Henning Kjeldsen – kvotkung?

På Østerbyvej 44 i Skagen finns en lång rad företag med koppling till fiskeribranschen. August A/S, Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS, Gitte Henning A/S, Henning Kjeldsen Holding ApS, HG 352 Polaris ApS och Nordstrand Fiskeri ApS. Också Birthe Kjeldsen har sin adress på Østerbyvej 44 i Skagen.

Birthe Kjeldsen är ensam ägare av Nordstrand Fiskeri ApS och Nordstrand Fiskeri ApS äger av 60% i HG 352 Polaris ApS. Hon är också enda styrelsemedlem och direktör. Hennes man Henning Kjeldsen (vars adress inte går att hitta, men det är väl sannolikt Østerbyvej 44) äger Henning Kjeldsen Holding ApS som äger 100% av Gitte Henning A/S och 51% av Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS.

Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS äger 100% av August A/S och 40% av HG 352 Polaris ApS. Ensam styrelsemedlem och direktör i Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS är Kim Pedersen (Kim Folmer Pedersen). Han är också styrelseledamot och direktör i August A/S vars övriga styrelseledamöter är Henning Kjeldsen och Søren Røn Winkel. Kim Folmer Pedersen är ägare av 100% av Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS. Tidigare var Patrick Røn ägare och direktør i Fiskeriselskabet Jens Granlund och Gitte Henning A/S hade ett minoritetsägande. Han är son till Birthe Kjeldsen.

Søren Røn Winkel har företaget MC Administration (Brosmen ApS) som ligger i Thyborøn på Havnegade 26. På samma adress återfinns MC Revision A/S som är revisionsfirma åt alla de nämnda fiskeribolagen. MC Revision A/S ägs av MJ Holding Thyborøn ApS som ägs av Jørgen Ulrik Riise och Martin Christensen. Gitte Henning A/S är det största företaget och äger idag 10 fiskebåtar. Styrelsemedlemmar är Erik Kjeldsen, Henning Kjeldsen och Søren Røn Winkel.

MC Revision A/S är också revisionsfirma åt Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS som dessutom har sin adress på Havnegade 26. Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS ägs av Henning Kjeldsen till 51% och av Bloch Larsen Holding ApS med adress på Havnegade 26. Ägare av sistnämnda bolag är Brian Bloch Larsen.  Bloch Larsen Holding ApS är också hälftenägare i Karen Nielsen ApS som förstås också återfinns på Havnegade 26 vars andra ägare är Johnni Munksgaard Holding ApS på samma adress som ägs av Johnni Kaalund Munksgaard. Henning Kjeldsen är ende styrelsemedlem och direktör i Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS. Styrelsemedlemmar och direktörer i Karen Nielsen ApS är Brian Bloch Larsen och Johnni Kaalund Munksgaard.

På Havnegade 26 i Thyborøn hittar vi också P/R Frida Amalie L 549 vars ägare är Henning Kjeldsen Holding ApS med 51%, Johnni Munksgaard Holding ApS med 39% och Johnni Kaalund Munksgaard med 10%.

Ytterligare ett företag som ligger på Havnegade 26 i Thyborøn är Lynge Fiskeri ApS. Lynge Fiskeri ApS har Lindy Lynge (Lindy Harald Lynge) som ende styrelsemedlem och direktör. Han är till vardags anställd i Gitte Henning A/S ombord på S 349 Gitte Henning.

Det finns som synes en lång rad förhållanden som visar att alla här genomgångna företag hör ihop. Gemensamma styrelsemedlemmar och samma adresser räcker inte (det finns en mängd andra fiskeriföretag som ha den adressen också) för att hävda att företagen allihop egentligen på sätt och vis är kontrollerade av Henning Kjeldsen. Det är definitivt inga bevis i en juridisk prövning.

