Kvotkungar är inget nytt och de flesta som finns idag är nya

Tidningen Information och dess journalist Sebastian Abrahamsen sprider regelbundet falska nyheter och felaktig information om danskt fiske. Det handlar om rena myter och fantasier. Ett exempel är när de hävdar att de som ursprungligen fick störst tilldelning av fiskerättigheter är de som sen kunnat köpa på sig mer och totalt dominera danskt fiske:

I 2007 satte VK-regeringen fiskekvoterne fri. De, der fik flest kvoter, var dem, der havde fanget flest fisk de forgående tre år. Samtidig blev det muligt for fiskerne at handle med kvoterne.

Det vil sige, at de, der i forvejen var store, fik foræret værdifulde kvoter af staten, ganske gratis. Samtidig fik de lettere ved at blive endnu større, da de havde lettere ved at låne penge til at købe flere kvoter og fartøjer.

Det resonemang som förs av Abrahamsen i Information är felaktigt och det stämmer inte med verkligheten. För i själva verket är flertalet av de som idag kallas kvotkungar (kvotekonger) sådana som inte hade ursprunglig tilldelning.

Att danskt pelagiskt fiske är starkt koncentrerat till ett fåtal företag är dock sant, men det är inget nytt. Så har det faktiskt varit sen 1970-talet då Poul Nielsen och Nordfisk kanske kontrollerade en större del av det pelagiska fisket än vad Henning Kjeldsen gör idag. Det fanns även andra liknande företag på 1980-talet som exempelvis Trolfisk A/S. Det är helt enkelt inget nytt med kvotbaroner eller kvotkungar.

Dessutom är det också så att det idag inte är samma företag eller yrkesfiskare som dominerar det pelagiska fisket som det var 2003 eller 2008. En stor del av de yrkesfiskare och företag som till en början fick individuella överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket har sålt sina fiskerättigheter och båtar. För att visa på utvecklingen har jag valt ut några centrala danska pelagiska kvoter, makrill, sill i Nordsjön, tobis och brisling (skarpsill) i Nordsjön.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för sill i Nordsjön 2008, båt, andel i promille, ägare

E 532 Rockall, 110, Iona E 187 A/S (bröderna Søren och Hans Espersen)
HG 263 Stromboli, 101, HG 263 Stromboli ApS (Larsen)
HG 62 Beinur, 77, Familjen Tindskard
HG 333 Isafold, 74, familjen Niels Jensen
HG 267 Strømegg, 69, Skagerak Group (familjen Espersen)
HG 265 Strømfjord, 68, Skagerak Group (familjen Espersen)
HG 264 Ruth, 67, Rederiet Ruth A/S (Madsen med flera)
E 349 Cattleya, 41, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 105 Sebastian, 28, S 105 Sebastian ApS (J.V. Pedersen)
S 433 Gitte Torben, 28, S 433 Gitte Torben ApS (E.R. Rasmussen)
S 456 Anne Mie, 24, E.R. Rasmussen
E 727 Jette Kristine, 21, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)

Sammanlagt ägde de 10 största innehavarna, med sammanlagt 12 båtar, 70,5% av fiskerättigheterna för sill i Nordsjön år 2007. Siffrorna inkluderar även Limfjorden som räkans som en del av Nordsjön kvotmässigt.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för sill i Nordsjön 2017, båt, andel i promille, ägare

S 349 Gitte Henning, 204, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 333 Isafold, 151, familjen Niels Jensen
S 264 Astrid, 144, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
HG 264 Ruth, 117, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 62 Beinur, 77, familjen Tindskard
HG 265 Asbjørn, 68, Asbjørn ApS (familjen Magnusen)
L 920 Tina Jeanette, 63, Brdr. Langer A/S (Langer)
E 349 Cattleya, 41, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 144 Themis, 22, Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg)
E 727 Jette Kristine, 21, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)

År 2017 finns det fortfarande 9 stora innehavare av fiskerättigheter för sill i Nordsjön. 5 av dem hörde till de största 2008 och är därmed sådana som fick fiskerättigheter vid den ursprungliga tilldelningen 2003. Det sammanlagda innehavet för de nio största innehavarna år 2017 har ökat ganska mycket och är 90,8%.

