FF Skagens ägar- och maktförhållanden

FF Skagen är det andra av två stora fiskmjöls- och fiskoljeföretagen i Danmark. De har en fabrik i Hanstholm och en i Skagen. Moderbolaget i koncernen är FF Skagen A/S och huvudägare är FF Skagen Fond. Innan huvudbolaget blev aktiebolag och ägandet flyttades över till en fond fanns det 87 olika delägare. FF Skagen Fond äger idag 52,94% av FF Skagen A/S och resterande aktier ägs av det färöiska företaget P/f Havsbrun med 17%, som ägs av det norska företaget Bakkafrost, samt de tidigare delägarna som äger 33% tillsammans. Bakkafrost är ett fiskfoder- och fiskodlingsföretag med verksamhet på Färöarna och i Norge. Huvudägare är Oddvør och Jacob Regin Jacobsen med 18,6% av rösterna ihop.

FF Skagen

FF Skagen A/S har för sin del dotterbolagen Hanstholms Fiskemelsfabrik A/S, FF Handelsavdelning ApS, Handelskompaniet Fiskerne A/S, HF Transport och Fiskehandel A/S i Hirtshals och Frölunda Transport Holding AB i Fiskebäck i Göteborg. De två sistnämnda är transportföretag och det är också det delägda Rygaard Fisketransport A/S där den andra delägaren är Rygaard Transport & Logistik.

I Danmark äger FF Skagen A/S också 11,08% i Nordlab A/S direkt och via Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S ytterligare 12%. I Sverige äger FF Skagen 50% av Swe-Dan Seafood AB som driver fryshus i Västervik och på andra ställen i Sverige och köper upp fisk för vidare transport till FF Skagens fabrik i Skagen. Den andra delägaren i Swe-Dan Seafood AB är Västkustfisk SVC AB.

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S är det bolag som driver fabriken i Hanstholm. Dessutom äger företaget 25% i Hanstholm Lossekompagni A/S. En annan delägare i Hanstholm Lossekompagni A/S är Grenaa Lossekompagni ApS. I styrelsen för Hanstholms Lossekompagni och Grenaa Lossekompagni sitter Jan Kvist Nielsen, sannolikt också ägare i det sistnämnda bolaget. Han sitter också i styrelsen för Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, i huvudsak svenskägt, som äger industrifiskebåten AS 464 Stella Nova.

Styrelsen i FF Skagen A/S består av 8 personer, tre utses av FF Skagen Fond, tre av övriga ägare, två är från företagsledningen. Redovisningen av styrelsemedlemmar på sajten proff.dk verkar inte korrekt då där finns 14 styrelsemedlemmar.

Styrelsen i FF Skagen A/S, namn, andra företag

Utsedda av FF Skagen Fond

Jens Borup, Starholm Holding ApS, FF Skagen Fond
Jens Vinther Pedersen, S 105 Sebastian ApS, S 105 Sebastian Holding ApS, Jvp Invest Skagen ApS
Karl Henrik Johnsson, Midlake Fiskeri AB, PFG Fish AB, Swe-Dan Seafood AB

Utsedda av övriga aktieägare

Erik Rejnholt Rasmussen, S 456 Anne-Mie Invest Skagen ApS, S 433 Gitte Torben Invest Skagen ApS
Henning Christian Leth Jensen
Odd Eliasen, P/f Havsbrun

Från företagsledningen

Johannes Palsson, Hanstholm Lossekompagni ApS
Poul Ronald Poulsen

Styrelsen i FF Skagen Fond, namn, andra företag

Jens Koefoed Stadum, Launis Fiskekonserves A/S, Nielsens Fiskeeksport A/S, Prime Ocean A/S, Strandby Net A/S (styrelseproffs)
Willy B. Hansen, Skagen Havn
Jens Borup, Starholm Holding ApS, FF Skagen A/S
Anders Gustafsson, Båt GG 330 Carmona AB, PFG Fish AB, GG 350 Liz AB
Algirdas Ausra, Banginis

Jens Borup är ägare av Starholm Holding ApS som i sin tur äger 60% av Starholm Fishing Gmbh i Tyskland. Någon fiskebåt verkar han eller hans företag inte ha idag.

S 105 Sebastian Holding ApS är moderbolag till S 105 Sebastian ApS. Ägare är Jens Vinther Pedersen. S 105 Sebastian ApS äger fiskbåten S 105 Sebastian och stora fiskerättigheter.

Ägare av S 456 Anne-Mie Invest ApS är Erik Rejnholt Rasmussen och Claus Vede Andersen. Företaget bedriver inget aktiv fiske utan har sålt båten och alla fiskerättigheter. I S 433 Gitte Torben ApS är Erik Rejnholt Rasmussen ensam ägare. Inte heller detta företag har någon aktiv fiskeriverksamhet.

Det enda av de nämnda danska företagen som kan ha något intresse i den verksamhet FF Skagen bedriver är S 105 Sebastian. Men varken denna koncern eller något annat företag redovisar några ägarandelar i FF Skagen A/S. Det hindrar inte att ägaren bakom bolagen kan ha andelar i FF Skagen. Det finns få aktiva danska fiskebåtar i Skagen-området som fiskar industrifisk, men Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S, August A/S, Nordstrand Fiskeri ApS, HG 352 Polaris ApS) äger många av de som finns via flera olika bolag. Han är helt klart en intressent i FF Skagens verksamhet och har tidigare suttit i styrelsen för FF Skagen A/S.

De svenska intressenterna, ett tiotal fiskebåtar med hemvist i Göteborgsområdet från Önnered och Donsö i söder till Rönnäng i norr, representeras av Karl Henrik Johnsson i styrelsen för FF Skagen A/S och Anders Gustafsson i styrelsen för FF Skagen Fond.

Karl Henrik Johnsson är inte längre aktiv fiskare, men det är Anders Gustafsson. Hans företag Båt GG 330 Carmona AB äger en av Sveriges större fiskebåtar med stora fiskerättigheter. Andra svenska fiskebåtar som har intressen i FF Skagens verksamhet är GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-ön, GG 206 Ahlma, GG 207 Torland, GG 218 VästfjordGG 438 Clipperton, GG 505 Polar, GG 764 Astrid, GG 778 Lövön och ett antal mindre båtar från olika delar av Sverige. Tidigare gällde detta också GG 229 Bristol, men den båten är såld till Danmark och danska ägare.

Flera svenskägda fiskebåtar med dansk flagg har också intressen av FF Skagen. Det gäller AS 202 Neptun, AS 464 Stella Nova, S 144 Themis, S 205 Ceton, S 264 Astrid och S 456 Anne-Mie. Themis levererar dock mest till TripleNine i Thyborøn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!