Gifico/Ginneton – lillebror till Astrid Fiske

Det danska fiskeriföretaget Gifico ApS ägs till 33% av det svenska företaget Fiskeri AB Ginneton. Resten av Gifico ApS ägs av sönerna till bröderna Kurt, Sture och Thor Claesson. Fiskeri AB Ginneton med hemhörighet i Fiskebäck i utkanten av Göteborg ägs av familjen Claesson, dvs de tre bröderna och deras söner, Philip, Jonathan och Jacob Claesson respektive Carl-Johan Claesson samt Johannes Claesson. I styrelsen för Fiskeri AB Ginneton sitter Thor Claesson och Kurt Claesson med Philip Claesson och Johannes Claesson som suppleanter.

Karl Gustav Claesson övertog 1977 sin första båt från sin svärfar och sina svågrar. Den hette innan övertagandet GG 205 Ganthi men bytte nummer och blev GG 1205 Ganthi för att bli GG 1205 Ginneton år 1980. Den båten såldes troligen 1986 (enligt hembygdsboken om Fiskebäck såldes den 1985) då en ny båt inskaffades 1987 som fick namnet GG 203 Ginneton. Den var systerbåt till GG 205 Ganthi. Den såldes 1998 igen.1990 bildades Fiskeri AB Ginneton och övertog då troligen också GG 203 Ginneton.

Efter att länge ha funnits i Norge köptes båten tillbaks till Sverige år 2008 varvid den fick namnet GG 202 Nimber. Huvudägare i båten var Fiskeri AB Nimber som var ett dotterbolag till Fiskeri AB Ginneton. 2011 såldes den vidare till Gifico ApS i Danmark varvid den fick numret och namnet S 202 Nimber.

1998 byggdes en ny GG 203 Ginneton, återigen en systerbåt till GG 205 Ganthi. Behölls ända till 2016 då avregistrerades som fiskebåt och året efter såldes den till Norge.

Fram till 2006 hade familjen Claesson endast en fiskebåt, men det året köpte Fiskeri AB Ginneton en mindre fiskebåt, GG 210 Vera C, kanske delvis i syfte att användas som lysbåt vid snörpvadsfiske efter skarpsill på vintern. Men den har nog alltid främst använts till demersalt fiske efter framförallt kräfta. 2011 såldes 35 % av båten till Ronny Karlsson. Båten ingår fortfarande i Fiskeri AB Ginnetons fiskeflotta.

2007 övertog Fiskeri AB Ginneton 20/100 i GG 812 Veronica av Fotö från Veronica Fiskeri AB och blev därmed helägare av båten. Ursprungligen köptes båten till Sverige år 1998 men när Fiskeri AB Ginneton blev delägare är något oklart. Fiskeri Den såldes ett år senare till Finland (där den heter Amazon) och därefter övertogs en båt från Danmark som fick då också fick namnet GG 812 Veronica av Fotö. Ägare var Fiskeri AB Ginneton med 90 av 100 andelar och Veronica Fiskeri AB med 10. 2010 övertog Fiskeri AB Ginneton de sista 10 andelarna varefter båten skrotades.

Fiskeri AB Ginneton köpte därefter en ny båt från Danmark år 2010, HG 352 Polaris, som fick namnet GG 352 Veronica. 2011 övertogs 30/100 i denna båt av Fiskeri AB Santos, Öckerö, 15/100 av Jacob Claesson, Västra Frölunda och 15/100 av Philip Claesson. 2014 sålde de sin andelar i båten tillbaks till Fiskeri AB Ginneton som sen sålde den till Lars Johansson, Mats Johansson och Inge Johansson i Träslövsläge varvid den fick namnet VG 95 Stjärnvik.

2009 köpte Fiskeri AB Nimber och Fiskeri AB Ginneton del i eller hela GG 270 Nordic som sedan skrotades ett år senare.

År 2013 köptes GG 683 Rön från Alfhild Fiskeri AB och bytte namn till GG 663 Crona samtidigt som de köpte GG 850 Odeskär från Odeskär AB och sålde den vidare till Alfhild Fiskeri AB istället för den äldre Rön. GG 663 Crona såldes till Marocko år 2016.

