FF Skagen övertar Skagerak Pelagic

På kort tid har FF Skagen A/S och de svenska intressenter som i praktiken dominerar företaget tagit över större delen av den danska sillindustrin.

Nyligen köpte svenska Sweden Pelagic AB det danska företaget Nielsens Fiskeeksport A/S som döptes om till Sweden Pelagic Aalbæk A/S. Företaget är Danmarks nästa största sillbearbetningsföretag. Sweden Pelagic AB ägs till 50% av FF Skagen A/S och till 50% av Västkustfisk SVC AB. Intressenterna bakom det senare företag är också de som är huvudintressenter bakom i FF Skagen Fond och FF Skagen A/S.

Nu har FF Skagen A/S köpt det största danska sillbearbetningsföretaget, Skagerak Pelagic A/S, från det av Iver Espersen ägda Skagerak Group A/S. Skagerak Pelagic AS skapades 2006 genom sammanslagning av Skagerak Fiskeeksport A/S, Unifish A/S, Essi Konsumfisk A/S och Erik Taabbel Fiskeeksport A/S.

Iver Espersen i Skagerak Group A/S och Johannes Palsson, VD för FF Skagen A/S är nöjda med affären:

»Det glæder mig, at jeg med salget af Skagerak Pelagic A/S til FF Skagen A/S, sikrer kontinuitet i den udvikling vi i Skagerak Group A/S har startet for 10 år siden, bl.a. med en meget omfattende strukturering af den danske forædlingsindustri indenfor sildeproduktion i Danmark. Jeg er stolt af at kunne give stafetten videre til FF Skagen A/S, som har en lang historie som ledende indenfor produktion af fiskemel og fiskeolie i Danmark. Ved salget styrkes den pelagiske industri i Danmark, og vi sikrer dermed den fremtidige udvikling i branchen,« siger Iver Espersen direktør og ejer af Skagerak Group A/S i Hirtshals.

[…]

»Købet af Skagerak Pelagic er en naturlig udvikling af FF Skagen A/S som dermed sikrer sammenhæng i forædling af pelagiske arter i Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med fiskerne, som er hovedejere af selskabet,« siger administrerende direktør for FF Skagen A/S Johannes Palsson, som indtræder som ny administrerende direktør i Skagerak Pelagic A/S.

I Sverige är Sweden Pelagic AB detta av två sillbearbetningsföretag via dotterbolaget Sweden Pelagic Ellös AB och genom sina anläggningar i Västervik och Ronehamn (delägd). Den enda konkurrenten är Astrid Fiskexport AB med anläggningar i Rönnäng och Mollösund.Ägare till Astrid Fiskexport AB är Astrid Fiske AB med det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S, Danmark största sillfiskeföretag.

Uppenbarligen har svenska fiskeriintressen tagit ett starkt grepp över Danmarks sillfiske, sillindustri och fiskmjölstillverkning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!