Medan den största innehavaren år 2008, Skagerak Group, hade 13,7% av fiskerättigheterna för sill har den största innehavaren av fiskerättigheter år 2017, Gitte Henning A/S, 20,4%. Ytterligare tre ägare 2017 har mer än den störste innehavaren år 2007, det är familjen Niels Jensen, Rederier Ruth A/S och Astrid Fiskeri A/S.

Siffrorna visar att koncentrationen ökat när det gäller innehav av fiskerättigheter för Nordsjösill men att de som ursprungligen fick tilldelning idag bara är en minoritet av de stora innehavarna av fiskerättigheter.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för makrill 2008, båt, andel i promille, ägare

HG 333 Isafold, 156, familjen Niels Jensen
HG 264 Ruth, 156, Rederiet Ruth A/S (Madsen med flera)
HG 62 Beinur, 96, familjen Tindskard
HG 267 Strømegg, 96, Skagerak Group (familjen Espersen)
E 349 Cattleya, 87, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
HG 265 Strømfjord, 81, Skagerak Group (familjen Espersen)
HG 263 Stromboli, 72, HG 263 Stromboli ApS (Larsen)
E 532 Rockall, 64, Iona E 187 A/S (bröderna Søren och Hans Espersen)
S 456 Anne Mie, 22, E.R. Rasmussen
S 105 Sebastian, 18, S 105 Sebastian ApS (J.V. Pedersen)
S 433 Gitte Torben, 18, S 433 Gitte Torben ApS (E.R. Rasmussen)

De 9 största innehavarna (med 11 båtar) av fiskerättigheter för makrill år 2008 hade sammanlagt 86,6% av fiskerättigheterna.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för makrill 2017, båt, andel i promille, ägare

HG 333 Isafold, 210, familjen Niels Jensen
HG 264 Ruth, 193, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 349 Gitte Henning, 189, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 96, familjen Tindskard
E 349 Cattleya, 87, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 264 Astrid, 83, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
HG 265 Asbjørn, 81, Asbjørn ApS (familjen Magnusen)
S 144 Themis, 20, Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg)

2017 har antalet stora innehavare av fiskerättigheter för makrill minskat till 8 stycken som sammanlagt har 95,9% av fiskerättigheterna. Av de 8 hörde 4 stycken till de stora innehavarna av fiskerättigheter redan år 2008. Av de 4 som var storinnehavare av fiskerättigheter för makrill har två ökat sin andel mellan 2008 och 2017. Den största innehavaren såväl 2008 som 2017, HG 333 Isafold, har ökat sin andel från 15,6% till 21%.

Sammantaget har koncentrationen ökat när det gäller innehav av fiskerättigheter för makrill men samtidigt är de som ursprungligen fick tilldelning idag bara är hälften av de stora innehavarna av fiskerättigheter.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för tobis 2008, båt, andel i promille, ägare

E 349 Cattleya, 70, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
E 149 Nana Maria, 55, Mortensen
HM 220 Susan Vendelbo, 54, familjen Vendelbo
E 532 Rockall, 38, Iona E 187 A/S (bröderna Søren och Hans Espersen)
HG 62 Beinur, 35, familjen Tindskard
HG 264 Ruth, 30, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 267 Strømegg, 28, Skagerak Group (familjen Espersen)
L 673 Meilsø, 26, familjen Knak
HM 862 Christina Paulsen, 25, familjen Paulsen
L 854 Helle Ronny, 24, Hviid & Andersen
E 689 Darwin, 24, Kristensen
E 727 Jette Kristine, 23, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)
S 105 Sebastian, 21, S 105 Sebastian ApS (J.V. Pedersen)
L 492 Kirstine Vendelbo, 21, familjen Vendelbo
E 595 Marianne Holm, 20, Vagn Holm

De tio största innehavarna av fiskerättigheter för tobis ägde sammanlagt 11 båtar med totalt 40% av fiskerättigheterna för tobis år 2007. De 15 största innehade 50,9%.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för tobis 2017, båt, andel i promille, ägare

