Nytt fiskeriavtal i folketinget kan tvinga fram kvotförsäljningar i Danmark

I torsdags slöt danska folketinget ett nytt fiskeriavtal om skärpta regler för innehav av fiskerättigheter (populärt kallade kvoter). De regler som ska införas och som rapporteras i media är kontrollen ska skärpas, att inte bara ägarandelar ska räknas utan allt som en yrkesfiskare i praktiken kontrollerar ska räknas. Det som Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen äger blir alltså en del av det som Henning Kjeldsen kontrollerar. Dessutom införs kvottak för företag och så ska det bli svårare att få yrkesfiskarlicens A. Straffen för regelöverträdelser ska också skärpas. Alla dispenser och undantag ska också sägas upp.

Jag ser inga stora problem med förändringarna på sikt, men de kommer sannolikt inte att ha de följder som allmänheten tror. På kort sikt kan uppsägningarna av dispenser och avtal om undantag däremot ställa till problem för enskilda fiskeriföretag.

Jag har inte läst hela avtalet ännu, men från vad jag har läst i media verkar det som det främst kommer att drabba stora innehavare av FKA-fiskerättigheter såsom Henning Kjeldsen, Tamme Bolt, Kjærsgaard, Ny-Kingfisher ApS, Barslund-Jensen och Valter Vendelbo/Frederik Vendelbo men också räkfiskare.

Bland räkfiskarna har alla danska räkfiskare mer än kvottaket (10%) när det gäller fiskerättigheter och mest har S 386 Casilo ApS som har två båtar och två ägare. De kommer säkert att lösa problemet genom att dela upp företaget i två delar där de får var sin del och var sin båt. Sen kommer det att försöka sälja det som de har för mycket och eftersom alla räkfiskare ska sälja blir detta ett problem. Det finns nämligen inga danska yrkesfiskare som vill ha fiskerättigheter för räka och det enda möjliga blir då att svenska räkfiskare köper upp de överblivna fiskerättigheterna, alternativt köps de av små danska yrkesfiskare som sen byter bort räkfiskerättigheterna till svenska fiskare i utbyte mot framförallt kräfta (jomfruhummer).

När det gäller de så kallade kvotkungarna (kvotekongerne) så drabbas Henning Kjeldsen kraftigt av åtgärderna då han har stort inflytande över företag som formellt ägs av andra. Övriga större innehavare av fiskerättigheter som eventuellt kan drabbas hårt är exempelvis P/R HG 333 Isafold som huvudsakligen ägs av personer som aldrig har arbetat ombord på en fiskebåt. De kan dock lösa problemet genom att Karsten Mølgaard får bli huvudägare istället för Niels Jensen. Även Niels-Arne Hounisen kan kanske drabbas då han har stort ägande i Fiskeriselskabet 2 bis ApS förutom i sitt eget fiskeriföretag.

Vad som däremot är lite oklart är om de som äger en stor eller mycket stor andel av fiskerättigheterna för trynfisk (havgalt), taggmakrill (hästmakrill) och vitlinglyra blir tvingade att sälja fiskerättigheter eller inte.

Som det verkar på reaktionen från Danmarks Pelagiske PO (DPPO) kan det sannolikt vara så att fler än de jag enkelt kan se kommer att drabbas i verkligheten blir tvingade att sälja fiskerättigheter. Men om det är så kan det hela sannolikt lösas genom byten mellan olika fiskerättighetsinnehavare. vad DPPO främst reagerat på är ju också legaliteten i en så plötslig uppsägelse av kommersiella avtal.

Utifrån medieuppgifterna verkar det faktiskt inte som om förslaget kommer att får några allvarligare konsekvenser förutom för ett fåtal yrkesfiskare, varav bara några är stora innehavare av fiskerättigheter. Antalet kvotkungar kommer sannolikt inte att ändras, men TripleNine-koncernen lär inte längre kunna vara en större innehavare av fiskerättigheter. Andra så kallade kvotkungar som exempelvis John-Anker Hametner Larsen kan däremot gynnas av de nya förslagen och skaffa sig större fiskerättigheter utan problem.

En konsekvens som kanske beslutsfattarna inte räknat med är att ett resultat av förslaget kan bli att det blir fler små yrkesfiskare som främst kommer att leva på att hyra ut fiskerättigheter. Thorupstrands Kystfiskerlaug som redan idag är en de största ägarna av fiskerättigheter kan köpa på sig mer och hyra ut till fiskare utanför deras egen ägarkrets. De som kritiserat de nuvarande reglerna hör till dem som kan tjäna grova pengar på förändringen.

Yrkesfiskare på andra ställen kan dessutom också göra som Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS. Skapa ett företag som många äger tillsammans och där ingen har ägarkontroll som sen äger fiskerättigheter och hyr ut dem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!