Vänsterpartist vill förbjuda svenskt kustnära västkustfiske

Det viktigaste fisket på västkusten är räkfisket. En del av detta är kustnära fiske som bedrivs i nationalparken Kosterhavet, i Väderöfjorden och i den skyddade Gullmarsfjorden. Räkfisket bedrivs med bottentrål. Flertalet mindre kustnära räktrålare är beroende av fisket i skyddade havsområden. Utan detta fiske skulle inte det kustnära småskaliga fisket i norra Bohuslän överleva.

Jens Holm, en vänsterpartistisk riksdagsledamot vill förbjuda detta fiske om vi ska tro på vad han sa under en debatt i Almedalen:

– Det är lätt att peka ut ett skyddsområde om allt sedan får fortsätta som vanligt.  Bottentrålning och annat storskaligt fiske borde vara uteslutet i ett skyddsområde, sa Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Uttalandet är dessutom sakligt fel. Bottentrålning i Sverige är i huvudsak ett småskaligt fiske. Det finns egentligen inget riktigt storskaligt demersalt fiske i Sverige. Det enda trålfiske som förekommer i skyddade havsområden nära kusten är räkfiske. I det skyddade området Bratten som ligger långt ut är det också främst räkfiske med bottentrål som bedrivs. Också detta fiske är i huvudsak småskaligt. Jens Holm vill förbjuda allt detta småskaliga räkfiske. Kanske främst för att han faktiskt inte vet vad han pratar om.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!