Danska torsklandningar 2017 – båtar och företag

Torsk är den viktigaste konsumtionsfisken i Danmark. Torsk fiskas i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön med garn, backor (långrev) och bottentrål. I Kattegatt fiskas dock mycket små mängder. Det är inte samma båtar som fiskar mycket i Nordsjön respektive Östersjön.

I Nordsjön och Skagerak dominerar jylländska båtar medan fisket i Östersjön domineras av båtar och yrkesfiskare från Bornholm.

HM 635 Karbak

HM 635 Karbak. Bild: Geir Vinnes

Torsklandningar från Nordsjön 2017, båt, ton, ägare

HM 635 Karbak, 384, Karbak ApS
S 449 Myggenes, 367, Lynge Fiskeri ApS
HM 555 Kingfisher, 367, Ny-Kingfisher ApS
HM 128 Borkumrif, 321, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
L 249 Vestfart, 304, Gitte Henning A/S
L 56 Anna-Lise, 302, P/R Anna Lise (fam. Rom)
HG 306 Tobis, 291, Kjærsgaard Hirtshals A/S
HM 349 Stefanie, 274, Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS
L 120 Linette, 210, P/R Linette (Fisker Hansen & Svart)
HM 228 Pondus, 210, Fiskeriselskabet Pondus ApS
L 654 Pia Glanz, 208, P/R Pia Glanz (fam. Christensen)
HM 127 Karen Nielsen, 163, Karen Nielsen ApS
L 757 Aaltje Postma, 160, Aaltje Postma L 757 ApS
L 649 Martine, 141, HG 352 Polaris ApS
RI 344 Mikkel-Louise, 140, P/R Mikkel Louise (Johansen & Stræde Pedersen)
L 518 Annette, 138, Johnny Poulsen
RI 527 Vibeke Bram, 135, Kurt Adsersen
L 153 Malle, 107, Tommy Bach

Torsklandningar från Skagerak 2017, båt, ton, ägare

L 649 Martine, 153, HG 352 Polaris ApS
HM 120 Astoria, 105, HM 120 Astoria ApS

Av båtarna som fiskade mycket i Nordsjön och Skagerak år 2017 så är flera ägda av Henning Kjeldsen och hans fru. Det är L 249 Vestfart, HM 349 Stefanie och L 649 Martine. Den sistnämnda är dock numera såld till Nederländerna och i Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS är Brian Bloch Larsen delägare. Båtarna som tillhör Lynge Fiskeri ApS bör sannolikt också räknas som Henning Kjeldsens. De seglar med Kjeldsens firmamärke i fören även om Lindy Lynge formellt är ägare. Även Karen Nielsen ApS ska kanske räknas till Henning Kjeldsens företag även om det ägs av Brian Bloch Larsen och Johnni Kaalund Munksgaard.

Då en mycket stor del av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön och Skagerak innehas av så kallade kvotbåtar är det inte de som har störst fiskerättigheter som fiskar mest torsk. Båtarna som fiskar mest hör främst hemma i Hanstholm och Thyborøn, med enstaka båtar från Skagen, Hirtshals, Thorsminde och Hvide Sande.

Torsklandningar från västra Östersjön 2017, båt, ton, ägare

ND 153 Line Charlotte, 217, Hans Henrik Lund Theodorsen
SG 92 Gi-Bri, 194, Fiskeriselskabet Gi – Bri A/S

ND 153 Line Charlotte har numera sålts till Sverige.

R 222 Bornø när den var RI 422 Kræ Frihed

R 222 Bornø när den var RI 422 Kræ Frihed. Okänd fotograf.

Torsklandningar från östra Östersjön (inkl. DØX) 2017, båt, ton, ägare

R 222 Bornø, 1 073, Bornø ApS
R 161 Christina Michelle, 1 023, P/R Christina Michelle (Falch Stark)
R 218 Judith Bechmann, 590, Henrik Nordbo Bechmann Jensen
R 231 Ocean Laura, 351, P/R Ocean Laura (Barslund Jensen & Lund-Hansen)
HM 289 Cyrano, 302, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
HM 292 Kirstine Vendelbo, 256, P/R Kirstine Vendelbo (Vendelbo)
R 194 Andrea, 181, Thomas Funch Thomsen
R 60 Tasmania, 177, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
R 254 Katrine-Kim, 145, Niels-Jørgen Nielsen
R 165 Vega, 138, Jens Møller
R 3 Orion, 133, fam. Christensen
R 77 Romus, 116, Per Clemens Ipsen
R 419 Emanuel, 115, Peter Kragh Jensen
R 230 Ocean Freja, 111, P/R Ocean Freja (Barslund Jensen & Lund-Hansen)
R 177 Dueodde, 107, Johnny Stage Jeppesen
R 200 Cometen, 107, Claus Stenmann Hansen

I Östersjön så fiskade de som också har de största fiskerättigheterna även mest torsk under 2017. Det handlar främst om trålare från Bornholm men också om Valter Vendelbo och hans son Frederik Vendelbo som äger bl.a. HM 289 Cyrano, HM 292 Kirstine Vendelbo och R 60 Tasmania. HM 292 Kirstine Vendelbo har dock sålts till Irland. Räkkungen Kristian Barslund Jensen är delägare i två båtar tillsammans med Per Lund-Hansen, R 230 Ocean Freja och R 231 Ocean Laura.

