Svenska landningar av sill 2017 – båtar och företag

Sill är Sveriges viktigaste fisk. Det är den mest fiskade arten, den fiskas nästan längs hela den svenska kusten och för en mängd olika ändamål. Sillfiske bedrivs främst med flyttrål (pelagisk trål) och snörpvad. En del mindre båtar fiskar också sill med bottentrål vissa delar av året. Snörpvad används både av stora båtar och väldigt små båtar.

Huvuddelen av den sill som fiskas i Östersjön används till fiskmjöl och foder, men det förekommer också fiske för konsumtionsändamål. Östersjösillen landas främst i Norrsundet, Västervik, Grenå och Skagen, men också i Ronehamn och Simrishamn.

I Öresund bedrivs garnfiske på sill för konsumtion, landningar sker i danska såväl som svenska hamnar. All sill som fiskas i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön såväl som i Nordatlanten används till konsumtion och inget fiskas primärt för användning till fiskmjöl.

Landningar av NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2017, båt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 766, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 764 Astrid, 438, Astrid Pelagic AB (Johansson)

frihamnen_5feb_2015 - 33

GG 505 Polar

Landningar av nordsjösill 2017, båt, ton, ägare

GG 505 Polar, 5 909, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
GG 764 Astrid, 4 161, Astrid Pelagic AB (Johansson)
GG 778 Lövön, 3 637, Lövön AB (Arvidsson)
GG 203 Ginneton, 1 742, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 206 Ahlma, 881, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 330 Carmona, 531, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 438 Clipperton, 414, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 218 Västfjord, 321, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)

När det gäller GG 505 Polar så innehar båten inte så stora kvoter som den fiskat. Detta beror på att båten under en stor del av 2017 använts av familjen Ahlström och Torönland Fiskeri för att fiska de kvoter de har. De har sålt sina två båtar GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland och väntar på att få sina nybeställda båtar.

Landningar av nordsjösill (norsk zon) 2017, båt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 549, Astrid Pelagic AB (Johansson)
GG 505 Polar, 365, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
GG 438 Clipperton, 242, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)

Roro_hamn_feb_2017 - 1

GG 764 Astrid

Landningar av sill från Skagerak och Kattegatt 2017, båt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 6 952, Astrid Pelagic AB (Johansson)
GG 778 Lövön, 1 859, Lövön AB (Arvidsson)
GG 218 Västfjord, 1 670, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)
GG 206 Ahlma, 1 251, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 330 Carmona, 1 244, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 683 Rön, 1 197, Alfhild Fiskeri AB (Kristensson)
GG 840 Svanen, 1 163, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
GG 505 Polar, 852, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
VG 59 Lipton, 766, Svante Carlsson & Göran Gunnarsson
GG 690 Vingasand, 720, Johnsson

Fisket i Skagerak domineras helt av GG 764 Astrid som till stor del fiskar med snörpvad och därför kan fiska närmare kusten än de som bara använder flyttrål. GG 764 Astrid bedriver inget sillfiske i Östersjön.

Landningar av sill från västra Östersjön 2017, båt, ton, ägare

SIN 50 Laguna, 980, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg)
SIN 602 Courage, 755, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg)
SM 53 Glomskär, 387, DE Fiske AB (Andersson & Gripse)
MÖ 35 Sjollen, 194, HB Sjollen (Andersson & Kristensen)
HG 34 Anna, 147, Per Jansson
SG 40 Miraculix, 52, Gallerna AB (Johansson)

Bröderna Söderberg med sina två Skillingetrålare fiskade totalt 1 735 ton vilket gör att de helt dominerar fisket av sill i västra Östersjön. HG 34 Anna och MÖ 35 Sjollen är garnfiskebåtar som fiskar i Öresund. SM 53 Glomskär är egentligen en Öckeröbåt då ägarna hör hemma där. Sillen från västra Östersjön landas i huvudsak till konsumtion.

GG 330 Carmona

GG 330 Carmona. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Landningar av sill från östra Östersjön 2017, båt, ton, ägare

GG 330 Carmona, 8 017, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 438 Clipperton, 7 561, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 158 Sunnanland, 3 166, Axelsson
GG 206 Ahlma, 3 084, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 505 Polar, 2 634, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
GG 778 Lövön, 2 477, Lövön AB (Arvidsson)
GG 204 Tor-ön, 2 365, Torönland Fiskeri (Ahlström)
GG 207 Torland, 2 179, Torönland Fiskeri (Ahlström)
GG 218 Västfjord, 2 128, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)
SIN 602 Courage, 2 121, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg)

Eftersom SIN 50 Laguna landade 1 342 ton år 2017 så landade Fiskef. Courage af Skillinge AB totalt 3 463 ton medan Torönland Fiskeri landade totalt 4 544 vilket placerar de bägge företagen på 4 respektive 3:e plats när det gäller mängden landad sill från östra Östersjön. Fiskef. Courage af Skillinge AB fiskar till stor del för konsumtion.

Landningar av sill från norra Östersjön 2017, båt, ton, ägare

SM 53 Glomskär, 2 643, DE Fiske AB (Andersson & Gripse)
GE 49 Sette Mari, 2 065, Rederi AB Engesberg (Karlsson, Bergström & Duell)
GG 438 Clipperton, 1 551, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 359 Westerö, 1 529, Larsson
GG 370 Mercy, 1 076, Olofsson
GG 218 Västfjord, 727, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)

Sammanlagda landningar av sill 2017, per företag, ton, hemort, ägare

Astrid Fiske AB, 12 183, Rörö, Johansson
B-C Pelagic AB, 10 038, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 9 792, Dyrön, Gustafsson
Bryngeld Fiskeri AB, 9 760, Fiskebäck, Bryngeld
Lövön AB, 8 244, Rönnäng, Arvidsson
Västfjord Fiskeri AB, 6 327, Fotö, Gustavsson
Ahlma Fiskeri AB, 5 216, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Fiskef. Courage af Skillinge AB, 5 198, Skillinge, Söderberg
Torönland Fiskeri, 4 484, Fiskebäck, Ahlström
Axelsson, 4 197, Fiskebäck

Siffrorna för Bryngeld Fiskeri AB är överdrivna och siffrorna för Torönland Fiskeri en underskattning på grund av att GG 505 Polar som ägs av Bryngeld Fiskeri AB använts av bägge företagen under 2017.

Astrid-koncernen är också det allra största sillfiskeföretaget i Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Svenska landningar av sill 2017 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.