Themis Fiskeri – från Sverige till Danmark

Themis Fiskeri A/S är idag ett av Danmarks största fiskeriföretag. Det är det näst största svenskägda fiskeriföretaget i Danmark och moderföretaget hör i likhet med moderbolaget Astrid Fiskeri A/S hemma på den lilla ön Rörö i Göteborgs norra skärgård. Företaget är huvudägare i det partrederi som äger S 144 Themis med 70 andelar. Övriga andelar ägs av AR Fiskeri ApS, EA Fiskeri ApS och SH Fiskeri ApS som äger 10 andelar var.

Moderbolag till Themis Fiskeri A/S är Rylo AB med säte på Rörö utanför Göteborg. Rylo AB är också moderbolag till Themis Fiskeri AB i Sverige. Ägare av Rylo AB är familjen Anders och Marielle Ryberg, deras son Björn Ryberg och deras svärson Urban  Lorentsson. De sitter samtliga i styrelsen för företaget tillsammans med Roger Wier. AR Fiskeri ApS ägs av André Ryberg, också son till Anders och Marielle Ryberg, EA Fiskeri ApS ägs av Erik Abrahamsson och SH Fiskeri ApS av Sebastian Hansson. Alla delägare bor på Rörö förutom Sebastian Hansson och Erik Abrahamsson. Erik Abrahamsson är hemmahörande i Rönnäng och har företaget Erik Allt i Allt AB i Sverige och Sebastian Hansson bor på Hönö.

Familjen Ryberg har varit fiskare och yrkesfiskare i mer än 100 år, kanske uppemot 200 år. Det är få fiskarfamiljer som varit verksamma så länge och så många generationer, en annan är familjen Lundgren på Rörö.

Stamfar till släkten Ryberg brukar Andreas Ryberg, gift med Mariana Grönbeck, anses vara. Han var son till Bryngel Andersson som genom bland annat supande på krogen i Apelvik skaffat sig skulder till Gustaf Palm och därmed förlorat sin mark. Genom giftermålet med Mariana Grönbeck, fosterdotter till Gustaf Palm, återfick han en del av faderns mark. Detta var i början av 1800-talet.

Medlemmar ur familjen Ryberg var delaktiga i bildandet av Rörös andra vadlag (för fiske med snörpvad) som kallades ”Di gamle” och bildades cirka 1882. Bland medlemmarna i vadlaget fanns bland annat Olof Kristiansson, Olof Hansson, Karl Hansson, Anders Andersson, Ludvig Andersson och Martin Ryberg. Det första vadlaget bildades av Carl Otto Lundgren och hans söner ungefär två år tidigare. Carl-Otto Lundgren var också fosterson till Gustaf Palm.

Kring 1910 ombildades vadlaget ”Di gamle” till vadlaget Themis-Nordpol. Vid denna tidpunkt hade de övergått från landvad till snörpvadsfiske från båt. I Themis-Nordpol ingick Olof, Martin, Alex, Bror och Fritiof Ryberg, Amandus, Hjalmar och Gustav Lundgren, Hilmer och Nickolaus Olsson, Alfred Karlsson, Karl Hansson, Bernhard Bryngelsson samt Ivar Sjökvist. Vadlaget Themis-Nordpol upphörde 1938 varvid vadlaget Polen-Ester övertog vaden.

En person från familjen Ryberg var i början av 1900-talet också delägare i en båt som fiskade för lundgrenarnas vadlag. Nämligen GG 400 Äran, ägd av Alfred Ryberg, Alfred Hansson och August Olofsson.

Andra båtar, som då inte var vadbåtar, som tidigt ägdes av Rybergare var GG 2 Mörten som ägdes av Olof Ryberg och Ivar Sjökvist och GG 7 Björn som ägdes av Olof Ryberg, Alfred Hansson, Karl Hansson och August Olofsson.

