Förslag på kraftigt höjda kräftkvoter är meningslöst

EU-kommissionen har planer på att inför 2019 föreslå kraftigt höjda kräftkvoter. Höjningen kan bli så stor som 65% i Skagerak och Nordsjön. Detta är helt i enlighet med de vetenskapliga råden från Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Samtidigt är en sådan höjning ett problem, för vid trålffiske av kräfta utan rist i trålen så fångas huvudsakligen fisk som torsk, kolja, vitling och sej. Bifångsterna som är omkring 70% av den totala fångsten är större än fångsterna av målarten. Kvoterna för bifångstarterna är redan idag så låga att det inte går att fiska upp kräftkvoten utan att överskrida kvoterna. Framförallt är detta ett problem i det danska fisket där trål utan rist är det enda redskap som används. I det danska fisket innebär detta att fisk olagligen slängs tillbaks i havet eller landas svart. Utkasten av fisk i Kattegatt är sannolikt större än den redovisade fångsten av fisk.

I Sverige utgör kvoterna av torsk, kolja och sej inget problem för kräftfisket då det i fisket används trål utan rist, trål med rist och kräftburar. Bifångsterna Det gör att problemen med utkast är mindre i svenskt fiske än i danskt fiske.

Samtidigt fiskas bara en mindre del av den svenska kräftkvoten upp, mindre än eller ungefär 50%. En höjning av kräftkvoten innebär därför i praktiken ingenting. Det kommer ändå inte att fiskas mer kräfta. Det finns helt enkelt inte marknad nog och inte heller tillräckligt många yrkesfiskare. Även i Danmark är det så att kvoten på kräfta (jomfruhummer) inte fiskas upp. I Nordsjön fiskas bara ungefär 5% av kvoten och Skagerak-Kattegatt 30-40%. Inte heller i Danmark kan fisket öka om kvoten höjs.

I danskt fiske har problem med kräftfisket då de fiskar med redskap som inte är selektiva. De kan inte fiska mer kräfta utan att också fånga mer fisk vilket de inte har kvoter för. I Sverige är problemet framförallt brist på yrkesfiskare då både kräftkvot och fiskkvoter skulle räcka.

Oavsett vilket så är en kraftig höjning av kräftkvoten i verkligheten helt meningslös då den inte innebär nånting vad det gäller fisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!