Skagens försvunna kvotkungar

Erik Rejnholt Rasmussen övertog år 2003, samma år som överförbara fiskerättigheter infördes i det pelagiska fisket i Danmark, fiskebåten S 306 Starholm från Starholm A/S som ägdes av Jens Borup. Båten bytte därefter namn till S 433 Gitte Torben och därefter sålde Erik Rejnholt Rasmussens 11% av fiskebåten till Flemming Ryan Rasmussen. Jens Borup hade köpt båten samma år och året innan flaggat ut sin dåvarande S 306 Starholm till Tyskland där den ägdes av hans bolag Starholm Fishing Gmbh. Namnet och numret i Tyskland var SH 2 Starholm. Den båten skrotades 2005. Jens Borup är idag mycket engagerad i FF Skagen-koncernen.

Donsö_pelag4_Juni2016 - 24

L 106 Monsun (hette tidigare S 105 Sebastian) och S 456 Anne-Mie.

År 2006 köpte Erik Rejnholt Rasmussen 60% av båten S 456 Skawbank som döptes om till S 456 Anne-Mie. Övriga ägare efter köpet var Jens Vinther Pedersen (30,6%), Flemming Ryan Rasmussen (6%), Claus Vede Andersen (3,4%), Claus Redkjær Jensen (15%) och Karl Arne Nielsen (15%). Fram till 2003 var Jørgen Ottesen ensam ägare och mellan 2003 och 2006 ägde han 70% medan Claus Redkjær Jensen och Karl Arne Nielsen ägde 15% var. Jørgen Ottesen var också mycket länge ordförande i FF Skagen. Han har också innehaft en massa andra förtroendeuppdrag inom fisket och fiskerinäringen i Skagen. Mellan 2006 och 2008 var också Claus Redkjær Jensen engagerad i det huvudsakligen svenskägda Gustus Danmark ApS.

Donsö_pelag4_Juni2016 - 6

S 456 Anne-Mie

2007 köpte Jens Vinther Pedersen (90%) och Claus Vede Andersen (10%) båten E 693 Britta Brock från Rederiet Ruth A/S. Båten fick byta namn till S 105 Sebastian. Jens Vinther Pedersen hade innan dess en annan båt med samma nummer och namn samt ännu tidigare (från 1992-2003) en båt vid namn S 149 Sylvester. Åren 2003-2004 hade han som det verkar en ny S 149 Sylvester.

2008 hörde S 433 Gitte Torben, S 456 Anne-Mie och S 105 Sebastian inte till de allra största innehavarna av fiskerättigheter var och en för sig, men tillsammans var de betydande ägare av fiskerättigheter för sill och makrill.

Fiskerättigheter 2008, båt, sill i Skagerak andel i %, sill i Nordsjön andel i %, makrill andel i %

S 105 Sebastian, 3,8%, 2,8%, 1,8%
S 433 Gitte Torben, 3,8%, 2,8%, 1,8%
S 456 Anne Mie, 4,2%, 2,4%, 2,2%

Utöver detta hade S 105 Sebastian 2,1% av tobiskvoten, 0,2% av brislingkvoten i Nordsjön, S 433 Gitte Torben hade för sin del 0,5% av brislingkvoten i Nordsjön, 1,9% av tobiskvoten, 0,6% av sillen i västra Östersjön och 0,6% av sillen i östra Östersjön medan S 456 Anne-Mie hade 1,5% av tobiskvoten.

Både Jens Vinther Pedersen och Erik R. Rasmussen har länge varit engagerade i FF Skagen och efter att verksamheten ombildades till aktiebolag år 2013 ingick både i styrelsen för FF Skagen A/S. Erik R. Rasmussen är än idag styrelsemedlem.

2012 övertogs S 433 Gitte Torben av S 433 Gitte Torben ApS som ägdes av Erik Rejnholt Rasmussen och Flemming Ryan Rasmussen för att senare samma år säljas till John Anker Hametner Larsen. Den senare döpte om båten till S 229 Maria Hametner. Året efter köpte Klaus Grøndal Jensen Fiskeri ApS,  Michael Hübner Fiskeri ApS och Rasmus Westerholm Jacobsen Fiskeri ApS 105 var i båten.

