Familjen Vendelbo – från IOK till FKA

Gunnar Vendelbo föddes 1937 i Lild Strand på Thy. Sin första fiskebåt skaffade han sig dock i Hirtshals dit han flyttat. Men när hamnen i Hanstholm blev klar 1967 kom den att bli basen för hans fiske.

1970 inköpte han fiskebåten E 231 Simmelholm som då fick byta namn till E 231 Gunnar Vendelbo för att snart byta namn till E 231 Kirstine Vendelbo. Båten såldes 1971 igen.

Därefter han skaffade en ny båt som fick namnet T 285 Susan Vendelbo som dock såldes 1974 igen.Därefter inköpte han samma år  en ny T 285 Susan Vendelbo som såldes till Sverige 1989. Finns idag i Estland med namnet Lipton.  Båten ersattes av ytterligare en båt med samma nummer och namn som 1984 såldes till Esbjerg och blev E 139 Anja Vestergaard. Den hamnade 1993 i Argentina. I Nordsjön bedrivs industrifisket under större delan av året, men på vintern ägnade sig Gunnar Vendelbo åt konsumtionsfiskeri i östersjön.

2004 köptes en gammal träbåt, H 220 Marianne Haugård, med kvoter. Den fick namn till HM 220 Susan Vendelbo. Ägare av den sistnämnda båten var bolaget Cyrano ApS, ett bolag som 2001 övertogs av Valter Vendelbo. Den såldes 2005 till Ghana och heter idag Little Star (om den finns kvar). Samma år köpte bolaget den stora ståltrålaren E 100 Betty Børsmose som fick byta namn till HM 220 Susan Vendelbo. 2010 såldes båten med fiskerättigheter till Astrid Fiskeri Danmark A/S som senare samma år fusionerade med Astrid Fiskeri A/S. 2012 såldes båten utan de flesta fiskerättigheterna till Nordic Pelagic A/S (Tamme Bolt) som snabbt sålde den vidare utan några fiskerättigheter alls till Mindbo ApS. Båten fick då namnet L 415 Stormy. Den är idag skrotad.

År 2007 köpte Cyrano ApS också L 820 Jytte Broe. Båten skrotades 2009 och kovterna överfördes troligen på HM 220 Susan Vendelbo.

Sonen Valter Vendelbo ägde från 1987 en båt vid namn T 292 Kirstine Vendelbo ihop med modern Doris Vendelbo, från 1993 också med Hjalmar Christensen och Kurt Thomsen som delägare. Hjalmar Christensen utträdde som delägare 1995, båten bytte nummer till L 492 Kirstine Vendelbo år 1997 och 2005 utträdde Doris Vendelbo som delägare. Från 2007 var Valter Vendelbo ensam delägare och 2010 sålde han båten med fiskerättigheter till Gitte Henning A/S. Ett år senare såldes den vidare utan kvoter till John-Anker Hametner Larsen och heter idag L 229 Lykke Hametner.

År 1987 blev Valter Vendelbo och Doris Vendelbo också delägare i T 27 Gela Jensen (tidigare E 404 Rollo) tillsammans med Niels Iwan Ossipoff Jensen. Från 1989 var Calter och Doris Vendelbo ensamma ägare av båten som 1991 bytte namn till T 27 Charlotte Busch och upphugget året efter.

När överförbara fiskerättigheter infördes gradvis åren 2003-2007 i det pelagiska fisket och industrifisket kom Valter Vendelbo genom ägandet av tre större fiskebåtar, HM 220 Susan Vendelbo,  L 492 Kirstine Vendelbo och L 820 Jytte Broe att bli en av de största ägarna av fiskerättigheter för industrifisk som tobis, sperling (vitlinglyra) och brisling (skarpsill). Det verkade som om Valter Vendelbo tänkte satsa på pelagiskt fiske, men 2010 slog han in på en annan väg. De pelagiska fiskebåtarna och kvoterna såldes tilL Astrid Fiskeri A/S och Gitte Henning A/S.

Fiskerättigheter som innehades av familjen Vendelbo 2008

Sill i Nordsjön, 2,0%
Sill i Skagerak, 3,1%
Sill i västra Östersjön, 12,9%
Sill i östra Östersjön, 15,3%
Makrill, 0,7%
Brisling i Skagerak, 2,3%
Brisling i Nordsjön, 6,9%
Brisling i Östersjön, 11,5%
Tobis, 9,2%
Blåvitling, 0,4%

FN 43 Luna Jerup

Mindre än 1 % för flera olika demersala fiskarter.

2007 köpte bolaget Cyrano ApS också båten FN 43 Luna Jerup inklusive dess FKA-fiskerättigheter. 2008 såldes den till Nederländerna. Istället köptes en kvotjolle som också fick namnet FN 43 Luna Jerup. 2010 såldes den båten till det nybildade bolaget Cyrano II ApS.

2011 köpte Gitte Henning A/S bolaget Cyrano ApS vilket senare fusionerades med Gitte Henning A/S.

2010 bildades bolaget Cyrano II ApS av Cyrano R 289 Holding ApS som i sin tur bildades 2004 av Valter Vendelbo. Verksamheten i Cyrano II ApS kom att fokuseras på konsumtionsfiskeri i Östersjön. Året efter bildades Fiskeriselskabet Hesselø ApS, också av Cyrano R 289 Holding ApS. Det sistnämnda bolaget som helt ägs av Valter Vendelbo är än idag moderbolag för de två andra.