I vadlaget Polen-Ester fanns ingen från familjen Ryberg eller familjen Lundgren med. Däremot fanns Ivar Sjökvist och  Alfred Karlsson med från vadlaget Themis-Nordpol. De två sistnämnda var också tillsammans med Rudolf Torgersson ägare till en av de båtar som fiskade för vadlaget, GG 357 Nordpol. Köpt 1909 såldes båten 1919 och ersattes då med GG 841 Polen på 34 ton. Den båten behölls intill 1954. Ägare till den var Alfred Karlsson, Ivar Sjökvist, Rudolf Torgersson och Alban Berntsson.

Den andra båten som fiskade för vadlaget Themis-Nordpol var förstås Themis. Den första båten med det namnet var GG 506 Themis, byggd 1912 i norska Risör och på 27 ton. Ägare till den första Themis var Bror Ryberg, Alex Ryberg, Hilmer Olsson och Bernhard Bryngelsson. Båten såldes 1932 och ersattes med GG 228 Rymo på  44 ton med Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg, Verner Ryberg och Hilmer Olsson som ägare. Båten såldes 1952.

Efter 1938 deltog familjen Ryberg inte i något vadlag. GG 228 Rymo övergick till trålning och blev efter andra världskriget en av de första båtarna på Rörö som fiskade sill med flyttrål. Sannolikt partrålade de ihop med GG 294 Västanfors. En båt på 57 ton som 1945 köptes av Martin Karlsson, Seth Bryngelsson, Karl Sjöberg, Verner Ryberg och Oskar Olofsson. Dessa hade innan dess ägt trålaren GG 92 Zaida på 48 ton som inköpts 1934. Frågan är om Verner Ryberg ägde andelar i två båtar eller om han sålde sin andel i Rymo när Zaida köptes. Det sista verkar väl sannolikt.

1951 eller 52 ersattes Rymo med en ny båt, den första Themis med det nummer som båtar med namnet burit sen dess, GG 144. Denna Themis var på 65 ton och är min barndoms GG 144 Themis på vilken också Knut Sjögren arbetade utan att vara delägare. Knut Sjögren var som en extra far för mig. Min egen far var ju oftast inte hemma alls då han ju för det mesta arbetade som sjöman på olika Broströmsbåtar. En av mina barndomsvänner var Knut Sjögrens son Kent Sjögren. Han kom senare också att arbeta på Themis och bor idag i närheten av där min mamma bor. Ägare till min barndoms Themis var Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg och Arne Olsson.

1965 inköptes en ny GG 144 Themis på 91 ton. Delägare i den båten var Gottfrid Ryberg, Göran Ryberg och Bert-Arnold Olofsson. Denna båt ersattes 1973 av en båt på 99 ton som förliste 1984 i Skagerak. Ägare vid förlisningen var Anders Ryberg och Göran Ryberg. Anders Ryberg hade köpt sin del av Bert-Arnold Olofsson år 1982.

Den förlista båten ersattes 1985 av en en ny båt på 152 ton. Denna båt, Themis (V) byggdes senare om ett par gånger för att slutligen bli på 314 ton. 2000 drabbades båten av en dödsolycka då Göran Ryberg dödades vid utsättning av trål för tobisfiske. Bytte namn till GG 1440 Biscaya och såldes två år senare till Bulgarien och heter Biscaya om den överhuvudtaget finns kvar.

Därefter köptes vad jag förstår en ny båt som återigen fick samma namn och nummer. I denna båt tycks Sune Lundgren (tidigare delägare i GG 791 Biscaya)  ha varit delägare, men 2007 sålde han sin del i båten till Anders Ryberg och Björn Ryberg. Denna båt var på 415 ton och hette GG 64 Martina och ägdes av familjen Johansson innan den blev GG 144 Themis. Det var en snörpvadsbåt i första hand. Den såldes 2008 till Norge och blev SF 17SU Sjarmør.

Därefter köptes en ny båt på 452 ton, som tidigare hette GG 202 Nimberden såldes 2010 igen. Då till Sopelagic Ltd i Belize men för fiske i Västsahara och heter numera Sopelagic. 2008 Bildades Themis Fiskeri AB och det bya företaget blev ägare till GG 144 Themis. 2010 köptes istället den tidigare GG 912 Sunnanö2011 såldes den båten till familjen Rybergs företag i Danmark, Themis Fiskeri A/S. Båten är numera S 144 Themis och är på 735 ton. Björn Ryberg ägde under en period också en mindre båt med namnet GG 228 Rymo som numera heter LL 813 Wardö. Themis Fiskeri AB fungerar idag som personaluthyrningsföretag till Themis Fiskeri A/S.