HG 264 Ruth, 100, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 264 Astrid, 90, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
HG 333 Isafold, 80, familjen Niels Jensen
S 349 Gitte Henning, 78, Gitte Hennings A/S (Kjeldsen)
HG 265 Asbjørn, 74, Asbjørn ApS (familjen Magnusen)
S 205 Ceton, 57, Gifico ApS (familjen Claesson)
E 349 Cattleya, 56, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
HG 62 Beinur, 47, Tindskard
S 144 Themis, 46, Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg)
HG 63 Brestur, 45, TN Hirtshals ApS (Tindskard)
E 727 Jette Kristine, 35, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)
L 25 Aslan, 24, TripleNine (Koppernæs)
AS 464 Stella Nova, 22, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (familjen Bryngelsson)
L 920 Tina Jeanette, 22, Brdr. Langer A/S
E 532 Rockall, 20, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
L 49 Lasse, 20, Nordstrand Fiskeri ApS (Kjeldsen)

Genom att många företag/yrkesfiskare äger många båtar med fiskerättigheter för tobis måste också företagen redovisas.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för tobis 2017, företag, andel i promille, ägare

Kjeldsen, 127, Kjeldsen
Rederiet Ruth A/S, 113, Gullak Madsen
Astrid Fiskeri A/S, 110, Johansson
Tindskard, 92, Tindskard
P/R HG 333 Isafold, 80, Niels Jensen m. familj
Asbjørn A/S, 74, Magnusen
Gifico ApS, 57, Claesson
Cattleya A/S, 56, Flemming Pedersen
Themis Fiskeri A/S, 46, Ryberg
John-Anker Hametner Larsen, 35, John-Anker Hametner Larsen
Jette Kristine E 727 ApS, 35, Hounisen
TripleNine, 24, Koppernæs
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 22, Bryngelsson
Brdr. Langer A/S, 22, Langer

Antalet stora innehavare av fiskerättigheter för tobis har minskat till 14 år 2017. De innehar 89,3% av fiskerättigheterna för tobis vilket är en mycket stor koncentrationsökning. 9 av dem, dvs en klar majoritet, hörde inte till de stora ägarna år 2008.

De tio största innehavarna av fiskerättigheter hade för sin del 73,4% av fiskerättigheterna för tobis.

Koncentrationen när det gäller innehav av fiskerättigheter för tobis har ökat mycket kraftigt, men samtidigt utgör nya innehavare en majoritet av de som har fiskerättigheter för tobis. Noterbart är också att en stor fiskmjölsfabrik med norsk ägare, TripleNine, via ett dotterbolag hör till det stora fiskerättighetsinnehavarna när det gäller tobis.

Av de som hörde till de största innehavarna år 2008 men inte längre tillhör dem så är några fortfarande aktiva som fiskare i det pelagiska systemet. De hyr idag in sina fiskerättigheter från andra kvotinnehavare. Familjerna Vendelbo och Paulsen är för sin del huvudsakligen aktiva i det demersala fisket idag. De flesta är dock inte längre aktiva inom fisket.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Nordsjön 2008, båt, andel i promille, ägare

E 149 Nana Maria, 83, Mortensen
E 532 Rockall, 49, Iona E 187 A/S (bröderna Søren och Hans Espersen)
E 349 Cattleya, 41, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
E 710 Iris, 37, Pedersen
L 820 Jytte Broe, 37, Cyrano ApS (familjen Vendelbo)
E 689 Darwin, 36, Kristensen
L 854 Helle Ronny, 35, Hviid & Andersen
L 525 Thingholt, 30, Thomsen Schmidt
L 673 Meilsø, 30, familjen Knak
E 156 Jørgen Gram, 29, Jørgen Gram E156 ApS (familjen Gram Pedersen)
HM 220 Susan Vendelbo, 29, familjen Vendelbo
L 455 Lotte Vohnsen, 28, L455 Lotte Vohnsen A/S (Lars Graff Vohnsen)
HM 379 Lingbank, 26, familjen Rasmussen
L 25 Aslan, 26, TripleNine
E 595 Marianne Holm, 21, Vagn Holm
E 727 Jette Kristine, 21, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)
E 157 Reykjanes, 20, Reykjanes E157 ApS (Strandberg)
E 677 Venus, 20, Smedegaard
L 720 Torson, 20, Jensen

