Fiskebåt på grund i Lysekil

Klockan 03:20 på måndagsmorgonen kontaktades Kustbevakningen av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC om att en fiskebåt gått på grund vid Stångholmen utanför Lysekil. Båten var då på väg hem efter att ha varit ute på lysfiske efter skarpsill under natten. Fisket sker med snörpvad vilket kräver lite fler personer än vad som annars är brukligt på den här typen av liten fiskebåt så det pratas om 4 personer, men det inkluderar sannolikt också de som var på lysbåten.

Det är bara ett fåtal små båtar som ägnar sig åt skarpsillsfiske med snörpvad och ljus. 2017 var det bara LL 44 Marie och LL 550 Burö. Den förlista båten verkar vara LL 44 Marie som är hemmahörande i Hasselösund på ön Smögen. Vid sidan av dessa små fiskebåtar finns det också en större båt som fiskar med ljus och snörpvad, GG 764 Astrid. LL 44 Marie har normalt LL 7 Ester-Marie som lysbåt.

Kustbevakningen var snabbt på plats vid haveristen tillsammans med enheter från Sjöräddningssällskapet och en sjöräddningshelikopter. Ingen ur besättningen skadades i samband med grundstötningen.

– När vi kom till platsen började vi omedelbart att tömma haveristen på vatten med flera pumpar. Fartyget slog mot klipporna och befann sig i ett utsatt läge där det riskerade att ådra sig ytterligare skador och sjunka. Därför togs beslutet att täta haveristens bränsletankar och bogsera in fartyget till Lysekil, säger räddningsledare Mattias Heneborn, i ett pressmeddelande.

Fiskebåten fortsatte ta in vatten under bogseringen, med kraftig slagsida som resultat och förtöjdes sen längs med ett Kustbevakningsfartyg vid kaj i Lysekil. Därefter har båten lyft upp på land med hjälp av kustbevakningens dykare och en kran. Skarpsillen kunde dock inte räddas.

LL 44 Marie

LL 44 Marie. Bild: Terje Fredh

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!