Svenska fiskebåtar ägd av den centrala grenen av familjen Ryberg, namn och år båten ägdes

GG 506 Themis, 1912-1932
GG 228 Rymo, 1932-1952
GG 144 Themis, 1951-1965
GG 144 Themis, 1965-1973
GG 144 Themis, 1973-1984
GG 144 Themis/GG 1440 Biscaya, 1985-2002
GG 144 Themis, 2000-2008
GG 228 Rymo, ??-2012
GG 144 Themis, 2008-2010
GG 144/S 144 Themis, 2010-

Andra personer med namnet Ryberg har ägt andra båtar, som exempelvis GG 124 Solvåg, som fanns på Rörö mellan 1955 och 1957. Den båten såldes till Afrika. En andra GG 124 Solvåg ägdes av Evert Ryberg och fanns på Rörö mellan 1970 och 1980. Den ersattes av en tredje båt med samma nummer och namn ägd av Nils Ryberg och Gunnar Hansson. Denna båt är inte identisk med någon av de båtar som idag och på andra platser i Sverige heter Solvåg.

Båten GG 202 Laval som fanns på Rörö mellan 1939 och 1952 hade Bror Johansson, Hjalmar Torgersson, Helge Olsson och Sigvard Ryberg som ägare.

Mellan 2002 och 2010 var familjen Ryberg också delägare i PFG Fish AB, ett försäljningsbolag för 5 fiskebåtar/fiskeriföretag, förutom Themis också GG 438 Clipperton (AB Clipperton), GG 330 Carmona (Båt GG 330 Carmona AB), GG 778 Lövön (Lövön AB) och GG 597 Midsjö (Midlake Fiskeri AB).

PFG Fish AB användes för att köpa båtar och fiskerättigheter när det individuella överförbara fiskerättigheter infördes i det pelagiska fisket i Sverige 2007-2009. Fiskerättigheterna sålde vidare till delägarna. Båtarna såldes vidare till nya ägare eller skrotades.

Båtar ägda av PFG Fish AB, namn och år de ägdes av bolaget

GG 570 Marina, 2007-2008, PFG Fish AB 51%, Marina av Hönö Fiskeri AB 49%
GG 784 Silvervåg, 2008-2010, PFG Fish AB
GG 570 Marina, 2008-2009, PFG Fish AB 51%, Marina av Hönö Fiskeri AB 49%
GG 597 Midsjö, 2009, PFG Fish AB
SIN 272 Zaima, 2009, PFG Fish AB
GG 8 Zaima, 2009-2010, PFG Fish AB
GG 123 PFG 4, 2009-2010, PFG Fish AB
GG 89 PFG 1, 2009-2010, PFG Fish AB
GG 934 PFG 2, 2009-2010, PFG Fish AB
GG 597 Midsjö av Rönnäng, 2009-2010, PFG Fish 80%, Anders & Björn Ryberg 20%

Numera ägs PFG Fish AB av B-C Pelagic AB, Båt GG 330 Carmona AB och Lövön AB.

2011 gick familjen Ryberg in i det danska fisket och lämnade helt det svenska fisket genom att sälja sin pelagiska fiskerättigheter i Sverige. Themis Fiskeri A/S grundades 2010 och övertog båten GG 144 Themis som då blev S 144 Themis. I vinter eller till våren ska den bytas ut mot en ny båt. Samma år inköptes också L 269 Lis Kemi som bytte namn till L 269 Lis Kemi II. Den båten skrotades 2014.Det bokförda värdet av företagets danska fiskerättigheter vid utgången av räkenskapsåret 2011 var 54 miljoner DKK år 2011. Företaget innehade då främst fiskerättigheter till industrifiske och hade som det verkar köpt dem utan att köpa några fiskebåtar.

