Svenska landningar av industrifisk 2017 – båtar och företag

Svenskflaggade båtar fiskar i stort sett bara två olika fiskarter som används som så kallad industrifisk, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Skarpsill och tobis.  Men svenska båtar har också fiskerättigheter för blåvitling (kolmule). Dessa byts i allmänhet bort mot skarpsill och sill. På svenska brukar industrifisk kallas skrapfisk och fisket för skrapfiske.

Skarpsill fiskas huvudsakligen i Östersjön, men ibland också i Nordsjön om svenska båtar bytt till sig fiskerättigheter där från annat land (i allmänhet Danmark). Under 2017 fiskade tre svenska båtar skarpsill i Nordsjön. Skarpsill som fiskas i Östersjön landas främst i Västervik och Skagen. Den skarpsill som fiskas i Skagerak används i allmänhet till konsumtion i form av ansjovis.

Tobis fiskas i Nordsjön under april-maj-juni. Tobisfisket bedrivs i stort sett bara av danska, norska och svenska yrkesfiskare. Landningar sker främst  i Skagen, Hanstholm och Thyborøn där de danska fiskmjölsfabrikerna ligger.

fiskeback12juli_2015-3 - 16

GG 206 Ahlma

Landningar av skarpsill från Nordsjön 2017, båt, ton, ägare

GG 206 Ahlma, 3 820, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 203 Ginneton, 2 864, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 330 Carmona, 1 667, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)

Landningar av skarpsill från Skagerak och Kattegatt 2017, båt, ton, ägare

VG 59 Lipton, 155, Svante Carlsson & Göran Gunnarsson
GG 764 Astrid, 26, Astrid Pelagic AB (Johansson)

Landningar av skarpsill från Östersjön 2017, båt, ton, ägare

GG 330 Carmona, 6 908, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 203 Ginneton, 4 888, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 438 Clipperton, 4 781, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 207 Torland, 4 219, Torönland Fiskeri (Ahlström)
GG 204 Tor-ön, 4 061, Torönland Fiskeri (Ahlström)
GG 158 Sunnanland, 3 976, Axelsson
GG 778 Lövön, 3 598, Lövön AB (Arvidsson)
GG 206 Ahlma, 3 092, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 505 Polar, 2 796, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
GG 218 Västfjord, 2 494, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)

Skarpsillsfisket domineras av samma båtar som också fiskar sill. Undantagen är GG 764 Astrid som under 2017 i stort sett bara fiskade sill och GG 203 Ginneton som fiskade relativt lite sill.

Sammanlagda landningar av skarpsill 2017, per företag, ton, hemort, ägare

Båt GG 330 Carmona AB, 8 575, Dyrön, Gustafsson
Torönland Fiskeri, 8 280, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 7 752, Fiskebäck, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 6 912, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
B-C Pelagic AB, 4 781, Donsö, Backman & Jansson
Axelsson, 3 976, Fiskebäck
Lövön AB, 3 598, Rönnäng, Arvidsson
Fiskef. Courage af Skillinge AB, 3 189, Skillinge, Söderberg
Bryngeld Fiskeri AB, 2 796, Fiskebäck, Bryngeld
Västfjord Fiskeri AB, 2 494, Fotö, Gustavsson

frihamnen_14nov_2016 - 5

GG 203 Ginneton

Landningar av tobis 2017, båt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 8 417, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 438 Clipperton, 6 489, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson)
GG 206 Ahlma, 5 911, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
GG 330 Carmona, 5 010, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 778 Lövön, 4 137, Lövön AB (Arvidsson)
GG 218 Västfjord, 3 682, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)
GG 158 Sunnanland, 3 092, Axelsson
GG 764 Astrid, 2 633, Astrid Pelagic AB (Johansson)
GG 204 Tor-ön, 1 528, Torönland Fiskeri (Ahlström)
GG 207 Torland, 1 437, Torönland Fiskeri (Ahlström)

De sammanlagda landningarna för Torönland Fiskeri var 2 965 ton under 2017. Inga fler båtar än de listade landade någon tobis.

Fiskeri AB Ginnetons danska systerbolag Gifico ApS med sin båt S 205 Ceton är också ett av de större industrifiskeföretagen i Danmark, både när det gäller tobis och skarpsill (brisling). Astrid-koncernens danska bolag Astrid Fiskeri A/S var dock ännu större när det gäller danska landningar av tobis år 2017 med sina två båtar.

Läs också: Svenska landningar av sill 2017 – båtar och företag

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!