Stella Nova Fiskeri – tredje största svenskägda företaget

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS är det tredje största svenskägda fiskeriföretaget i Danmark utifrån storleken på företagets fiskerättigheter. Företaget ägs av familjen Bryngelsson, dvs de två bröderna Stig och Christer Bryngelsson samt två yngre män, förmodligen söner till den förstnämnde, Andreas Bryngelsson och Tobias Bryngelsson. 33% av aktierna i företaget innehas av de två bröderna genom att de också äger det svenska företaget Stella Nova Fiskeri AB.

Stella Nova Fiskeri AB äger dessutom häften av ett annat danskt fiskeriföretag, nämligen GPG ApS. Den andre delägaren i GPG ApS är Jan Kvist Nielsen via bolaget Grenaa Lossekompagni Holding ApS. Det senare bolaget har också fiskeriföretaget Susanne Himmelblå ApS som dotterbolag.

Stella Nova Fiskeri (Astor Berntsson, Kjell-Ove Bryngelsson, Sture Larsson med flera) ägde på 1970-talet två stora ringnotsbåtar. Den ena var GG 435 Stella Nova, byggd 1967 och år 1976 utlånad till fiskare på Färöarna. Den andra var GG 920 Stella Carina som levererades 1976, men som på grund av bristande fiskemöjligheter, efter en kort tid i Afrika, såldes samma år till Norge där båten ännu finns med namnet Hordafor IV. Stella Nova såldes 1979 till Skottland och finns inte längre. GG 920 Stella Carina var Sverige största fiskebåt när den byggdes. Dessa båtar var hemmahörande på Öckerö i Göteborg norra skärgård vilket är ön som familjen Bryngelsson kommer ifrån.

År 1981 skaffade Kjell-Ove Bryngelsson sin första fiskebåt med namnet GG 435 Stella Nova.Den var innan dess GG 415 Gottskär och ägd av Sune Hagberg på Björkö. 1985 fick båten först namnet Kjell för att sen skrotas.

Kjell-Ove Bryngelsson skaffade istället en ny båt tillsammans med sonen Stig Bryngelsson. Även den båten fick namnet GG 435 Stella Nova. Den såldes 1989 till Rörö och familjen Johansson där den blev GG 64 Astrid. De sålde dock båten vidare redan samma år. I utbyte köpte familjen Bryngelsson den tidigare GG 64 Astrid som sannolikt blev GG 464 Stella Nova. Den såldes år 1993 igen, till Norge. Heter numera Dyrnesvag och är hemmahörande i Namibia. Därefter verkar det som om det inte fanns någon GG 464 Stella Nova förrän 1999. En båt som familjen bara ägde ett år innan de köpte en ny. Detta verkar dock underligt och det behöver kontrolleras.

Fiskebåten GG 597 Midsjö köptes år 2000 och blev GG 464 Stella Nova, hemmahörande på Fotö, också det i Göteborgs norra skärgård och efter det hade båtarna i Sverige hemhörighet på Fotö där Stig Bryngelsson bor medan det svenska företaget hör hemma på Öckerö. När en ny båt inköptes år 2006 bytte båten namn till GG 920 Stella Polaris. Den såldes 2010 till Svante Carlsson och Björn Gunnarsson och blev VG 59 Lipton. Sen 2016 finns den i Norge. 2002-2007 fanns en annan GG 920 Stella Polaris som när den köptes hette Adenia och var hemmahörande på Shetland. Såldes 2007 till Norge.

2006 köpte familjen Bryngelsson båten Sean Pol från Irland och den fick då namnet GG 464 Stella Nova. Såldes 2009 till Norge och blev Myrebuen. Från år 2011 har båten haft namnet Atløy Viking och sen 2015 är en flaggad i Belize och fiskar i Västafrika. 2008 köpte familjen istället en ny båt från Norge som fick samma namn, GG 464 Stella Nova. Den fanns innan dess i Norge, men mellan 1987 och 1998 fanns båten i Sverige som GG 205 Ganthi.  Denna båt såldes från Stella Nova Fiskeri AB i Sverige först till Bristol Fiske AB och Västfjord Fiskeri AB för att dessa skulle överta fiskerättigheterna. Därefter såldes båten av dem till Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark år 2010 och heter numera AS 464 Stella Nova.

Familjen Bryngelssons fiskebåtar i Sverige

GG 435 Stella Nova, 1967-1979
GG 920 Stella Marina/GG 920 Stella Carina, 1976
GG 435 Stella Nova, 1981-1985
GG 435 Stella Nova, 1985-1989
GG 464 Stella Nova, 1989-1993
GG 464 Stella Nova, 1999-2000
GG 464 Stella Nova/GG 920 Stella Polaris, 2000-2010
GG 920 Stella Polaris, 2002-2007
GG 464 Stella Nova, 2007-2009
GG 464 Stella Nova, 2009-2010

Listan på svenska båtar är sannolikt inte komplett.

Bröderna Bryngelsson lämnade det svenska fisket 2011 och etablerade sig istället i Danmark. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS grundades 2010 och GPG ApS året efter. Grundare av GPG ApS var Jan Kvist Nielsen och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS.

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS övertog GG 464 Stella Nova från Sverige och namnet blev istället AS 464 Stella Nova VIII vilket idag är den enda båt företaget äger. 2012 köpte företaget dock också H 61 Kalima P som sedan såldes till Norge samma år.

GPG ApS äger AS 465 Susanne Himmelblå sen 2011. 2012 köpte de också H 10 Hanne som bytte namn till AS 46 Rosie. Båten såldes senare samma år till Finland.

Fiskebåtar ägda av Fiskeriselskabet Stella Nova ApS

AS 464 Stella Nova, 2011-
H 61 Kalima P, 2012

Fiskebåtar ägda av GPG ApS

AS 465 Susanne Himmelblå, 2011-
AS 46 Rosie, 2012

Eventuellt kan det ha funnits ytterligare båtar som köpts upp med fiskerättigheter och sen sålts.

2011 hade Fiskeriselskabet Stella Nova ApS fiskerättigheter till ett bokfört värde av nästan 43 miljoner DKK medan GPG ApS hade fiskerättigheter för nästan 10 miljoner DKK.

Danska fiskerättigheter 2011

GPG ApS/AS 465 Susanne Himmelblå

Sill i västra Östersjön, 111,96 ‰
Sill i östra Östersjön, 111,96 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 8,69 ‰

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS/AS 464 Stella Nova

Skarpsill i Östersjön, 143,59 ‰
Tobis, 21,16 ‰

2016 hade GPG sålt nästan alla sina fiskerättigheter och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS hade fiskerättigheter för 109 miljoner DKK.

Danska fiskerättigheter 2017

GPG ApS/AS 465 Susanne Himmelblå

Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 18,13 ‰
Skarpsill i Östersjön, 0,28 ‰

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS/AS 464 Stella Nova

Sill i Skagerak och Kattegatt, 56,55 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 38,59 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 5,92 ‰
Skarpsill i Östersjön, 143,59 ‰
Tobis, 21,01 ‰

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Stella Nova Fiskeri – tredje största svenskägda företaget”

Kommentarer är stängda.