ApS som i sin tur ägs till 90% av Niels Arne Hounisen via Niels Arne Hounisen Holding ApS. 10 % ägs av Bent Erik Eriksen via Bent Erik Eriksen Holding ApS. De två är också styrelsemedIemmar tillsammans med Kent Sand Kirk och Peter Kirk Larsen. I finansbolaget Finance Facility II ApS är Niels Arne Hounisen Holding ApS också delägare, detta tillsammans med flera andra bolag där ett ägs av Peter Kirk Larsen.

Kent Sand Kirk är en tidigare yrkesfiskare, välkänd från 1980-talet då han protesterade mot EU:s och Storbritanniens fiskeregler:

Han eskorterades av en brittisk fregatt till North Shields, där han möttes av ett stort antal journalister och fotografer. Till BBC sade han: ”What we are trying to show is that individual people have some rights and we are fighting for these rights”. Han blev arresterad och åtalad av de brittiska myndigheterna och dömdes till böter på 30 000 pund, men blev friad från domen av EG-domstolen året därpå.

Han blev vald till Europaparlamentet för Det Konservative Folkeparti 1979, och knep därmed mandatet från partiveteranen Knud Østergaard, och innehade detta mandat till 1984.

Kirk var ledamot i partistyrelsen för Det Konservative Folkeparti (1980-1984), blev vald till Folketinget 1984 för Esbjergs valkrets och ingick i den danska delegationen i Europarådet (1984-1987). Han var sedan partiets gruppordförande och politiska ordförande i Folketinget innan han utsågs till fiskeriminister 1989.

Kirks mandatperiod som minister kännetecknades av en överkapacitet i fiskeflottan, en förflyttning av fiskerättigheter i Nordsjön från Nordjylland till regionen kring Esbjerg och överfiske. Han lade föregångaren Lars P. Gammelgaards planer om införande av individuella fiskerättigheter på is. Efter regeringens avgång 1993 fortsatte han som ordinarie ledamot i Folketinget och var partiets EU- och marknadspolitiska ordförande (1993-1998) samt ledamot i Nordiska rådets presidium (1997-1998).

Han blev inte återvald 1998 och ställde upp i Europaparlamentsvalet 2004, men lyckades inte bli vald där heller. Året därpå blev han, som konservativ spetskandidat, invald i regionsrådet för Region Syddanmark. Han lämnade politiken vid regionalvalet 2009.

Niels Arne Hounisen själv har varit en framgångsrik dansk ishockeyspelare.

Jette Kristine E 727 ApS är för sin del huvudägare i Calypso ApS med 55% av aktierna. Övriga delägare är Kent Sand Kirk, Peter Kirk Larsen och Sten Kirk Larsen. Förutom Sten Kirk Larsen är de alla också styrelsemedlemmar. Calypso ApS är delägare med en andel på lite mindre än 50% i THE Konsortiet ApS. Övriga delägare i THE Konsortiet ApS är bland annat familjen Knak (cirka 10%), John-Anker Hametner Larsen, Palle Christensen, Lars Graff Vohnsen och familjen Hovgaard Schmidt (cirka 15%). THE Konsortiet är ett holdingbolag med syfte att äga aktier i Triple Fish A/S som är hälftenägare av TripleNine Group A/S.

Idag äger THE Konsortiet ApS mindre än 5% av aktierna i Triple Fish A/S som kontrolleras av norska Koppernæs AS som har 63% av aktierna. Även Calypso ApS är delägare i Triple Fish A/S med cirka 5% av aktierna och rösterna i bolaget.

Niels Arne Hounisen äger också cirka 20% i Fiskeriselskabet 2Bis ApS som har kvotbåten (kvotejollen) L 25 Aslan och stora fiskerättigheter. Huvudägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS är TripleNine Group A/S med cirka 40% av aktier och röster. Det är ett företag som kontrolleras av norska Koppernæs AS. Andra delägare är René Hovgaard Schmidt och Holger Lodberg med cirka 20% var. Styrelsemedlemmar är Peter Jensen, Niels Arne Hounisen, René Hovgaard Schmidt och Holger Lodberg.

Både via Jette Kristine E 727 ApS och Fiskeriselskabet 2Bis ApS är Niels Arne Hounisen innehavare av stora fiskerättigheter för framförallt industrifisk som tobis, brisling och sperling men även för sill. Han är också delägare i ett av de två stora fiskmjölsföretagen, TripleNine Group, i vilket han tidigare var ännu större delägare. Jette Kristine E 747 ApS äger också en kvotjolle, E 697 Nanna-Kathrine, med FKA-fiskerättigheter för bland annat jomfruhummer.

Läs också:

Källor: Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister, CVRAPI 

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Henning Kjeldsen – kvotkung?TripleNine Group – kvotkungar i korruptionsskandal i Chile? >>
Advertisements

One Reply to “Visst är Niels Arne Hounisen en kvotkung”

Kommentarer inaktiverade.