Nationalistiskt och inskränkt i dansk fiskeridebatt

Två svenska fiskebåtar, SIN 50 Laguna och SIN 802 Courage, är medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Dessa två båtar har samma ägare och äger 40% av alla svenska fiskerättigheter för sill i västra Östersjön. Företaget är den 6:e största ägaren av svenska fiskerättigheter i Östersjön.

En annan båt som är medlem i DFPO är den tyska båten SH 4 Thomas Bach. Den fiskar på tyska kvoter men är danskägd. Detsamma gäller den tyska båten NC 322 Helgoland. Danskägd, tyska kvoter, medlem i DFPO.

Bornholmaren Kristian Barslund Jensen som äger företaget Ocean Prawns A/S är en av de största innehavarna av FKA-fiskerättigheter i Danmark. Dessutom äger han och hans företag 30% av fiskerättigheterna för räka i Kanada vilket 2016. I Estland kontrollerar han också en stor del av räkkvoten. Totalt handlar det om att Ocean Prawns i andra länders vatten har fiskerättigheter för 25 000 ton räkor.

Det danska företaget Polar Seafood kontrollerar cirka 25-30% av alla fiskekvoter på Grönland. Tillsammans med Royal Greenland står Polar Seafood för 26% av hela ekonomin på Grönland.

TripleNine Group som är stora fiskerättighetsinnehavare i Danmark har också fiskerättigheter i Chile. Där har de mutat politiker och tjänstemän med 100-tals miljoner dollar för att få en fiskeripolitik som gynnar dem. Sannolikt har de också fiskerättigheter i Sydafrika.

Huvuddelen av den fisk danskt fiske landar fångas i andra vatten än danska. Det gäller en stor del av sillen, makrillen, brislingen, tobisen, räkorna, torsken, sejen, koljan (kuller), kummeln (kulmule) och rödspättan. Dessutom i stort sett all sperling (vitlinglyra), blåvitling, hästmakrill och havgalt (trynfisk). Kring 60% av den fisk som danska båtar landar fångas på brittiskt vatten.

Att hävda att det är ”danska” naturtillgångar som de danska fiskebåtarna fångar är därför helt orimligt. Det handlar inte om några ”danska” naturtillgångar utan gemensamma europeiska naturtillgångar. Det finns ingen som helst specifik ”dansk” rättighet till all den fisk som danskflaggade fiskebåtar fiskar.

Om nu det faktum att svenska fiskare som landat fisk i Danmark i 100 år anses vara ett problem så måste ju också danskars fiske på andra länders kvoter vara ett problem liksom danskars fiske i andra länders vatten. Den dansk som inte vill stoppa danskarnas fiske i andra länders vatten borde kanske inte gnälla så mycket över svenskars ganska begränsade fiske i danska vatten. Till och med Fiskerforum sprider felaktigheter. Det krävs inget svenskt medborgarskap för att bli yrkesfiskare i Sverige. Det är en missuppfattning som sannolikt beror på att journalisterna på Danmarks Radio inte klarar av att läsa svenska lagtexter. Det krävs samma sak som i Danmark där det krävs anknytning till danskt fiske, dvs anknytning till svenskt fiske.

Allt gnäll och alla klagomål från rasistiska danska politiker som Ib Poulsen, dansk media, danska debattörer och ett fåtal danska fiskare (de flesta danska fiskare ser inte svenska fiskare som de fiskat ihop med i 100 år som ett problem) som den ljugande Søren Jacobsen är i ljuset av verkligheten inget annat än inskränkt, nationalistiskt och främlingsfientligt. Danskarna ska enligt dem ha rätt att ha kvoter i andra länder och få fiska i andra länders vatten, men de som inte är danskar ska inte ha motsvarande rätt i danskt vatten. Inskränkt, nationalistiskt och främlingsfientligt är orden för sådant.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!