De tio största innehavarna av fiskerättigheter för brisling i Nordsjön år 2008 innehade 43,6% av fiskerättigheterna fördelat på 11 båtar. alla utom en har senare sålt sina fiskerättigheter. De 18 största (19 båtar) innehavarna av fiskerättigheter för brisling i Nordsjön hade sammanlagt 61,8%.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Nordsjön 2017, båt, andel i promille, ägare

S 264 Astrid, 90, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
S 349 Gitte Henning, 82, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
HG 265 Asbjørn, 82, Asbjørn ApS (familjen Magnusen)
E 532 Rockall, 76, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson)
HG 264 Ruth, 74, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
L 25 Aslan, 68, TripleNine (Koppernæs)
S 205 Ceton, 58, Gifico ApS (familjen Claesson)
HG 333 Isafold, 50, familjen Niels Jensen
L 573 Hallingsø, 49, Knak
S 144 Themis, 47, Themis Fiskeri A/S
E 727 Jette Kristine, 46, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Hounisen)
HG 62 Beinur, 46, Tindskard
AS 464 Stella Nova, 39, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (familjen Bryngelsson)
RS 2 Lukas-Silas, 38, Themis Fiskeri AB, filial (familjen Ryberg)
HG 63 Brestur, 37, TN Hirtshals ApS (Tindskard)
L 920 Tina Jeanette, 33, Brdr. Langer A/S
HM 379 Lingbank, 21, Lingbank Fiskeri ApS (familjen Rasmussen)

Genom att många företag/yrkesfiskare äger många båtar med fiskerättigheter för brisling (skarpsill) måste också företagen redovisas hör.

Största innehavare av danska fiskerättigheter för brisling (skarpsill) i Nordsjön 2017, företag, andel i promille, ägare

Astrid Fiskeri A/S, 166, Johansson
Kjeldsen, 97, Kjeldsen
Themis Fiskeri A/S, 85, Ryberg
Tindskard, 84, Tindskard
Asbjørn A/S, 82, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 74, Gullak Madsen
TripleNine, 68, Koppernaes
Gifico ApS, 59, Claesson
Knak, 54, Knak
P/R HG 333 Isafold, 50, Niels Jensen m. familj
Jette Kristine E 727 ApS, 46, Niels Hounisen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 39, Bryngelsson
John-Anker Hametner Larsen, 37, John-Anker Hametner Larsen
Brdr. Langer A/S, 33, Langer
Lingbank Fiskeri ApS, 21, Rasmussen

De 18 stora ägarna 2007 har blivit 15 stora innehavare av fiskerättigheter för brisling i Nordsjön 2017. Bara tre av dem tillhörde de stor innehavarna år 2008. En överväldigande majoritet är med andra ord nya ägare.

De 15 största innehavarna av fiskerättigheter för brisling i Nordsjön år 2017 kontrollerar sammanlagt ofattbara 99,5% av fiskerättigheterna. De tio största innehavarna kontrollerar  81,9%. Koncentrationen har alltså blivit mycket större när det gäller brisling i Nordsjön. Samtidigt är det tydligt att koncentrationen inte utvecklats på samma sätt i Skagerak och Kattegatt där det mesta innehas av mindre fiskebåtar från Nordjylland. Ser vi till hela bilden har det inte koncentrerats så mycket som fiskerättigheterna för brisling i Nordsjön ger vid handen.

De största förändringarna har ägt rum när det gäller brisling. Nästan ingen av de som ursprungligen fick tilldelning av fiskerättigheter för brisling har idag några rättigheter kvar. Även för tobis har det skett stora ändringar.

När det gäller makrill och sill har koncentrationen av rättigheter inte ökat lika mycket som för brisling och tobis. Samtidigt har ungefär hälften av de som fick tilldelning år 2003 blivit kvar bland de största innehavarna 2017. Flertalet av dessa hör hemma i Hirtshals och har i flera fall färöiskt ursprung. De har dessutom expanderat från att främst ha haft fiskerättigheter för sill och makrill (av de här undersökta och redovisade arterna) till att också ha fiskerättigheter för brisling och tobis.

