Årets danska tobisfiske – en svensk historia?

Tobisfisket för detta år är i stort sett avslutat och nästan hela kvoten har landats. En mycket stor del av kvoten har landats av svenskägda fiskebåtar och Astrid-koncernen är det dominerande företaget vad det gäller landad mängd. Svenska yrkesfiskare och svenskägda danska företag med danskflaggade båtar har landat en stor del av tobisen. Totalt 48 271 ton vilket motsvarar nästan 30 % av den totala mängden tobis som landats.

Av de tio båtar som landat mest tobis under 2018 är hälften svenskägda (S 264 Astrid, S 364 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och L 106 Monsun)

Tobislandningar hittills 2018, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 10 310, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
HG 62 Beinur, 10 173, Beinur A/S (Tindskard)
HG 333 Isafold, 9 877, P/R HG 333 Isafold (familjen Niels Jensen)
S 364 Rockall, 8 965, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 144 Themis, 8 702, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)
E 349 Cattleya, 7 307, Cattleya A/S (Pedersen)
HG 265 Asbjørn, 6 864, Asbjørn A/S (Magnusen)
L 673 Meilsø, 6 261, P/R L 673 Meilsø (Knak)
S 205 Ceton, 6 209, Gifico ApS (Claesson)
L 106 Monsun, 5 870, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Jansson)

Om vi ser på företag så återfinns 3 svenskägda företag bland de fiskeriföretag som landat mest tobis. Företagen är Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S och Gifico ApS. Två företag som inte har någon båt med på listan över de tio båtar som landat mest tobis finns också med, John Anker Hametner Larsen och Henning Kjeldsen. Hametner Larsen äger en lång rad äldre fiskebåtar som bara fiskar industrifisk som tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra). Henning Kjeldesn äger också en lång rad fiskebåtar, men de är i huvudsak nya. Han äger (kontrollerar) dem dessutom via flera olika bolag.

Tobislandningar hittills 2018, företag, ton, ägare

Astrid Fiskeri A/S, 19 275, Johansson
Hametner Larsen, 15 717
Henning Kjeldsen, 13 380
Tindskard, 11 511
Knak, 10 236
P/R HG 333 Isafold, 9 877, fam Niels Jensen
Themis Fiskeri A/S, 8 702, Ryberg
Cattleya A/S, 7 307, Pedersen
Asbjørn A/S, 6 864, Magnusen
Gifico ApS, 6 209, Claesson

Företagen som landade mest tobis under 2018 hör i tre fall hemma i Hirtshals (Tindskard, Isafold och Asbjørn), i två fall i Thyborøn (Hametner och Knak), i två fall på Rörö (Astrid och Themis) samt ett företag i Esbjerg (Cattleya), Skagen (Kjeldsen) respektive Fiskebäck (Gifico).

När det gäller innehavet av fiskerättigheter (kvot för tobis) är de svenskägda företagen inte lika dominerande. Totalt äger de 26,23 %. Kanske kan vi säga att svenskarna fiskar mer än de spekulerar.

Störst fiskerättigheter för tobis 2018, företag, andel

Henning Kjeldsen, 12,67 %
Astrid Fiskeri A/S, 10,47 %
Rederiet Ruth A/S, 10,00 %
Tindskard, 9,13 %
P/R HG 333 Isafold, 8,01 %
Asbjørn A/S, 7,38 %
Gifico ApS, 5,69 %
Cattleya A/S, 5,37 %
Themis Fiskeri A/S, 4,62 %
Hametner Larsen, 4,20 %

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!