Tamme Bolt – FKA-fiskare som försökte bli IOK-fiskare

Inlägg nr 14 av 19 i serien Danska kvotkungar

Tamme Bolts far, Betto Bolt, började fiska med bas i Thyborøn på 1960-talet. Familjen från Nederländerna hade i fler generationer varit fiskare. Betto Bolt funderade på att flytta till Thyborøn, men det ville inte hans fru så det blev ingen flytt.

Familjen kom dock att tillbringa de flesta semestrar och ledigheter i Västjylland vilket ledde till att den unga Tamme Bolt träffad en ung kvinna där. De två flyttade första ihop i Nederländerna där de bodde i 4 år innan de flyttade till Thyborøn då Tamme Bolt ville fiska med bas i den västjylländska orten.

1990 gifte sig Tamme Bolt med Helle och samma år köpte han in sig i E 16 Westbank, en bomtrålare som han och Jan Trane i Esbjerg (ägde 2/3) köpte från Nederländerna. 1992 blev han ensam ägare av båten som då bytte nummer och namn till L 616 Durk Postma. 1997 såldes den båten till Betto Bolt BV, ägt av fadern, i Zoutkamp, Nederländerna och blev ZK 16 Nordhavet.

Båten ersattes istället med en ny båt som fick samma namn och nummer. Tamme Bolt ägde 90% av den nya båten medan Visserijbedrijft Durk Postma BV i Nederländerna (sannolikt ägt av hans far) ägde 10%. I den nya L 616 Durk Postma köpte Lubbertus Siemen Sanders 10% år 2001 och ytterligare 15% år 2004. 2008 sålde han tillbaka sina 25% och samma år sålde Visserijbedrijft Durk Postma BV också sina 10% till Tamme Bolt. 2 år senare skrotades båten.

År 2000 köpte Tamme Bolt också 1/3 av ett nybygge, snurrevadsbåten L 757 Aaltje Postma. Båten har byggts om och förlängts under 2017. Huvudägare i båten var Lubbertus Siemen Sanders med 2/3. 2003 sålde denne sina andelar till Tamme Bolt och Visserijbedrijft Durk Postma BV och 2009 sålde det sistnämnda bolaget sin andel till Tamme Bolt. I år har han bildat bolaget Aaltje Postma L 757 ApS som väl sannolikt ska ta över ägandet L 757 Aaltje Postma.

2008 innehade Tamme Bolt via L 616 Durk Postma och L 757 Aaltje Postma 1,5% av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön, 0,3% av rödspättan i Skagerak, 0,5% av tungan i Nordsjön, 2,8% av piggvaren i Nordsjön, 0,8% av torsken i Nordsjön, 0,8% av sejen (mørksej), 4,9% av koljan (kuller) i Nordsjön, 1,5% av koljan i Skagerak och Kattegatt, 0,6% av kummeln (kulmule) och 2,5% av marulken (havtaske). Dessutom en del mindre rättigheter för annan fisk och i andra hav.

2011 bildades Tamme Bolt Holding ApS och Nordic Pelagic A/S. I Nordic Pelagic A/S är Tamme Bolt Holding ApS huvudägare med cirka 66% av aktier och röster medan det stora nederländska fiskeriföretaget Willem van der Zwaan & Zonen BV via dotterbolaget Biomarine BV och dess danska dotterbolag Biomarine ApS, också grundat 2001 äger en tredjedel. Genom denna satsning blev Tamme Bolt något så ovanligt som en FKA-fiskare som försökte diversifiera till pelagiskt fiske (IOK.

Pelagiska fiskerättigheter skaffades bl.a. genom köp av kvotjollen E 60 Jasmin år 2011 som bytte namn till L 616 Emily och HM 220 Susan Vendelbo som köptes 2012 (sannolikt med brislingrättigheter men utan andra fiskerättigheter) och bytte nummer till L 24 Susan Vendelbo. Såldes samma år igen och blev L 415 Stormy. Den båten ha i år sålts till annat land och har numera namnet Helene och är flaggad i Belize. Ligger dock fortfarande i Thyborøn.

Företaget övertog år 2012 den nederländska fabrikstrålaren SCH 303 Ariadne från Willem van der Zwaan & Zonen BV. Båten blev i Danmark till L 303 Ariadne. Denna båt såldes tillbaka till det nederländska bolaget år 2014. Idag heter den Dzintarjura, är flaggad på St. Kitts & Nevis, fiskar i Västafrika men har det nederländska bolaget som ägare. Istället köptes en pelagisk färskfisktrålare (RSW-trålare) från Norge, Herøyfjord, som då fick numret och namnet L 303 Ariadne. 2016 såldes den båten liksom företagets pelagiska fiskerättigheter.  Båten såldes till Hopmark Havfiske AS i Norge och heter idag Fiskebank.