Sammantaget finns det inget fog för tidningen Informations påstående om att de som fick ursprunglig tilldelning är de som kunnat skaffat mer:

I 2007 satte VK-regeringen fiskekvoterne fri. De, der fik flest kvoter, var dem, der havde fanget flest fisk de forgående tre år. Samtidig blev det muligt for fiskerne at handle med kvoterne.

Det vil sige, at de, der i forvejen var store, fik foræret værdifulde kvoter af staten, ganske gratis. Samtidig fik de lettere ved at blive endnu større, da de havde lettere ved at låne penge til at købe flere kvoter og fartøjer.

Verkligheten har visat att inte riktigt är på det viset och att tidningen Information och journalisten Sebastian Abrahamsen faktiskt har helt fel på en punkten.

Noterbart är att fiskmjölsföretaget TripleNine med norsk ägare är stor innehavare av fiskerättigheter för brisling och tobis, två arter som fiskas för att användas i fiskmjöls- och fiskoljefabrikerna.

Vad som också är tydligt är att svenska yrkesfiskare hör till de som köpt på sig stora fiskerättigheter i Danmark under senare år, framförallt när det gäller sådan fisk som svenskarna är experter på att fisk som brisling och sill. Även färingar har expanderat och blivit än större innehavare av fiskerättigheter. Men mest har Henning Kjeldsen expanderat, Han tycks inte ha tillhört de som fick tilldelning 2003-2007, men fiskade ändå stora mängder under 2008, det år då han tycks ha börjat köpa upp båtar och fiskerättigheter.

Idag är Henning Kjeldsen den allra störste innehavaren av fiskerättigheter för pelagisk fisk i Danmark följd av familjen Johansson (Astrid Fiskeri A/S), Gullak Madsen, familjen Niels Jensen, familjen Magnusen, familjen Tindskard och familjen Ryberg. Bara Henning Kjeldsen är en större innehavare av demersala fiskerättigheter och tillsammans med Tindskard de enda som delvis fiskar samma arter som danska kustfiskare.

Kjeldsen och Jensen har danskt ursprung, Madsen, Magnusen och Tindskard färöiskt medan Johansson och Ryberg är svenskar. Alla svenska yrkesfiskare och fiskerättighetsinnehavare arbetar ombord på sina fartyg. Så vitt jag vet gäller det också färingarna och till viss del också familjen Niels Jensen. Ingen av de nämnda så kallade kvotkungarna är någon som inte varit eller är yrkesfiskare. Den enda kapitalstarka externa fiskerättighetsinnhavaren är ett danskt men norskägt fiskmjölsföretag. Svenska fiskebåtar ägs dessutom i allmänhet av många i besättningen och det är aldrig nån kapitalstark investerare i land som äger dem. Detta gäller även om de har dansk flagg. Astrid Fiskeri A/S har sålunda 5 eller 6 delägare, S 144 Themis har 6 delägare osv.  Påståendena i Berlingeske från Søren Jacobsen, från Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) är alltså inte riktiga:

»Hensigten med privatiseringen var at gøre fiskeriet mere lønsomt ved at forære en værdi, nemlig kvoterne, til fiskerne. I stedet er man endt med, at få kapitalstærke personer og selskaber styrer fiskeriet,« siger Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK), som repræsenterer fiskere, der anvender skånsomme redskaber som garn og ruser.

Kustfisket är inte heller mer miljövänligt än det storskaliga pelagiska fisket utan troligen är det storskaliga pelagiska fisket mer miljövänligt. Søren Jacobsen snackar helt enkelt skit.

Vad som också är tydligt är att Esbjerg förlorat sin betydelse som fiskehamn och att det pelagiska fisket flyttat norrut längs Jyllands västkust till Thyborøn, Hirtshals och Skagen. Från framgångsrik tätort i Sønderjylland till avfolkningsbygder i Väst- och Nordjylland. Det tycker jag i grunden är en positiv utveckling.

För fördelning i andra hav och för andra arter läs:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Kvotkungar är inget nytt och de flesta som finns idag är nya”

Kommentarer är stängda.