Aktuell hållbarhet hänger inte med i svängarna

Miljötidningen Aktuell Hållbarhet har publicerat en artikel om dioxiner och dess hälsofaror. I artikeln förekommer flera tvivelaktigheter om fisken i Östersjön och dioxin. Lina Rosengren som skrivit artikeln verkar inte hänga med i svängarna.

Hon påstår att dioxinhalten i fet fisk i Östersjön överskrider EU:s gamla gränsvärden. Det är inte sant och från årskiftet 2018/2019 så försvinner en del av de restriktioner som gör att fet fisk från Östersjön inte får säljas som mat i EU. Restriktionerna försvinner framförallt för sill (strömming) från södra Östersjön och det undantag som Sverige och Finland har när det gäller sill från egentliga Östersjön försvinner väl därför i praktiken vid årskiftet. Faktum är att inte heller lax och öring från Östersjön eller strömming, lax och sik från Bottenhavet innehåller så mycket dioxin att EU:s gamla gränsvärden överskrids.

När det gäller nya gränsvärden för dioxiner som artikeln i första hand handlar om så har EFSA (European Food Safety Authority) sänkt dem till en sjundedel av de tidigare gränsvärdena, vilket Rosengren också skriver. Det kan innebär att rekommendationerna för intag av fet fisk från Östersjön sannolikt inte ändras trots att den från kommande årsskifte får säljas som livsmedel i Europa. Det hela innebär enligt livsmedelsverkets toxikolog Emma Halldin Ankarberg inga större problem:

Men någon panik är inte motiverad av den nya riskgränsen från Efsa, betonar Emma Halldin Ankarberg:

– Det är framför allt att de som hör till riskgrupperna, alltså barn och fertila kvinnor, som bör hålla sig till våra kostråd.

Hon pekar på att halterna av dioxin och PCB har minskat mycket i miljön och maten sedan 70-talet.

Genom att filea fisken på rätt sätt kan vem som helst också rensa bort de bitar av fisken som innehåller dioxin så att det inte blir några större problem att äta den.

Att dioxin är giftigt råder det dock ingen som helst tvekan om.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!