Oceana fantiserar och hittar på om torsken i Östersjön

Oceana är en miljö- och lobbyorganisation som finansieras av samma typ som Greenpeace, EDF, Sea Shepherd och Fishsec. Det är ingen medlemsorganisation utan har bara anställda samt finansieras av bidrag. Stora finansiärer är The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation (tidigare Homeland Foundation), och Rockefeller Brothers Fund. Oak Foundation är också finansiär av Fishsec.

När det gäller torsken i Östersjön vilseleder Oceana på samma sätt som Fishsec. De påstår att överfiske äger rum och att de beslutade kvoterna är högre än vad som är långsiktigt hållbart. Inget av dessa påståenden är korrekta.

Beslutet om kvoter i Östersjön är i enlighet med den biologiska rådgivningen som finns utom i ett fall, torsken i västra Östersjön, där den beslutade kvoten är större än vad den vetenskapliga rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) föreslagit. Samtidigt har den inte ökats på det sätt ICES föreslagit. Att kvoterna därför skulle innebära överfiske eller att det inte fiskas långsiktigt hållbart är helt enkelt en lögn. Eller så begriper Oceana inte den vetenskapliga rådgivningen:

I den sidste pressemeddelelse fra deres hånd, »European Commission proposes Baltic cod catch limits four times higher than considered sustainable«, hvor man anklager Europa-Kommissionen for at foreslå kvoter for Østersø torsken {Baltic Cod) fire gange højere end der betragtes for bæredygtigt, hopper trawlet da helt op af tromlen for den fondsejede Oceana.

For det er netop på anbefaling af ICES (International Council for the Explaration of the Sea) at kvoten er foreslået som den er og man fristes derfor til at beskylde det fondsejede Oceana, for ikke at lytte til biologernes egen rådgivning. Ligeledes anklager Oceana Europa-Kommissionen for at sætte status Quo, for torskekvoten i den vestlige Østersø. Europa-Kommissionen har netop i denne kvotetildeling, ikke helt fulgt anbefalingerne fra ICES, men istedet sat kvoten en smule lavere end anbefalet. Så enten kan Oceana ikke indenadlæse eller også har de ikke forstået en brik af det hele.

[…]

Når vi taler kvoter for 2018 er disse anbefalinger fulgt fra ICES til punkt og prikke. Netop disse anbefalinger, ligger hævet over enhver tvivl, på et bæredygtigt niveau og indenfor rammerne af den Europæiske fiskeripolitik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Oceana fantiserar och hittar på om torsken i Östersjön”

 1. Varför inte starta diskussionen? Det är väl det som tidningen Njord önskar! Någon som vågar utmana svärmen av bålgetingar, förlåt… jag menar den inflytelserika skaran av yrkesfiskare företrädd av sin största facktidniong i Sverige. Som jag förstår har Ni tillsammans med era organisationer inbillat EU:s fiskeriministrar om att det finns gott om torsk i Östersjön! Vetenskapligt underbyggda undersökningar om motsatsen har negligerats. Välrenommerade miljöorganisationer har förolämpats. Min slutsats är solklar! De som strävar efter att ge havens resurser en varaktig framtid har övertrumfats av de som kräver största möjliga profit av sin verksamhet.

  1,) Ovanstående nlägg har legat ute i över 20 timmar. Ingen har delat eller kommenterat. Inlägget är därför genomskådat av en mycket upplyst allmänhet med fokus på miljö och framtid!

  2.) Jag påminner om vad som hände det fantastiska torskbeståndet i Bottenhavet på 1980-talet. Det kommer att räcka för både små och stora fiskefarkoster hur länge som helst, sa de naiva och okunniga tjänstemännen på Fiskeriverket. De bjöd därför in alla profitsugna fiskare, även de med stora och moderna fiskefartyg. På mindre än ett år var all torsk försvunnen. Den har ännu inte återkommit till våra vatten utanför Höga Kusten.

  3.) Ni minns väl vad som hände torskfisket utanför Kanadas östkust? Det var enastående och framgångsrikt under några år! Men torsken tog slut… Har den återkommit? Svar: NEJ!

  4.) I Norge har den vilda laxstammen halverats sedan de började att odla laks i öppna kassar. Räkfält har ödelagts. Torsken flyr allt längre ut till havs för att undvika kontakt med den odlade fisken.