2012 hade Nordic Pelagic A/S fiskerättigheter för 79 miljoner DKK, 2015 för 110 miljoner DKK men 2016 var de alla sålda. År 2012 innebar detta 8,7% av fiskerättigheterna för brisling (skarpsill) i Nordsjön, 2,0% av fiskerättigheterna för tobis och mindre fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra) och blåvitling.

2011 grundade Tamme Egbert Bolt, nära släkting, farbror om jag förstått saken rätt, till Tamme Bolt, och Aaldert Zwaantinus Dekens  bolaget Amy ApS (tidigare Amy A/S) i vilket denne Tamme Bolt äger 2/3 och kompanjonen 1/3. År 2012 köptes L 126 Bering Sea, år 2013 L 626 Bigtana och L 225 Mette Kynde samt slutligen år 2014 också L 625 Maritana. Alla fyra båtarna ägs fortfarande av Amy ApS. Aaldert Zwaantinus Dekens är också delägare i Royal Norden Seafood A/S tillsammans med bl.a Brdr. Langer A/S.

2012 hade Amy A/S fiskerättigheter för 2 miljoner och 2016 hade Amy ApS för 7 miljoner.

De demersala fiskerättigheterna ökade mycket kraftigt genom de köp som Amy A/S genomförde av båtar och kvoter. År 2012 innehade Tamme Bolt och Tamme Egbert Bolt inklusive Amy A/S 3,6% av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön, 1,0% av rödspättan i Skagerak, 0,9% av tungan i Nordsjön, 4,8% av piggvaren i Nordsjön, 1,2% av torsken i Nordsjön, 0,2% av torsken i Skagerak, 0,8% av sejen (mørksej), 5,1% av koljan (kuller) i Nordsjön, 2,5% av koljan i Skagerak och Kattegatt, 3,6% av kräftan (jomfruhummer) i Nordsjön, 1,4% av kummeln (kulmule) och 2,5% av marulken (havtaske). Dessutom en del mindre rättigheter för annan fisk och i andra hav.

2017 innehar Tamme Bolt plus Tamme Egbert Bolt via Amy A/S 6,0% av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön, 1,5% av rödspättan i Skagerak, 1,7% av rödspättan i Östersjön, 3,5% av tungan i Nordsjön, 6,4% av piggvaren i Nordsjön, 2,5% av torsken i Nordsjön, 0,5% av torsken i Skagerak, 1,1% av torsken i västra Östersjön, 0,8% av sejen (mørksej), 8,6% av koljan (kuller) i Nordsjön, 4,5% av koljan i Skagerak och Kattegatt, 6% av kräftan (jomfruhummer) i Nordsjön, 2,5% av kummeln (kulmule) och 3,1% av marulken (havtaske). Dessutom en del mindre rättigheter för annan fisk och i andra hav.

Eftersom Tamme Bolt uppge att det inte förekommer något egentligt samarbete mellan honom och hans nära släkting bör dock siffrorna för Tamme Bolt och Tamme Egbert Bolt (Amy ApS) hållas isär. Tamme Bolt själv innehar 4,5% av fiskerättigheterna för rödspätta i Nordsjön, 1,4% av rödspättan i Skagerak, 1,6% av rödspättan i Östersjön, 1,2% av tungan i Nordsjön, 0,6 % av tungan i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 5,1% av piggvaren i Nordsjön, 1,2% av torsken i Nordsjön, 0,3% av torsken i Skagerak, 0,8% av sejen (mørksej), 6,7% av koljan (kuller) i Nordsjön, 3,7% av koljan i Skagerak och Kattegatt, 6% av kräftan (jomfruhummer) i Nordsjön, 2,6% av kummeln (kulmule) och 2,5% av marulken (havtaske).

Tamme Bolt själv har köpt fiskerättigheter via L 757 Aaltje Postma och L 616 Emily. Han och hans nära släkting med samma namn är tillsammans och efter efter familjen Vendelbo och Henning Kjeldsen med kompanjoner de största innehavaren av demersala fiskerättigheter. Sannolikt gav försäljningen av L 303 Ariadne med tillhörande fiskerättigheter en del kapital som därefter investerats i demersala fiskerättigheter.

Utöver de fiskerättigheter Tamme Bolt har själv och de som hans farbror har via Amy A/S har så är Tamme Bolt också kontrollerande delägare i Thyborøns Kvoteselskab A/S med 26,49% direkt, ungefär lika mycket via Tamme Bolt Holding ApS. Ytterligare omkring 10% ägs av Tamme Egbert Bolt via Amy A/S. Andra delägare är Alfred Fisker Hansen, John Sund och familjen Rom (Eyvind Rom och Poul-Erik Rom). Tidigare har jag skrivit att Thyborøns Kvoteselskab A/S är kollektivt ägt, men vid en mer noggrann genomgång har jag funnit att företaget i praktiken kontrolleras av Tamme Bolt.

