Rimligt att fritidsfiskare måste rapportera fångster

Havs- och vattenmyndigheten arbetar just nu på ett förslag till regeringen om hur och vad fritidsfiskare ska rapportera. Syftet med att samla in uppgifter om fiskfångster är att få ett bra underlag för planering och beslut som rör förvaltning av fiskbestånden. Med över en miljon fritidsfiskare i landet så fiskar de stora mängder fisk, framförallt av vissa arter.

Rapporteringsskyldigheten kommer sannolikt att omfatta bara vissa arter. Däribland laxfiskar (lax, öring, röding, harr, sik, siklöja)  och hummer samt torsk som fiskas i Öresund är tänkbart. Vidare nämner den ansvariga utredaren vid Havs- och vattenmyndigheten, Håkan Carlstrand, också vätternröding.

Rapporterna skulle kunna lämnas med hjälp av en app eller via enkäter. Ett enkelt sätt att börja få rapporter är att alla turfiskeföretag ska börja rapportera allt de fångar på samma sätt som yrkesfisket. Så småningom kan de därmed också inkluderas i yrkesfisket vilket vore rimligt då det är ett kommersiellt drivet fiske.

Förutom de fiskarter som nämns av Carlstrand borde kanske också makrill rapporteras. När det gäller makrill finns ett mycket omfattande fritidsfiske och dessutom är det välkänt att många så kallade fritidsfiskare säljer makrill de fångat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!