  5.) I Sverige trodde den naive Eskil Erlandsson, då jordbruksminister, att det var en framtidsnäring att odla fisk i öppna kassar. Han trodde på vatttenbrukarnas försäkran om att vattenmiljön på intet sätt skulle påverkas. Sveriges lantbruksuniversitet stöttade med ett bristfälligt faktaunderlag. Jordbruksverket fördes bakom ljuset. Länsstyrelser lurades. Kommuner likaså. Nu kräver föreningen Rädda Höga Kusten utifrån miljö- och hälsoskäl att våra över 100 km övergödda stränder efter fiskodling i öppna kassar ska saneras. Beräknad kostnad 250 miljoner. Vi vet att fiskodlarnas löften var falska. De bedyrade att påverkan från en fiskodling bara blir 50-100 meter från kassarna. Vi i RHK har räknat ut att om man odlar fisk i Ströms Vattudal så ökar fosforhalten i Östersjön. Jämför 100 meter med i varje fall 75 mil! Om detta sa inte forskarna på SLU ett pip… Det är tyvärr skillnad på duperade, i många fall köpta ”forskare” gentemot alla övriga seriösa och därmed oberoende vetenskapsmän. På de senare förlitar jag mig!

  6.) Jag uppmanar i första hand Sveriges regering att åtgärda Östersjöns problem: övergödning, avfallsdumpning av alla slag och, tiaminbristen. Om kiseltransporten kan säkerställas ger kiselalgerna mer tiamin, dvs B-vitamin, lika viktigt för allt levande som syre! Det skulle kunna innebära att den småvuxna torsken i östra delen ac Östersjön kunde växa till sig.

  7.) Till alla er andra i länderna runt Östersjön vill jag säga! Kolla upp vem som är er fiskeriminister! Låt oss möta hans/hennes välmenande men naiva beslut om en alltför stor torskvot med en realistisk och miljöinriktad skepsis! Det skapar möjligheter för kommande generationer!

  Nils-Erik Vigren för RHK

  1. Ärligt sagt så begriper jag inte vad du är ute efter. Jag har inget med fiskets organisationer att göra. Du skriver också om saker som inte har med inlägget att göra. Exempelvis övergödning, tiaminbrist etc.

   De cirka 1 000 yrkesfiskare som finns i Sverige är dessutom allt annat än inflytelserika. Ingen organisation för yrkesfiskare i Sverige anser att kvoterna på torsk ska vara höge än de är. Varför skulle de det. Kvoterna fiskas ju inte upp. 46% av torskkvoten i östra Östersjön har landats och 62% i västra Östersjön.

   Några svar på konkreta påståenden. Om Höga Kustens torsk och Norges kuststorsk saknar jag i ögonblicket kunskap. Om laxodlingen har jag inte heller tillräcklig kunskap och jag brukar inte skriva om fiskodling. Dessa saker har dessutom mycket lite med inlägget att göra.

   3. Torsken på Georges Bank Grand Banks utanför USA och Kanada har inte återkommit. Däremot har den återkommit på den del av av Grand Banks som kallas Flemish Cap och anses vara på väg tillbaka även i andra delar av Grand Banks. http://fiske.zaramis.se/2015/11/06/torsken-kring-newfoundland-pa-vag-tillbaka/

   6. Tiaminbrist och övergödning påverkar fisket men det orsakas inte av fisket.

   7. Torskkvoterna är fastställda i enlighet med de vetenskapliga råden. Och i västra Östersjön till och med lägre än de vetenskapliga råden. Det finns inga beslut om en för stor torskkvot. Det du skriver är gallimattias.

   Vidare diskussion om torsken i Norge, laxodlingar , tiaminbrist och Grand Banks i samband med detta inlägg kommer inte att accepteras.

   En liten kommentar om inlägget. Det är inte ett av mina mest populära. Det har delats 9 gånger på facebook och länkats hos SFPO. Ihop med de liknande inlägget http://fiske.zaramis.se/2017/10/19/fishsec-far-med-osanning-om-torsken-i-ostersjon/ har det lästs 136 gånger. Bloggen har totalt haft mer än 2 500 läsare under samma tid.

Kommentarer är stängda.