Frode Larsen och HG 263 Stromboli

Frode Larsen var ägare av HG 263 Stromboli när de individuella fiskerättigheterna infördes. Det är han faktiskt fortfarande, men det är inte samma båt. Idag har han en liten trålare som används till småskaligt fiske för konsumtion. Båten ägs av HG 263 Stromboli ApS, ett företag som grundades 1998 och som år 2006 bytte namn till Rederivirksomheden FK Larsen ApS men 2011 tog tillbaks sitt ursprungliga namn.

1979 köpte han sin första fiskebåt som fick namnet HG 263 Stromboli. Byggd 1968 fanns båten från början på Knippla i Sverige under namnet GG 9 Fanö, från 1972 GG 900 Stromboli och 1974-75 LL 900 Stromboli. 1976-79 hette båten HG 326 Bente Löth. Från 1998 ägdes båten av HG 263 Stromboli ApS (senare FK Larsen ApS). Den såldes 2005 efter att ha haft namnet  Stromboli II under ett år. Idag finns båten i Norge. 2006 bildades ett nytt företag med namnet HG 263 Stromboli ApS genom uppdelning av det gamla bolaget. Ägare även till detta bolag var Frode Larsen. Samma år köpte det nya bolaget en ny båt som fick namnet HG 263 Stromboli, det var en tidigare HG 264 Ruth.

2007 övertog HG 263 Stromboli ApS och Rederiet Ruth A/S tillsammans företaget Reykjanes E 157 ApS som ägde E 455 Sonja Doris och E 157 Reykjanes samt delade upp företaget och företagets tillgångar mellan sig. Fiskerättigheterna behölls men båtarna såldes. 2008 inträddes Frode Larsens son Kristian Larsen i företagets styrelse. Meningen var att han skulle ta över företaget. Han hade då i många år arbetat ombord på HG 209 Isafold, ägt av familjen Niels Jensen.

2008 var HG 263 Stromboli fortfarande bland de största fiskerättighetsinnehavarna i IOK-systemet i Danmark. En ny HG 263 Stromboli köptes 2010 efter att den tidigare skrotats men strax därefter sålde familjen Larsen företaget med båt och fiskerättigheter istället för att behålla det. Köpare var Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen). Fiskerättigheterna överfördes på HG 264 Ruth och båten såldes till Norge. Kristian Larsen blev istället minoritetsdelägare i P/R HG 333 Isafold.

Andra källor: Proff.dkCVRAPIDanske SelskaberDansk Skibsregister

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!