Räkfisket och det nya fiskeriavtalet i Danmark

Fisket av nordhavsräka i Skagerak och Nordsjön är det danska fiske som har den högsta kvotkoncentrationen. I fisket finns en mycket begränsad mängd fiskebåtar och i stort sett alla överskrider kvottaken. Räkfisket är ett småskaligt fiske inom FKA-systemet där de så kallade kvotkungarna i allmänhet inte äger några fiskerättigheter.

FKA-fiskerättigheter handlar om konsumtionsfisk och det är i allmänhet fisk som lever vid botten. Detta fiske kallas demersalt och det är dessa arter som fiskas i kustnära småskaligt fiske.

Däremot så äger företaget Kjærsgaard Hirtshals A/S stora räkfiskerättigheter. Det är ett bolag som i dansk media inte kallas kvotkungar, men de överskrider betydligt fler kvottak än alla så kallade kvotkungar där i stort sett ingen överskrider ett enda kvottak (undantaget är framförallt Henning Kjeldsen).

Som jag ser det är kanske företag som Kjærsgaard Hirtshals A/S, Ny-Kingfisher ApS, fiskare som Tamme Bolt, Valter och Frederik Vendelbo, familjen Kloster (L 510 St. Anthony) samt investerare som Kristian Barslund Jensen större problem än i stort sett alla de så kallade kvotkungarna. Detta då de äger stora FKA-fiskerättigheter vilket de så kallade kvotkungarna i allmänhet inte gör (Henning Kjeldsen undantagen). En så kallad kvotkung äger dock fiskerättigheter för räka, det är John-Anker Hametner Larsen som äger en kvotbåt (kvotjolle) med räkfiskerättigheter. De nämnda företagen påverkas troligen också mer av det nya fiskeriavtalet i det danska folketinget än vad de så kallade kvotkungarna gör (återigen med undantag av Henning Kjeldsen)

Räkfisket domineras istället av några få mycket specialiserade yrkesfiskare och båtar. Ekonomiskt landas och säljs större delen av deras fångst i Sverige då kokräkor (koas ombord) säljs där även om landningarna viktmässigt huvudsakligen sker i Skagen då råräkor landas där. Kokräkor som utgör cirka 30-40% av fångsten ger cirka 10 gånger mer betalt per kilo än råräkor.

Fiskerättigheter för räka i Skagerak och Kattegatt i promille, båt, andel, ägare

S 386 Casilo, 240,42 ‰, S 386 Casilo ApS
S 255 North Sea, 205,76 ‰, Karl Arne Nielsen och Thomas Hjort Samuelsen
S 158 Saron, 173,40 ‰, Saron Fiskeri A/S
S 107 Ulla Lindblad, 142,39 ‰, Ulla Lindblad A/S
S 226 Emmely Pilegaard, 133,72 ‰, S 226 ApS
HG 410 Signet, 87,53 ‰, HG 410 Signet ApS
HM 424 Westbank, 18,34 ‰, Fiskeriselskabet Westbank ApS

Fiskerättigheter för räka i Nordsjön i promille, båt, andel, ägare

HG 169 Argos, 603,66 ‰, Kjærsgaard Hirtshals ApS
S 386 Casilo, 148,35 ‰, S 386 Casilo ApS
HG 410 Signet, 134,95 ‰, HG 410 Signet ApS
S 226 Emmely Pilegaard, 57,68 ‰, S 226 ApS
L 207 Nordkap II, 54,54 ‰, John-Anker Hametner Larsen

Fiskerättigheter för räka i Nordsjön, norsk zon, i promille, båt, andel, ägare

HM 424 Westbank, 279,28 ‰, Fiskeriselskabet Westbank ApS
S 386 Casilo, 254,30 ‰, S 386 Casilo ApS
S 226 Emmely Pilegaard, 179,81 ‰, S 226 ApS
S 107 Ulla Lindblad, 100,78 ‰, Ulla Lindblad A/S
HG 410 Signet, 70,19 ‰, HG 410 Signet ApS
S 255 North Sea, 69,62 ‰, Karl Arne Nielsen och Thomas Hjort Samuelsen
S 158 Saron, 43,66 ‰ Saron Fiskeri A/S
AS 175 Jannie Albri, 7,31 ‰, Lars Ole Larsen

Fiskeriselskabet Westbank ApS ägs av Henrik Christensen och Ernst Egon Christensen, S 386 Casilo ApS av Henrik Terpet och Brian Sørensen, Saron Fiskeri A/S av familjen Axelsson och S 226 ApS av Christian Pilegaard med 77,75 % av aktierna meda Erik Rejnholt Rasmussen äger resten.  Ägare av Ulla Lindblad A/S är Lars Pedersen Mose, HG 410 Signet ApS ägs av Tonny Christian Espersen medan Kjærsgaard Hirtshals ApS ägs av familjen Kjærsgaard.

Kvottaket för räka är 10 % i Nordsjön och 10 % i Skagerak. 5 båtar överskrider taket i Skagerak, 3 i Nordsjön och 4 i Nordsjön norsk zon. Samtliga dessa företag och båtar skulle med nya nya fiskeriavtalet tvingas att sälja fiskerättigheter om det inte fanns undantag för just räkfisket. Ingen av dessa båtar eller dess ägare kan betraktas som någon kvotkung.

Småskaliga räkfiskare såg när en läste de första uppgifterna i media ut som de som skulle drabbas hårdast av det nya fiskeriavtalet medan de så kallade kvotkungarna i allmänhet skulle påverkas marginellt eller inte alls. Förändring av regelverket som främst kommit till på grund av en enda storskalig yrkesfiskares (Henning Kjeldsen) agerande såg alltså att drabba småskaliga yrkesfiskare värst. Men nu när avtalet är publicerat så framår det klart att dispenser, tillåtelser och avtal i räkfisket inte sägas upp i likhet med andra typer av dispenser. På sikt får vi väl ändå tänka oss att vissa räkfiskeföretag måste minska sina andelar av vissa fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!