2012 övertogs S 456 Anne-Mie av det nybildade S 456 Anne-Mie ApS vars huvudägare var Erik Rejnholt Rasmussen och Jens Vinther Pedersen. Företaget hade vid denna tidpunkt fiskerättigheter för 131 miljoner. I slutet av 2013 köptes båten inklusive fiskerättigheter av Astrid Fiskeri A/S för att senare under samma år säljas vidare till Christer og Lennart Fiskeri, Filial af Christer & Lennart Fiskeri AB utan fiskerättigheter. 2016 såldes den till UAB Banginis i Litauen där den fick namnet Inse.

S 105 Sebastian ApS övertog år 2012 ägandet av S 105 Sebastian. Huvudintressent i bolaget var Jens Vinther Pedersen. 2015 köpte företaget med båt och fiskerättigheter av Themis Fiskeri A/S/familjen Ryberg. Fiskerättigheterna överfördes 2016 på S 144 Themis och en del fiskerättigheter motsvarande hälften av det som S 105 Sebastian ApS hade såldes till S 264 Astrid och Astrid Fiskeri A/S. 2016 såldes båten vidare utan fiskerättigheter till Christer og Lennart Fiskeri A/S och bytte namn till L 106 Monsun. Bolaget lades ner.

2013 avvecklade sålunda de sista  kvotkungarna från Skagen (undantaget Henning Kjeldsen, men han kommer ju egentligen från Thyborøn) sin pelagiska fiskeriverksamhet. Fiskerättigheterna togs i huvudsak över av svenskägda fiskeriföretag och båtarna hamnade i slutänden hos yrkesfiskare utan tillräckligt med fiskerättigheter som är inriktade på industrifiske.

2012 hade S 105 Sebastian ApS fiskerättigheter för 132 miljoner DKK och i slutet av 2015 hade företaget fiskerättigheter för 83 miljoner DKK. Uppenbarligen sålde bolaget fiskerättigheter mellan 2012 och 2015.

2015 bildades så S 433 Gitte Torben Invest Skagen ApS. för att äga S 433 Gitte Torben ApS. Det esnare bolaget upplöstes därefter. Idag ägs S 433 Gitte Torben Invest Skagen ApS av Erik Rejnholt Rasmussen och Anne-Mie Sandager Rasmussen.

S 433 Gitte Torben Invest Skagen ApS äger idag minoritetsandelar i fiskeriföretagen S 226 Emmely Pilegaard ApS och S 440 Sofie Lykke ApS. S 226 Emmely Pilegaard ApS äger räktrålaren S 226 Emmely Pilegaard medan S 440 Sofie Lykke som ägs av S 440 Sofile Lykke ägnar sig åt blandat demersalt fiske. Huvudägare i S 226 Emmely Pilegaard ApS är Christian Pilegaard via ett personligt holdingbolag som har 77,75% av aktiekapital och röster. Huvudägaren i S 440 Sofie Lykke ApS är Lars Lykke Sørensen. De totala tillgångarna i S 433 Gitte Torben Invest Skagen ApS är 231 miljoner DKK.

Jens Vinther Pedersen äger idag företaget JVP Invest Skagen ApS. Företaget har flera dotterbolag i fastighetsbranschen och intressen i elföretag. Företaget har sammanlagda tillgångar på nästan 72 miljoner DKK.

Flemming Ryan Rasmussen äger fö sin del FRR Invest Skagen ApS med tillgångar på 24 miljoner DKK vid utgången av 2016 medan Claus Vede Andersen äger Vede Invest I Skagen ApS med tillgångar på 20 miljoner DKK. Karl Arne Nielsen är sen 2007 delägare i räktrålaren S 255 North Sea tillsammans med Thomas Samuelsen som fram till 2005 var pelagisk fiskare ombord på S 124 Grenen. Fram till 2014 var också Niels Leif Steffensen delägare i S 255 North Sea.

Den aktuella S 124 Grenen inköptes till Skagen år 2004 som ersättning för en äldre båt. Förutom Thomas Samuelsen var Henrik Terpet delägare och Svend Bach Kristensen huvudägare. S 124 Grenen såldes 2006 till Norge, heter idag Svanavag och fiskar i Mauretanien med Belize-flagg. Tidigare har båten haft namnet Dicada och den har också fiskat i Västsahara. Henrik Terpet är också räkfiskare idag som delägare i S 386 Casilo ApS som har två räktrålare, S 386 Casilo och S 486 Sajoni. Svend Bach Kristensen äger idag SH 4 Thomas Bach, en pelagisk trålare med tysk flagg. Jens Borup äger idag en liten båt som heter S 306 Starholm.

Läs också: Poul Nielsen och Nordfisk – sin tids Henning Kjeldsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!