Brdr. Langer A/S – Limfjorden och sill

Brdr Langer A/S grundades 1998 av Gunnar Andreasen med namnet Peter Marlene A/S. Företaget övertog fiskebåten E 177 Peter Marlene som i januari 2004 avregistrerades men sen såldes till Fiskeriselskabet L 455 Lotte Vohnsen A/S och blev L 455 Lotte Vohnsen. Istället köptes en ny båt som fick numret och namnet E 177 Peter Marlene.

2005 övertogs företaget av familjen Langer/Bro och bytte efter fusion med ett företag med namnet Brdr. Langer A/S (grundat av Flemming Pedersen under annat namn,  namn till Brdr. Langer A/S. Båten bytte namn till L 220 Jeanette (ersatte en äldre båt med samma namn) och ägdes av ett partrederi ägt av Brdr. Langer A/S och Søren Bro Langer. Sistnämnda år såldes den till Iona E 187 A/S och sen 2010 ägs den av Astrid Fiskeri A/S. Har sen 2007 namnet E 532 Rockall.

Familjen Langer har dock ägt båtar betydligt längre än så. 1988-98 ägde Søren Bro Langer, Danny Broe Langer och Jens Peter Langer en båt som första L 577 Imak, men från 1992 hade namnet L 820 Jytte Broe. Denna båt såldes till Irland år 1998 (köptes dock snabbt tillbaks av annan ägare i Thyborøn) och ersattes av L 820 Acorn som behölls i två år. 1992-2004 var de ägare av L 220 Jeanette i vilken också Alfred Fisker Hansen var delägare från 1999. 2004 blev den sistnämnde ensam ägare av båten som fick namnet L 120 Linette. 2005 ägde de ytterligare en båt med namnet L 220 Jeanette, det var den tidigare E 693 Kemila.

2005-2007 ägde Jens Peter Langer och Danny Broe Langer också L 487 Furuno, åren 2000-2007 L 820 Jytte Broe.

2008 kontrollerade företaget i stort sett inget av fiskerättigheterna för sill  i Limfjorden. Sillkvoten i Limfjorden utgör en del av kvoten för Nordsjön. 2011 var Brdr. Langer A/S ensamma klart störst vad det gällde fiskerättigheter för sill i Limfjorden. Detta efter att ha köpt upp de båtar som hade fiskerättigheterna, L 923 och L 924 Hanne- Jette. Företaget hade också vissa små rättigheter i Nordsjön. Fiskerättigheterna var bokförda till 28,6 miljoner DKK. Båtar de ägde vid tillfället var kvotbåten L 286 Maria (köpt 2007 och såld 2014 och ersatt med en ny kvotbåt), L 220 Jeanette (köpt 2010) och en nyare L 820 Jytte Broe.

2011 köpte Brdr. Langer A/S (75%) tillsammans med Jan Torp Nielsen (25%) en ny båt från Gitte Henning II ApS. Båten fick namnet L 920 Tina Jeanette. 2016 såldes denna båt igen och en ny köptes från Sverige som först fick heta L 420 Bristol och sen blev L 920 Tina Jeanette. 2017 såldes denna båt till svenska ägare som fiskar med tysk flagg (blev NC 330 Kristin) och en ny båt från Irland inköptes som fick samma namn och nummer.

Idag ägs Brdr. Langer A/S av Danny Broe Langer via DBL Holding ApS, Jens Peter Langer via Jens Peter Langer Holding ApS och Jette Langer. All tre sitter i styrelsen för bolaget. Företaget Brdr Langer A/S är huvudägare i P/R L 920 Tina Jeanette med 75% medan Jan Torp Nielsen äger 25%. Dessutom äger Brdr. Langer A/S kvotbåten L 286 Maria och fiskebåten L 220 Jeanette (tidigare L 924 Hanne-Jette) . Jan Torp Nielsen äger för sin del L 900 Lenette, SK 900 Mantri och SK 7 Fut, alla tre varande så kallade kvotbåtar.

Vid utgången av 2016 var fiskerättigheterna i Brdr. Langer A/S bokförda till 20 miljoner DKK medan de 75% i P/R Tina Jeanette var bokförda till ett värde av 37,9 miljoner DKK vilket innefattar både fiskebår och fiskerättigheter. Fiskerättigheterna omfattar i huvudsak sill. L 920 Tina Jeanette är numera i stort sett ensam om att ha fiskerättigheter för sill i Limfjorden och har dessutom fiskerättigheter för sill också i Nordsjön.

Förutom fiskeriintressena har familjen Langer ägarintressen i flera andra verksamheter. Såväl DBL Holding ApS som Jens Peter Langer Holding ApS har ägarintressen i Thyborøn Invest A/S. Tillsammans äger de cirka 33,3% och en person vid namn Anton Bro äger via Ab Bro ApS ytterligare 16,6%. I styrelsen för Thyborøn Invest A/S sitter Anton Bro, Michael Lodahl, Danny Broe Langer, Jens Peter Langer, Christian Wichmann Rasmussen och Per Mollerup som alla också är delägare via personliga holdingbolag.

Thyborøn Invest A/S äger 100% av Limfjordsøsters ApS och M & L Company ApS, cirka 30% i Royal Norden Seafood A/S, cirka 33% i Scandic Salmon A/S, mindre än hälften av aktierna i Blå Biomasse A/S samt mer än hälften av aktierna i Isværket Lemvig A/S. Resten av Royal Norden Seafood A/S ägs av nederländska intressenter varav en, Albert Zwaantinus Dekens också har fiskeriintressen i Danmark. Planerna är att företaget ska starta en fileteringsfabrik i Thyborøn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Brdr. Langer A/S – Limfjorden och sill”

Kommentarer är stängda.