Båtlift kan minska föroreningar från fritidsbåtar

Fritidsbåtar och fritidsbåtsliv orsakar stora skador på olika kustmiljöer och lokalt mycket stora utsläpp av giftiga ämnen från gamla och nya båtbottenfärger. De giftigaste båtbottenfärgerna är numera förbjudna men viss kan dock fortfarande köpas i Norge där de är tillåtna. Gamla färger läcker dock fortfarande gifter genom de lager av färg som ålats ovanpå. Det kan bara åtgärdas genom att slipa bort all färg och måla från grunden. Nya båthamnar och ankring förstör ålgräsängar. Osv

Det finns dock en lösning som minskar användningen av båtbottenfärger, minskar beväxningen av båten till noll och förlänger säsongen. Dessutom sparas markyta på land då det troligen inte behövs lika många båtuppläggningsplatser eftersom båten kan ligga kvar i vattnet, eller rättare sagt ovanför vattnet. Underhållsarbetet som tar en mycket stor del av en båtägares tid blir också mycket mindre. genom att båten inte får någon beväxning blir också bränsleförbrukningen mindre.

Lösningen heter båtlift och den används mycket i USA. Jag har sett en båtlift i bruk på Rörö och det fungerar bra. Även i USA har jag sett det och i en insjö i Wisconsin invid vilken min ena dotter har ett fritidshus har i stort sett alla båtägare båtliftar för sina båtar. Många har också tak över sin båtlift. Detta är en lösning som fungerar idag och kan användas direkt. Ändå verkar få känna till den då den inte nämns i GP:s artikel om problem med fritidsbåtar i förhållande till naturen.

Båtlift

Båt på båtlift

När det gäller fritidsbåtars ankring och förstörelse av ålgräsängar så är väl sannolikt den enda lösningen att ankring förbjuds i såna områden. Det bör kanske också införas ankringsförbud invid och angöringsförbud i fågelskyddsområden även utanför säsong liksom i och invid vissa naturreservat. Utbyggnad av småbåtshamnar i känsliga områden bör stoppas. Strandskyddet bör stärkas i såna områden liksom på många andra platser. Istället får en utbyggnad med båtplatser ske på mindre känsliga ställen som olika städers gamla övergivna godshamnar (finns gott om sådant i Göteborg och Uddevalla).

Självklart borde också avgasrening också finnas på fritidsbåtar precis som på bilar.

PS. I artikeln i GP påstås att trålfiske varit ett hot mot ålgräsängar. Det är inte sant. En lögn. Det trålas inte på så grunt vatten och det har dessutom alltid varit förbjudet att tråla så nära kusten.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!