Thyborøns Kvoteselskab A/S som bildades 2006 äger kvotbåten L 382 Ceal II och hade år 2011 fiskerättigheter till ett värde av 56 miljoner DKK. 2016 var värdet cirka 58 miljoner DKK.

Thyborøns Kvoteselskab A/S hade via L 382 Ceal II hela 4,3% av rödspättan i Nordsjön, 0,3% av rödspättan i Skagerak, 0,3% av rödspättan i Östersjön, 2,9% av tungan i Nordsjön, 2,8% av piggvaren, hela 5,2% av torsken i Nordsjön, 0,1% av torsken i Skagerak, 0,7% av torsken i västra Östersjön, 0,9% av sejen i Nordsjön, 2,0% av koljan i Nordsjön, 2,4% av kräftan i Nordsjön, 0,4% av kummeln och 4,0% av marulken år 2012. Dessutom mindre rättigheter för andra arter och i andra hav.

2017 är de innehav av fiskerättigheter som Thyborøns Kvoteselskab A/S har något större. Sålunda var de 4,3% av rödspättan i Nordsjön, 0,3% av rödspättan i Skagerak, 0,3% av rödspättan i Östersjön, 2,9% av tungan i Nordsjön, 2,8% av piggvaren, hela 5,2% av torsken i Nordsjön, 1,4% av torsken i Skagerak, 0,7% av torsken i västra Östersjön, 0,9% av sejen i Nordsjön, 2,0% av koljan i Nordsjön, 2,4% av kräftan i Nordsjön, 0,4% av kummeln och 4,0% av marulken. Dessutom mindre rättigheter för andra arter och i andra hav.

Tamme Egbert Bolt bedriver vad jag förstår också fiskeriverksamhet i Nederländerna tillsammans med sin son (om det nu är samme Tamme Egbert Bolt) Diederik Bolt med båten ZK 87 Klazina som fiskar hästräkor (tångräkor) i de grunda delarna av Nordsjön utanför Tyskland och Danmark

Sammanlagda danska fiskerättigheter i % för Tamme Bolt och Tamme Egbert Bolt per art och hav, år 2008, 2012 och 2017

Rödspätta Nordsjön, 1,5%, 7,9%, 10,3%
Rödspätta Skagerak, 0,3%, 1,3%, 1,8%
Rödspätta Östersjön, ?, 0,3%, 2,0%
Tunga Nordsjön, 0,5%, 3,8%, 6,4%
Piggvar Nordsjön, 2,8%, 6,6%, 9,2%
Torsk Nordsjön, 0,8%, 6,4%, 7,7%
Torsk Skagerak, -, 0,3%, 1,9%
Torsk västra Östersjön, -, 0,7%, 1,8%
Mørksej (sej), 0,8%, 1,7%, 1,7%
Kuller (kolja) Nordsjön, 4,9%, 7,1%, 10,6%
Kuller (kolja) SKÖ, 1,5%, 2,5%, 4,5%
Kulmule (kummel), 0,5%, 1,8%, 2,9%
Havtaske (marulk), 2,5%, 6,5%, 7,1%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, -, 6,0%, 8,4%
Brisling (skarpsill) Nordsjön, -, 8,7%, –
Tobis, -, 2,0%, –

Alla rättigheter för utom brislingen (skarpsillen) och tobisen är FKA-rättigheter.

Avrundningar kan innebära att det kan ha blivit mindre felaktigheter. Jag räknar alla fiskerättigheter som företag som Tamme Bolt eller Tamme Egbert Bolt kontrollerar som helt ägda av respektive person. Enligt dansk lag ska dock bara de andelar han har i en viss båt räknas vilket innebär att Tamme Bolt eller Tamme Egbert Bolt inte för någon art innehar fiskerättigheter som överstiger kvottaket. Men det är ett helt orimligt sätt att räkna. Den som kontrollerar en båt eller ett företag har makten över allt som båten/företaget äger. Minoritetsägare har i praktiken ingen makt. Observera också att Tamme Egbert Bolt och Tamme Bolt har separata verksamheter som legalt, juridiskt och formellt inte har med varandra att göra vilket gör att ingen av dem ligger över något kvottak för någon art,

Tamme Bolt har idag inga pelagiska fiskerättigheter (IOK) kvar, men däremot stora demersala fiskerättigheter (FKA).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Uppgifterna har uppdaterats den 25 november efter att Tamme Bolt påpekat att jag blandat ihop honom med Med hans farbror, Tamme Egbert Bolt. Därför har jag nu redovisat Tamme Bolt separat i den löpande texten. I samband med detta upptäckte jag också att jag räknat fel på vissa fiskerättigheter. Samtidigt ändrar sig innehavet av fiskerättigheter hela tiden, så siffrorna ovan behöver inte stämma med de siffor ni hittar hos Landbrugsstyrelsen nu.

Serienavigation<< Brdr. Langer A/S – Limfjorden och sillHM 555 Kingfisher och Ny-Kingfisher ApS >>
Advertisements