Ahlma Fiskeri – ett svenskt bolag med kvotbåt i Danmark

Ahlma Danmark ApS grundades 2014 av Christer Magnusson och ägs idag till 100 % av den danska filialen till Ahlma Fiskeri AB i Sverige som upprättades 2015. Hemort för Ahlma Fiskeri AB är Fiskebäck i Göteborg

Familjen Magnusson som deläger Ahlma Fiskeri AB ägde fiskebåtar långt innan dess. Den första jag kunnat identifiera  GG 564 Roxen som byggdes 1942 och levererades till Johannes Magnusson och dennes två söner Eskil och Stefan Magnusson år 1943. Hemmahamn för båten var Önnered och så har det varit för alla familjen Magnussons fiskebåtar i Sverige även senare. Såldes 1948 igen till ägare i Fiskebäck och blev GG 584 Rossvik. År 1960 såld till Finland och existerar troligen inte längre.

Innan den första Roxen köptes fanns det en båt som hette GG 564 Tage i Önnered. På något sätt har nog familjen Magnusson en koppling till den. Den fanns kvar i Önnered till 1938.

En ny båt levererades 1948, också den med namnet GG 564 Roxen. Ägare till den var syskonen Eskil och Stefan Magnusson samt den förstnämndes son Bertil Magnusson. Den såldes 1960 till Hönö Röd och blev GG 305 Klondyke.

1950 köptes också LL 733 Sunnanland från Åstol och blev GG 733 Sunnanland med Fiskebäck som hemmhamn. Köpare var bröderna Eskil och Stefan Magnusson samt den förstnämndes söner Bertil och Kurt Magnusson. Såldes 1959 med bibehållet nummer och namn till Daniel Axelsson, Åke Johansson och Bengt Svensson samt kvar i Fiskebäck. De sålde båten år 1960 till Klädesholmen där den blev LL 397 Brattö.

Den andra GG 564 Roxen och GG 733 Sunnanland ersattes 1960 av en ståltrålare som också fick heta GG 564 Roxen med Eskil och Sture Magnusson som ägare tillsammans med Eskils söner Bertil, Kurt och Göte Magnusson. Stefan Magnusson sålde sin andel i båten i slutet av året. 1967 blev Sture Magnusson, son till Eskil Magnusson delägare. 1978 såldes båten till Levi Magnusson i Fiskebäck och Hans Fhager på Donsö. Namnet blev nu GG 464 Ganler men hemmahamn var fortsatt Önnered. Båten förliste 1995.

En annan båt blev nu GG 564 Roxen. Vid köpet 1978 hette den Susi-Ann men den byggdes som Désirée år 1969. Båten övertogs sannolikt av Fiskeri AB Roxen år 1989 när detta bolag bildades av familjen Magnusson. Såldes 1998 till Svante Carlsson och Göran Gunnarsson i Träslövsläge och blev VG 59 Lipton. 2009 övertagen av PFG Fish AB och blev PFG 1. Såldes 2010 av PFG Fish och avregistrerades som fiskebåt. Som byte vid affären 1998 togs en äldre VG 59 Lipton (byggd som GG 575 Tudor år 1966) som blev GG 564 Roxen en kort tid innan den såldes igen och förmodligen fick namnet Västanö.

1998 köptes sen en annan båt som naturligtvis återigen fick heta GG 564 Roxen och som ägdes av Fiskeri AB Roxen. Den båten såldes till Finland år 2011 efter att överförbara fiskerättigheter införts i Sverige år 2009. Vem som ägt båten efter försäljningen till Finland har varit lite oklart men den ägs numera av Raivo Baum från Estland via Shedfish Oy. Kanske har han ägt den hela tiden. Sture Magnusson äger idag en liten båt som heter GG 564 Roxen.

Den gren av familjen Ahlström som berör här har varit ägare till fiskebåtar med namnet Danö. Den första båten med detta namn var GG 376 Danö som inskaffades 1973. En av delägarna var sannolikt Bror Ahlström, den yngste brodern i den stora brödraskaran som var söner till Tor Ahlström, den förste i familjen Ahlström som var yrkesfiskare. Fram till dess var Bror Ahlström delägare i GG 205 Ganthi tillsammans med brodern Henry Ahlström, brorsonen Ove Ahlström och svågern Karl-Gustav Claesson. Karl Gustav Claesson var för sin del gift med Ingegerd Ahlström, dotter till Tor Ahlström. 1977 köpte han den gamla GG 205 Ganthi som några år senare blev GG 203 Ginneton.

Den första GG 376 Danö såldes redan efter två år och ersattes med en ny båt som också fick numret och namnet GG 376 Danö som behölls till 1985. Sistnämnda år köptes en ny GG 206 Danö.

