Grönlands största fiskebåtar 2018

Grönlands fiskebåtar har visat sig finnas med i det danska skeppsregistret. Grönländska företag finns med i danska företagsregistret. Detta har jag inte förstått tidigare men det underlättar en kartläggning av vilka som som är störst och vem som äger vad. De största grönländska fiskebåtarna är räktrålare med några få undantag, GR 2-201 Ilivileq, GR 6-49 Polar Amaroq, GR 6-395 Tasermiut och GR 6-41 Tasiilaq som till stor del fiskar pelagiskt. Det är marginella förändringar jämfört med 2017, främst på grund av att jag har bättre källor.

Grönlands största fiskebåtar 2018 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

GR 6-23 Svend C, 4 916, Sikuaq Trawl A/S (fam. Christensen)
GR 6-54 Polar Princess, 3 787, Polar Seafood Greenland A/S (Polar Seafood)
GR 2-201 Ilivileq, 3 695, Arctic Prime Fisheries ApS (Kristjansson)
GR 6-373 Markus, 3 377, Qajaq Trawl A/S (Polar Seafood och Søren Brandt)
GR 6-6 Akamalik, 3 207, Royal Greenland A/S
GR 6-49 Polar Amaroq, 3 047, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
GR 8-325 Nataarnaq, 2 838, Ice Trawl Greenland A/S (Royal Greenland)
GR 6-310 Regina C, 2 772, Niisa Trawl ApS (fam. Christensen)
GR 6-403 Qaqqatsiaq, 2 772, Royal Greenland A/S
GR 6-10 Tuugaalik, 2 652, Qaleralik A/S (Royal Greenland)

Svend C

I praktiken finns det egentligen bara fyra företagskoncerner som dominerar det grönländska fisket, det är Royal Greenland som ägs av självstyret på Grönland, delvis danskkontrollerade Polar Seafood, islandskontrollerade Arctic Prime Fisheries ApS och den grönländska familjen Christensen.

Grönlands största fiskebåtar 2018 efter längd, namn, bruttoton, ägare

GR 6-54 Polar Princess, 88, Polar Seafood Greenland A/S (Polar Seafood)
GR 6-49 Polar Amaroq, 86, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
GR 6-23 Svend C, 81, Sikuaq Trawl A/S (fam. Christensen)
GR 6-41 Tasiilaq, 78, Pelagic Greenland A/S (Royal Greenland)
GR 6-395 Tasermiut, 76, Nanoq Seafood A/S (Royal Greenland)
GR 6-6 Akamalik, 75, Royal Greenland A/S
GR 2-201 Ilivileq, 74, Arctic Prime Fisheries ApS (Kristjansson)
GR 6-373 Markus, 70, Qajaq Trawl A/S (Polar Seafood och Søren Brandt)
GR 6-310 Regina C, 70, Niisa Trawl ApS (fam. Christensen)
GR 6-403 Qaqqatsiaq, 70, Royal Greenland A/S

Då Polar Seafood delvis är danskägt tillhör några av deras båtar också de största danskägda fiskebåtarnq.

Polar Princess

Polar Princess. Bild: Polar Seafood

Källor: Dansk Skibsregister, CVR och DNV

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!