Utan säljakt ingen Kalix Löjrom

Nu för tiden äter sälen i Bottenviken upp 8 gånger mer siklöja än vad fisket tar upp. Sälen äter så mycket siklöja att fisket av siklöja i praktiken blir omöjligt. Forskarna på SLU som övervakar siklöjebeståndet i Bottenviken vill minska fisket med 80 % och uppger att utan säljakt kan vi i framtiden inte ha nåt siklöjesfiske i Bottenviken och därmed blir det heller ingen Kalix löjrom.

Siklöjefisket står för 70-80 procent av årsinkomsten för kustfiskarna i Norrbotten och även för en del yrkesfiskare längre söderut i Norrland. Minskas siklöjefisket med 80% blir fisket i praktiken inte längre lönsamt för de flesta. Bara några få fiskare kommer då att kunna fiska siklöja. Kalix löjrom kommer under såna förhållanden inte gå att få tag på, redan idag är det brist på Kalix löjrom.

De enorma sälbestånden riskerar nu alltså att slå ut ett av Sveriges mest lönsamma fisken på samma sätt som det slagit ut större delen av det svenska kustfisket i södra Östersjön och är på väg att slå ut kustfisket i Skåne.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!