Forskare vill minska siklöjefisket

Då siklöjebeståndet i Bottenviken minskar vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) se kraftiga neddragningar av fisket efter siklöja. Enligt forskaren Mikaela Bergenius är fisketrycket högt. Siklöja fiskas för framställning av löjrom.

Siklöja

Siklöja. Bild: Wilhelm von Wright

För närvarande fångas ungefär 1 500 siklöja per år och SLU Aqua vill minska fisket med mellan 30 och 71%. Att minska med så mycket som 71% är uteslutet enligt yrkesfiskarna i området som är organiserade i Norrbottens Kustfiskares PO. Dett av ekonomiska skäl då fiskarna får huvuddelen av sin inkomst från siklöjefisket. Yrkesfiskarna i området menar att en minskning på 30% kan vara rimlig men samtidigt menar de också att fisket står för en mycket liten del av fiskeridödligheten:

Löjfisket, och försäljningen av Kalixlöjrom, är nästan hela årsinkomsten för kustfiskarna i Norrbotten. 35 fiskare har tillstånd att tråla efter löjan, och 33 av dem är från Norrbotten.

Ingvar Lerdin säger att man kommer att minska på fisket. Flera åtgärder är redan vidtagna. Han bedömer att man kommer landa på en minskning på ungefär 30 procent, alltså fortfarande inom SLU:s råd.

Men han tycker inte det är fisket som tar mest siklöja.

– Sälarna äter ju så mycket löja, så fisket motsvarar just nu bara 10 procent av den totala dödligheten för löja, 90 procent är det som sälen äter upp.

Efterfrågan på Kalix löjrom i handeln är mycket hög och löjrommen har de senaste åren tagit slut innan den nya fiskesäsongen startat på hösten. Med nödvändiga nedskärningar av kvoten kommer bristen på Kalix Löjrom att bli än större.

Med ständigt ökad sälpopulation i området så innebär det troligen att minskningen av siklöjefisket måste fortsätt. Enda hållbara lösningen för att inte få ständigt minskat siklöjefiske är troligen licensjakt på säl.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!