Genom att det är så stor skillnad på de företag som fiskar i Nordsjön/Skagerak och de som fiskar i Östersjön delar jag på företagen för de två haven. Men jag gör även en totallistning.

Torsklandningar från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt 2017, båt, ton, ägare

Henning Kjeldsen, 1 056, (Skagen)
Lynge Fiskeri ApS, 451, Lindy Lynge (Thyborøn)
Karbak ApS, 391, Jan Nicolai Hansen (Hanstholm)
Ny-Kingfisher A/S, 367, Finn Leonhard Svendsen & Svenn Anker Gasberg Grønkjær (Hanstholm)
Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 333, familjen Nielsen (Hanstholm)
Familjen Rom, 316, (Thyborøn)
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 291, familjen Kjærsgaard (Hirtshals)
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 238, familjen Sand (Hanstholm)
Familjen Christensen, 217, (Thorsminde)
Alfred Fisker Hansen, 211, (Thyborøn)
Kurt Adsersen, 189, (Hvide Sande)
Aaltje Postma L 757 ApS, 173, Tamme Bolt (Thyborøn)
Karen Nielsen ApS, 168, Bloch Larsen & Kaalund Munksgaard (Thyborøn)
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 166 (Thorupstrand)
Torben Johansen, 144, (Hvide Sande)
Johnny Poulsen, 138, (Thorsminde)
HM 120 Astoria ApS, 126, Kristensen & Christiansen (Hanstholm)
Tommy Bach, 109, (Oddesund)

Henning Kjeldsen var helt dominerande som torskfiskare i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt år 2017. Räknas även Lynge Fiskeri ApS (båtarna har Kjeldsens firmamärke i fören) och Karen Nielsen ApS som kontrollerade av Henning Kjeldsen landade hans båtar totalt 1 675 ton torsk år 2017. Henning Kjeldsen är baserad i Skagen men företagen har också båtar i Thyborøn och Hanstholm.

Torskfisket i Östersjön domineras nästan helt av fiskare på Bornholm. Undantaget är främst familjen Vendelbo som är baserad i Hanstholm men också Theodorsen i Klintholm och Theodorsen i Bagenkop.

Torsklandningar från Östersjön 2017, företag, ton, ägare

Bornø ApS, 1 073, Walther Holm Thorsen (Allinge/Tejn)
Fam. Falch Stark, 1 031, (Nexø)
Familjen Vendelbo, 904, (Hanstholm)
Henrik Nordbo Bechmann Jensen, 590, (Nexø)
Barslund Jensen & Lund-Hansen, 535, (Svaneke/Nexø)
Hans Henrik Lund Theodorsen, 254, (Klintholm)
Fiskeriselskabet Gi – Bri A/S, 246, familjen Theodorsen (Bagenkop)
Thomas Funch Thomsen, 193, (Nexø)
Niels-Jørgen Nielsen, 152, (Nexø)
Jens Møller, 147, (Svaneke/Årsdale)
Fam. Christensen, 133, (Allinge)
Peter Kragh Jensen, 122, (Svaneke/Listed)
Per Clemens Ipsen, 116, (Nexø)
Claus Stenmann Hansen, 114, (Svaneke)
Johnny Stage Jeppesen, 107, (Nexø)

Sammantaget förefaller Nexø på Bornholm och Hanstholm vara de viktigaste hamnarna för torskfisket. De flesta större torskfiskeföretag hör hemma där.

Torsklandningar sammanlagt 2017, företag, ton, ägare

Bornø ApS, 1 073, Walther Holm Thorsen (Allinge/Tejn)
Henning Kjeldsen, 1 056, (Skagen)
Fam. Falch Stark, 1 031, (Nexø)
Familjen Vendelbo, 927, (Hanstholm)
Barslund Jensen & Lund-Hansen, 625, (Svaneke/Nexø)
Henrik Nordbo Bechmann Jensen, 590, (Nexø)
Lynge Fiskeri ApS, 451, Lindy Lynge (Thyborøn)
Karbak ApS, 391, Jan Nicolai Hansen (Hanstholm)
Ny-Kingfisher A/S, 367, Finn Leonhard Svendsen & Svenn Anker Gasberg Grønkjær (Hanstholm)
Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 333, familjen Nielsen (Hanstholm)
Familjen Rom, 316, (Thyborøn)
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 291, familjen Kjærsgaard (Hirtshals)
Hans Henrik Lund Theodorsen, 254, (Klintholm)
Fiskeriselskabet Gi – Bri A/S, 246, familjen Theodorsen (Bagenkop)
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 238, familjen Sand (Hanstholm)
Familjen Christensen, 217, (Thorsminde)
Alfred Fisker Hansen, 211, (Thyborøn)

Sammanräkningsfel såväl som missade siffror kan finnas. Men i stort är siffrorna korrekta.

Källa: Dansk Skibsregister, CVR och Landbrugsstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Danska torsklandningar 2017 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.