Ahlström & Larsson Fiske AB bildades 1992 med Bror Ahlström, Jonas Ahlström och Per-Olof Larsson som delägare. Företaget övertog GG 206 Danö som behölls intill 2011 då den såldes till AB Kotka Fiskeri Oy i Finland, ett företag som ägs av familjen Bryngeld i Fiskebäck, Göteborg.

2010 köptes också hälften av GG 913 Safir av Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB inklusive fiskerättigheter. Den andra hälften köptes av Torönland HB. Båten avregistrerade som fiskebåt och såldes vidare året efter.

Ahlma Fiskeri AB grundades 2012 av familjen Magnusson och Jonas Ahlström för att överta den verksamhet som tidigare bedrevs i Fiskeri AB Roxen samt Ahlström & Larsson Fiske AB. 2012 sålde Båt GG 330 Carmona hälften av båten GG 330 Carmona till Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB och i början av 2013 sålde de andra hälften varvid båten blev GG 206 Ahlma av Önnered med Önnered som hemmahamn. Senare samma år köpte Ahlma Fiskeri AB resterande 50% från Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB.

År 2015 köpte Ahlma Fiskeri AB 1/3 av GG 236 Glittvåg som då blev GG 286 Glitt. Torönland HB köpte resterande 2/3. Den såldes 2016 till ett bolag i Dubai ägt av iranska intressen och fiskar numera i iranska vatten.

Fiskebåtar ägda av familjen Magnusson och Fiskeri AB Roxen

GG 564 Roxen, 1942-1948
GG 564 Roxen, 1948-1960
GG 733 Sunnanland, 1950-1959
GG 564 Roxen, 1960-1978
GG 564 Roxen, 1978-1998
GG 564 Roxen, 1998
GG 564 Roxen, 1998-2011
GG 913 Safir, 2010-2011, 50 %
GG 564 Roxen, 2011-

Fiskebåtar ägda av familjen Bror Ahlström och Ahlström & Larsson Fiskeri AB

GG 376 Danö, 1973-1975
GG 376 Danö, 1975-1985
GG 206 Danö, 1985-2011
GG 913 Safir, 2010-2011, 50 %

Fiskebåtar ägda av Ahlma Fiskeri AB

GG 206 Ahlma, 2012-
GG 266 Glitt, 2015-2016, 1/3 medan Torönland HB ägde 2/3

Ahlma Fiskeri AB ägs idag av Jonas Ahlström och familjen Magnusson. I styrelsen sitter Jonas Ahlström, Christer Magnusson, Sven Bertil Magnusson och John Bertil Magnusson. Familjen Magnusson äger fortfarande Fiskeri AB Roxen, Jonas Ahlström äger Ahlström & Larsson Fiske AB och Per-Olof Larsson äger Per-Olof Larsson Fiske AB. Per-Olof Larsson äger idag en liten båt som heter GG 1206 Danö.

2016-06-30 hade Ahlma Fiskeri AB bokförda fiskerättigheter värda 38 miljoner SEK.

Fiskerättigheter för Ahlma Fiskeri AB i Sverige i procent 2017

NVG-sill (atlantoskandisk), 1,3%
Sill i Nordsjön, 4,9 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (joint), 5,6 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (nabo), 6,5 %
Sill i Skagerak och Kattegatt, 2,6 %
Sill i västra Östersjön, 1,3 %
Sill i östra Östersjön, 6,8 %
Sill i norra Östersjön, 1,3 %
Makrill, 4,4 %
Makrill norsk zon, 4,4 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegat, 1,8 %
Skarpsill i Östersjön, 6,6 %
Tobis, 10,7 %
Blåvitling, 8,4 %
Vitlinglyra, 41,7 %

År 2014 etablerade sig Ahlma Fiskeri sig i det danska fisket genom att bolaget Ahlma Danmark ApS startades och året efter skapades det svenska bolagets filial i Danmark. 2015 köpte företaget båten HG 236 Milton som bytte namn till S 206 Ahlma West. Den kom aldrig att användas till fiske utan låg därefter vid kaj i Önnered i västra Göteborg. 2016 såldes den till Hellströms Fisk i Finland. Istället köptes en mycket mindre båt, O 245 Athene som också fick numret och namnet S 206 Ahlma West.

Fiskerättigheter för Ahlma Danmark ApS i Danmark i promille 2017

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 0,69‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 29,65 ‰
Tobis, 9,69 ‰
Vitlinglyra (sperling), 10,16 ‰
Blåvitling, 6,61 ‰

2017-06-30 hade Ahlma Danmark ApS fiskerättigheter som var bokförda till ett värde av 22 miljoner DKK.

Fiskebåtar ägda av Ahlma Fiskeri AB

S 206 Ahlma West, 2015-2016
S 206 Ahlma West, 2016-

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ahlma Fiskeri – ett svenskt bolag med kvotbåt i Danmark”

Kommentarer är stängda.