Lögnaren Søren Jacobsen i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Søren Jacobsen är ordförande i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Det är en förening som sannolikt har färre än 100 medlemmar, kanske är medlemsantalet ännu lägre. Föreningen har en tidigare Greenpeaceaktivist, Hanne Lyng Winter, som anställd. Men de kan inte finansiera anställningen själva eftersom medlemsintäkterna från de egna medlemmarna inte räcker. Istället finansieras föreningen främst av rika kapitalägare, storkapitalister och fonder, däribland Villum- och Velox-fonderna samt Rema 1000. Deras huvudsakliga sysselsättning är att angripa andra yrkesfiskare.

Søren Jacobsen representerar en ytterst liten del av danskt fiske och det är fler kustnära fiskare som är medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) än i FSK. Inte nog med det, Søren Jacobsen är nämligen också en lögnare när han i media säger:

Fænomenet kendes godt i havnene ifølge Søren Jacobsen.

– Vi har hørt om via ”kajsnakken”, at udenlandske fartøjer fisker på danske kvoter. Men når omfanget bliver dokumenteret, kommer det da som et chok, siger han.

Det finns inga utländska fiskebåtar som fiskar på danska kvoter. Det är en ren lögn och det är dessutom olagligt. Det finns däremot danska fiskbåtar som ägs av färingar, nederländare och svenskar som fiskar med danska fiskerättigheter. Liksom danskägda båtar som fiskar på estländska, grönländska, färöiska och kanadensiska kvoter med dansk, grönländsk, estnisk eller kanadensisk flagg.

Svenskar köper danska fiskerättigheter för att danskar säljer dem och för att det inte finns några danskar som vill köpa dem.

Majoriteten av de danska yrkesfiskarna som är organiserade i DFPO har inga problem med svenska fiskare i Danmark. De har fiskat ihop och i samma vatten sen mer än 100 år tillbaka. Svenska fiskare har i 100 år landat fisk i danska hamnar, köpt båtar och reparationer från danska varv. Svenska, färöiska, norska och danska fiskare har har arbetat på varandras båtar i 100 år och flyttat till och från varandras samhällen och byar lika länge. Det finns ingen motsättning. Det är en konstgjord motsättning som skapas och blåses upp av minoriteter som den som Søren Jacobsen företräder.

Søren Jacobsen ljuger också när han säger att 49 hamnar stängt på grund av att de stora fiskebåtarna köpt upp deras fiskerättigheter. Det är inte sant.

De stora båtarna har fiskerättigheter för sill, makrill, blåvitling, brisling, sperling med mera i framförallt Nordsjön och Nordatlanten. De små fiskebåtarna kan inte fiska där. Det kustnära fisket har fiskerättigheter för framförallt torsk, rödspätta och jomfruhummer I Kattegatt, Skagerak och västra Östersjön. De stora fiskebåtarna fiskar inte där och inte på samma arter.

Hamnarna (det är faktiska nästan hundra som stängts de senaste tio åren, Jacobsen har inte ens rätt på den punkten) har inte stängts för att de stora båtarna finns utan stängts för att det kustnära fisket är olönsamt och kvoterna på fisk för små.

Att Jacobsen ljuger är jag inte så förvånad över. Hans rådgivare Hanne Lyng Winter är från Greenpeace, en organisation som skapats och byggts upp på och genom lögner. Jacobsen har lärt sig från dem. Vad jag förstår är det också den lögnaktiga organisationen Greenpeace som ligger bakom det främlingsfientliga och nationalistiska i den danska fiskedebatten och som presenteras av Danmarks Radio och dess okunniga progagandajournalister.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!