Rädda Östersjötorsken ljuger om fisket

Rädda Östersjötorsken har publicerat en nyhet som går ut på att det bara finns 399 personer som arbetar i det svenska fisket år 2014. Det är en rent lögnaktig siffra. Siffran härstammar från en rapport (2017:32) som getts ut av Havs- och vattenmyndigheten. Den är faktiskt totalt obegriplig då den inte på något sätt stämmer med andra rapporter som getts ut. Siffran är sannolikt helt felaktig.

Exempelvis anger en annan rapport (2017:16) från Havs- och vattenmyndigheten att 513 personer arbetar i yrkesfisket (år 2014). Över 100 personer fler än vad Rädda Östersjötorsken uppger. Ännu större skillnad föreligger när det gäller omsättning. Men trots det så redovisar bägge rapporterna samma andelar för de olika branscherna. Det är uppenbarligen nåt som inte står rätt till med en av rapporterna.

Tittar vi på en rapport från SLU Aqua som kommit i år så uppger de att det år 2012 fanns 942 årsanställda i yrkesfisket (totalt 1 663 arbetstillfällen motsvarande 942 heltidstjänster på årsbasis).

Enligt undersökningar i Danmark och Norge så ger dessutom fisket ytterligare 5 jobb i land per varje arbetstillfälle ombord. Fisket i Sverige skapar i sådana fall minst 2 500 jobb (500 * 5), sannolikt närmare 8 000 arbetstillfällen (1 600 * 5). Dessa arbetstillfällen skapas i beredningsindustrin, hamnar, redskapstillverkning och reparation, verkstäder, fiskförsäljning, fiskauktioner och inom turistnäringen. Genom att inte nämna dessa effekter vilseleder Rädda Östersjötorsken allmänheten. De far helt enkelt med osanning.

Utan fisket skulle den marina turismen också vara betydligt mindre än den är. Marin turism är i övrig huvudsakligen sådant som har med fritidsbåtar att göra.

Förutom lögnerna om hur många som arbetar med yrkesfisket och de sysselsättningseffekter detta har så ljuger också Rädda Östersjötorsken om vad som orsakat problemen för torsken i Östersjön. Bottentrålningen och fisket är nämligen inte problemet. Säl, skarv, övergödning, syrebrist och klimatförändringar är nämligen de huvudsakliga problemen. Att förbjuda bottentrålning påverkar inte de problemen överhuvudtaget. Det är med andra ord ingen lösning på torskens problem i Östersjön.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!