Danska fiskerättigheter 2011 i promille

S 144 Themis

Sill i västra Östersjön, 0,05 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 30,20 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 0,01 ‰
Skarpsill i Östersjön, 48,49 ‰
Tobis, 32,59 ‰
Vitlinglyra (sperling), 41,56 ‰

År 2014 köpte Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S de två båtarna SØ 31 Anette Heinrich och SØ 265 Thronder. Den senare båten såldes 2015 till Valter Vendelbos företag Cyrano II ApS utan pelagiska fiskerättigheter men med demersala fiskerättigheter. 2017 såldes båten till Erik Vandet och är idag HM 265 Thronder. SØ 31 Anette Heinrich såldes 2015 till Michael Fabricius Mortensen med demersala fiskerättigheter men utan pelagiska. Heter idag H 29 Christina Mortensen.

Themis-koncernens fiskebåtar i Danmark, namn, ägarår

S 144 Themis, 2011-
L 269 Lis Kemi II, 2011-2014
RS 2 Lukas-Silas, 2013-
SØ 31 Anette Heinrich, 2014-2015, (delägd med Astrid Fiskeri A/S)
SØ 265 Thronder, 2014-2015, (delägd med Astrid Fiskeri A/S)
S 105 Sebastian, 2015

I slutet av 2015 köptes också företaget S 105 Sebastian ApS med fiskebåten S 105 Sebastian och fiskerättigheter. Fiskebåten såldes senare till det svenskägda företaget Christer og Lennart Fiskeri A/S och heter idag L 106 Monsun. Företaget S 105 Sebastian ApS fusionerades med Themis Fiskeri A/S år 2016.

Förutom 70% i  S 144 Themis så äger Themis Fiskeri A/S också H 220 Ørnen. Företagets fiskerättigheter var vid utgången av räkenskapsåret 2016 bokförda till ett värde av 152 miljoner DKK.

Sen 2013 finns också en filial till det svenska bolaget Themis Fiskeri AB i Danmark. Themis Fiskeri AB äger kvotjollen RS 2 Lukas-Silas som har fiskerättigheter i Danmark. Det bokförda värdet av dessa fiskerättigheter var 42 miljoner SEK i slutet av räkenskapsåret 2016.

Danska fiskerättigheter 2017 i promille

S 144 Themis

Sill i Nordsjön, 22,08 ‰
Sill i Skagerak och Kattegatt, 22,73 ‰
Sill i västra Östersjön, 98,11 ‰
Sill i östra Östersjön, 149,92 ‰
Makrill, 20,29 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 47,29 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 24,84 ‰
Skarpsill i Östersjön, 149,87 ‰
Tobis, 46,22 ‰
Vitlinglyra (sperling), 41,56 ‰

RS 2 Lukas-Silas

Sill i västra Östersjön, 31,81 ‰
Sill i östra Östersjön, 76,92 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 37,50 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 0,88 ‰
Skarpsill i Östersjön, 54,54 ‰
Vitlinglyra (sperling), 20,00 ‰

Sammanlagt Themis-koncernen

Sill i Nordsjön, 22,08 ‰
Sill i Skagerak och Kattegatt, 22,73 ‰
Sill i västra Östersjön, 129,92 ‰
Sill i östra Östersjön, 226,84 ‰
Makrill, 20,29 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 84,79 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 25,72 ‰
Skarpsill i Östersjön, 204,41 ‰
Tobis, 46,22 ‰
Vitlinglyra (sperling), 61,56 ‰

Themiskoncernen tillhör de företag som ökat sina fiskerättigheter mest mellan 2011 och 2017.

Anders Ryberg äger personligen också GG 1440 Ellen i Sverige.

Källor (förutom mitt eget minne och internet):
Hembygdsprojektet, Rörö – öns historia, 1988
Föreningen Allmogebåtar, Sigvard Fjellsson och Göran Hansson, Träbiten 134 – Rörö, 2006
Dansk Skibsregister
Landbrugsstyrelsen
Allabolag.se
Årsberättelser
CVR
Proff.dk
Sveriges skeppslista
Fiskebåtarna och varven

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Themis Fiskeri – från Sverige till Danmark”

Kommentarer är stängda.