Cyrano II ApS köpte R 355 Trine Louise med fiskerättigheter år 2011. Båten såldes till Polen år 2016. Samma år köptes också H 292 Hesselø med fiskerättigheter. Den såldes till Norge år 2015. Valter Vendelbo själv köpte också kvotjollen HM 58 Mona men ganska snart sålde han den till Cyrano II ApS. Kvotjollen HM 46 Frederik köptes direkt av Cyrano II ApS. En fjärde båt som köptes samma år var SG 36 Birgit inklusive fiskerättigheter som först fick namnet HM 492 Kirstine Vendelbo men senare fick byta namn till HM 492 Doris Vendelbo.

Det senare namnbytet skedde i samband med att Valter Vendelbo beställde en ny båt som fick namnet HM 292 Kirstine Vendelbo vid leveransen 2012. Byggare av båten var Fiskeriselskabet Hesselø ApS som dock sålde en tredjedel av andelarna i båten till Valter Vendelbo år 2013 och ytterligare en tredjedel året efter till Rune Vendelbo Andersen Fiskeri ApS. Båten byggdes främst för industrifiske och hade vissa fiskerättigheter för industrifisk av olika slag. Valter Vendelbo kunde uppenbarligen inte hålla sig ifrån industrifisket helt. Båten såldes nyligen till Irland.

2013 köptes A 6 Anne Grethe och HM 520 Alberte med kvoter och sen såldes båda båtarna till Norge redan samma år. År 2014 köptes häften av T 192 Elly av Valter Vendelbo personligen. Båten såldes 2017 till sonen Frederik Vendelbo. Sannolikt köptes också fler båtar, som jag inte kunnat hitta, av Valter Vendelbos olika bolag.

År 2014 bildade Frederik Vendelbo, son till Valter Vendelbo, fiskeriföretaget Frederik Vendelbo Fiskeri ApS. Företaget började därefter köpa upp fiskebåtar med FKA-fiskerättigheter. Från faderns bolag Cyrano II ApS köptes kvotjollen HM 46 Frederik och blev HM 51 Frederik redan samma år. År 2015 köptes R 60 Tasmania av det nybildade bolaget.

2016 köptes L 270 Lis Kemi av Frederik Vendelbo Fiskeri ApS och döptes om till HM 293 Hesselø, R 242 Kon-tiki som bytte namn till H 25 Balka, HM 228 Pondus (köptes utan fiskerättigheter) som fick bli HM 289 Cyrano och R 75 Bollan som namnändrades till H 75 Øland. ND 176 Ærø köptes också samma år, men såldes igen.

Tillsammans har Valter Vendelbo och hans son Frederik Vendelbo blivit de allra största innehavarna av FKA-fiskerättigheter i konkurrens med Henning Kjeldsen. I familjen Vendelbos fall är det dock helt i enlighet med intentionerna i det danska systemet med fiskerättigheter då de inte är några större innehavare av IOK-rättigheter. Genom försäljning av sina IOK-fiskerättigheter fick Valter Vendelbo och hans son ett stort kapital som de sedan investerat i FKA-fiskerättigheter. De är i princip ensamma om att ha lämnat industrifisket för att istället bara fiska demersalt.

Frederik Vendelbo personligen är också ägare av en mindre fiskebåt som används för mussel- och ostronfiske i Limfjorden, det är HM 911 Elias Vendelbo, hette tidigare T 192 Elly och ägdes av fadern, med två mussellicenser. Dessutom äger han H 138 Lynæs I som har två mussellicenser. Tidigare hade han båtarna HM 911 Elias och HM 257 Elias III men de såldes 2017 respektive 2016. Han tycks också ha köpt andra ostronbåtar som sedan sålt utan licenser eller skrotats, exempelvis L 908 Maurice.

Fiskebåtar i familjen Vendelbos ägo 2017

Cyrano II ApS

FN 43 Luna Jerup
H 292 Hesselø
HM 58 Mona
HM 492 Kirstine Vendelbo

Frederik Vendelbo Fiskeri ApS

H 25 Balka
H 75 Øland
HM 51 Frederik
HM 289 Cyrano
HM 293 Hesselø
R 60 Tasmania

Frederik Vendelbo

H 138 Lynæs
HM 911 Elias Vendelbo

Fiskerättigheter tillhöriga familjen Vendelbo med företag, november 2017

 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 0,4 %
 • Skarpsill i Skag. och Katt., 4,3 %
 • Tobis, 1,3 %
 • Vitlinglyra (sperling), 0,5 %
 • Torsk i Nordsjön, 1,4 %
 • Torsk i Skagerak, 4,3 %
 • Torsk i Kattegatt, 7,1 %
 • Torsk i västra Östersjön, 12,6 %
 • Torsk i östra Östersjön, 11,4 %
 • Sej (mørksej), 1,8 %
 • Kolja (kuller) i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 2,9 %
 • Kummel (kulmule), 0,4 %
 • Tunga i Nordsjön, 1,2 %
 • Tunga i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 2,0 %
 • Rödspätta i Nordsjön, 0,5 %
 • Rödspätta i Skagerak, 1,5 %
 • Rödspätta i Kattegatt, 1,4 %
 • Rödspätta i Östersjön, 5,1 %
 • Piggvar och slätvar, 1,2 %
 • Kräfta (jomfruhummer) i Nordsjön, 3,5 %
 • Kräfta i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 1,9 %
 • Lax i Östersjön, 13,0 %

För torsk i Kattegatt, västra och östra Östersjön samt för lax i Östersjön överskrider far och son Vendelbo kvottaken. Detta är inget lagbrott då de är två personer som äger fiskerättigheterna och individuellt överskrider de inte kvottaken. Utöver det redovisade äger familjen Vendelbo också mycket små andelar av andra typer av fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Familjen Vendelbo – från IOK till FKA”

Kommentarer är stängda.