Jag har dock också hört att det är Henning Kjeldsen som stått för pengarna när HM 127 Karen Nielsen och dess kvoter köptes så att Brian Bloch Larsen och Johnni Kaalund Munksgaard är helt beroende av Henning Kjeldsen torde vara klart. Även Lindy Lynge kan nog anses vara beroende av Henning Kjeldsen och samma sak kan sannolikt sägas om Kim Pedersen. Tillsammans med Henning Kjeldsens fru kan de alla betraktas om bulvaner för Henning Kjeldsen. Ytterligare en sak som understryker att det sannolikt rör sig om bulvanförhållanden är namnskicket på fiskebåtarna och företagen.

Gitte Henning A/S, fiskebåtar

L 249 Vestfart
L 749 Østkysten (kvotbåt)
ND 14 Nanna (kvotbåt)
S 43 Nordstrand
S 47 Lasse
S 49 Birgitte Martine
S 149 Birthe
S 210 Patrick
S 249 Nordkysten
S 349 Gitte Henning

Nordstrand Fiskeri A/S

L 49 Lasse (kvotbåt)

HG 352 Polaris ApS

HG 271 Lange Lars (kvotbåt)
L 649 Martine

Fiskeriselskabet Stefanie HM 349

HM 349 Stefanie

P/R Frida Amalie L 549

L 549 Frida Amalie

August A/S

S 549 Birgitte

Lynge Fiskeri ApS

HG 61 Nissum (kvotbåt)
L 51 Nordstrand (kvotbåt)
S 41 Sydkysten
S 449 Myggenes

Karen Nielsen ApS

HM 127 Karen Nielsen

Samma nummer och namn är stadigt återkommande men med olika bokstäver framför. Ett av företagen heter Nordstrand och i två andra bolag finns båtar med samma namn.

S 449 Myggenes såldes så sent som i mars 2016 av Gitte Henning A/S till Lynge Fiskeri ApS.

Observera att det inte betyder att något av detta är olagligt. Däremot är det uppenbart i strid med intentionerna i det danska systemet med fiskerättigheter då Henning Kjeldsen på så sätt kommit över långt större andelar av fiskerättigheterna än vad som var tanken när systemen infördes. Eftersom han innehar mer än 2% av fiskerättigheterna för pelagisk fisk och industrifisk (IOK( så får han inte ha mer än 25% av maxandelen för demersala fiskarter (FKA). Eftersom andelen i de flesta fall är 5% och vissa fall 10% så kan Henning Kjeldsen maximalt ha 1,25% eller 2,5% av fiskerättigheterna för enskilda fiskarter i FKA-systemet. Men några olagligheter kan jag inte hitta och det kan också var helt fel att betrakta Lindy Linge, Brian Bloch Larsen och Johnni Munksgaard som bulvaner. Det hela går också att se hur en helt annan synvinkel.

Verkligheten är dock en annan. För torsk har han, om vi också inkluderar de som jag ser som bulvaner, 18,5% i Nordsjön och 16,2% i Skagerak (jag har hittat fler företag han enligt min mening kontrollerar än vad jag kände till tidigare så andelarna är sannolikt för låga i tidigare inlägg om det demersala fisket från i år, men inte de under tidigare år) vilket definitivt innebär att han innehar alldeles för mycket demersala fiskerättigheter. Formellt har Henning Kjeldsen inte så mycket som jag anger utan håller sig inom de gränser som är lagliga. Detta då det enda företag han själv formellt äger är Gitte Henning A/S. Siffrorna ändrar sig också hela tiden genom köp och försäljningar. I Östersjön innehar han inte så stora fiskerättigheter. Det är likadant med flera andra fiskarter, exempelvis rödspätta, som med torsken. Kjeldsen har som jag ser det kontroll över alldeles för stora fiskerättigheter i det demersala fisket.

Men framförallt äger Henning Kjeldsen pelagiska fiskerättigheter. Där går han dock inte över några gränser av något slag och det finns andra som är nästan lika stora innehavare av fiskerättigheter.

Läs mer:

Källor: Dansk skibsregister, CVR-registret,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på “Henning Kjeldsen – kvotkung?”

Kommentarer är stängda.