2016 köptes HG 62 Beinur från familjen i Tindskard och fick snart namnet GG 203 Ginneton. Samma år fusionerades även Fiskeri AB Nimber och Fiskeri AB Ginneton. Vi slutet (2017-06-30) av det senaste räkenskapsåret hade Fiskeri AB Ginneton bokförda fiskerättigheter på 30 miljoner SEK jämfört med 8 miljoner 2014.

Svenska pelagiska fiskerättigheter 2017 i procent

NVG-sill (atlantoskandisk sill), 21,0%
Sill i Nordsjön, 8,5 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (joint), 15,3 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (nabo), 17,8 %
Sill i Skagerak och Kattegatt, 5,2%
Sill i östra Östersjön, 7,9 %
Makrill, 16,6 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 3,5 %
Skarpsill i Östersjön, 11,6 %
Tobis, 10,7 %
Blåvitling 11,6 %
Taggmakrill, 9,5 %
Vitlinglyra, 58,3 %

Fiskebåtar som ägts av familjen Claesson och Fiskeri AB Ginneton, namn, år

GG 1205 Ganthi/Ginneton, 1977-1986
GG 203 Ginneton/GG 202 Nimber, 1987-1998, 2008-2011
GG 203 Ginneton, 1998-2016
GG 210 Vera C, 2006-
GG 812 Veronica, ??-2008
GG 812 Veronica, 2008-2010
GG 270 Nordic, 2009-2010 (eventuellt bara delägt)
GG 352 Veronica, 2010-2014
GG 663 Crona, 2013-2016
GG 203 Ginneton, 2016-

Gifico ApS grundades 2010 när familjen Claesson bestämt sig för att ta sig in i det danska fisket. Sen 2012 har Fiskeri AB Ginneton också en dansk filial. 2011 hade Gifico ApS bokförda fiskerättigheter för 39 miljoner DKK.

Danska fiskerättigheter 2011 i promille

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 13,68 ‰
Tobis, 29,33 ‰

Företaget övertog 2011 E 595 Simone Christina från Astrid Fiskeri A/S varefter båten avregistrerades som fiskebåt och år 2012 skrotades den. 2011 övertogs också GG 202 Nimber från det svenska systerbolaget Fiskeri AB Ginneton. Båten bytte då namn till S 202 Nimber. Den såldes 2014 till Odeskar Fiskeri A/S som har samma ägare som ovan nämnda Odeskär AB i Sverige. Båten heter numera AS 202 Neptun.

Redan året innan försäljningen av S 202 Nimber köpte Gifico ApS S 349 Cattleya från Cattleya A/S varvid den båten bytte namn till S 205 Ceton.

Fiskebåtar som ägts av Gifico ApS, namn, år

E 595 Simone Christina, 2011-2012
S 202 Nimber 2011-2014
S 205 Ceton, 2013-

2016 hade det bokförda värdet av fiskerättigheterna i Gifico ApS stigit mycket kraftigt, från 72 miljoner DKK år 2015 till 145 miljoner DKK 2016. Orsaken till den stora ökningen är något oklar då företaget bara har fiskerättigheter för industrifisk som är värt mindre än sill och makrill och dessutom inte ökat fiskerättigheterna lika mycket andelsmässigt mellan de två åren.

Danska fiskerättigheter 2017 i promille

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 57,06 ‰
Tobis, 56,87 ‰

Fiskeri AB Ginneton och GG 203 Ginneton har länge fiskat ihop med Astrid Fiske och GG 764 Astrid. De två företagen har troligen samarbete än idag, idag kanske främst i Danmark där Astrid Fiskeri A/S har stora fiskerättigheter medan Gifico ApS har relativt små, mycket mindre än vad S 205 Ceton har kapacitet för att fiska.

När Astrid Fiske gav sig in det danska fisket gav sig Fiskeri AB Ginneton också in i fisket i Danmark. I likhet med Astrid-koncernen behöll bolaget verksamhet i Sverige med både demersalt och pelagiskt fiske. Astrid-koncernen och Ginneton-koncernen är de enda företagn som har fiskeriverksamhet i både Sverige och Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Gifico/Ginneton – lillebror till Astrid Fiske”

Kommentarer är stängda.