Orimlig och felaktig rapport om Östersjön, sälar och fiske

En journalist i DN har läst en rapport om Östersjöns tillstånd från Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet. Rubriken på artikeln är Gråsälen inte största hotet mot Östersjötorsk. Journalisten har nog missuppfattat nånting. Ingen har nånsin påstått att det största hotet mot torsken i Östersjön är sälen. Sälen är det största problemet för det kustnära småskaliga fisket. Inget annat och ingen har nånsin påstått nåt annat. De stora problemen för torsken är istället syrebrist, övergödning, varmare hav och klimatförändringar.

Studien berör dock inte det kustnära fisket och den fisk som lever nära kusten. Den är fokuserad på fisk som lever i öppet vatten och kan därför inte säga något om hur sälar påverkar lax, ål, gädda eller vitfisk (dvs torsk) som lever närmare kusten. Det är framförallt den kustnära fisken som berörs av sälpredation och sjukdomar som sprids av sälar. Rapporten har alltså ingen som helst beröring med sälproblematiken då den finns vid kusterna och inte ute på öppna havet. Att i det läget hävda att sälen inte är ett problem är rent lögnaktigt. Totalt felaktigt.

– Vi har för närvarande 30 000 gråsälar i Egentliga Östersjön, men vi skulle kunna ha upp till 100 000 sälar utan att det skulle påverka beståndet av mängden torsk lika mycket som klimatförändringar, övergödning och fiske. Östersjön är mycket känslig för mänsklig påverkan, säger David Costalago, en av forskarna bakom studien och som tidigare forskat vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Costalago har kanske rätt. Men bara om all fisk som fångas av yrkesfisket i Östersjön räknas. Det är dock ett orimligt sätt att räkna. Sälen har bara betydelse vad det gäller torskfisket. Dessutom i stort sett bara för det kustnära torskfisket. Viktmässigt står sill och skarpsill för större delen av fisket (sammanlagt cirka 120 000 ton har fiskats i det svenska fisket hittills i år, totalt cirka 600 000 ton ) och sälen påverkar bara marginellt de bestånden. Det enda rimliga sättet att räkna är att enbart räkna torsk (cirka 2 500 ton i det svenska fisket i år). Sälen beräknas äta nästan 5 000 ton torsk. Vilket då inte ska jämföras med det svenska fisket utan med hela fisket (cirka 50 000 ton).

Ingen har heller påstått att sälen utgör ett problem ut på Östersjön öppna havsvidder. Det är självklart att det totala fisket ute på öppna havet tar mer än vad sälen gör. Men det är inget problem. Fisket i sin helhet är inget problem. Torskfisket är sannolikt inte heller nåt problem då fisket inte ens fångar sin tilldelade kvot vilken fastställts enligt de vetenskapliga råden. Problemen är klimatförändringar (med syrebrist och matbrist som resultat) och övergödning (med syrebrist och matbrist som resultat)

– Vi måste börja fokusera på de största problemen Östersjön står inför vad gäller fiskpopulationerna, som klimatförändringar och övergödning. Vi måste hitta sätt att både säkra fiskarnas intäkter och att garantera bevarandet av fiskbestånden och en bra status för sälbestånden, säger Monika Winder som är professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Forskarna gjorde med datorsimuleringar prognoser som sträcker sig fram till år 2098. I scenarier med högst temperatur och näringstillförsel i Östersjön skadas populationen av torsk men inte av sill och skarpsill. Den högre temperaturen kan också leda till allvarligare effekter av syrebrist av övergödningen och därmed mindre fisk. Mer övergödning i kombination med högre temperaturer kan också leda till mer algblomning med försämrad matkvalitet för fiskarna, vilket gör fiskarna mindre och smalare.

Journalistens missförstånd och märkliga rubrik är dock lite mer förståeligt när också pressmeddelandet från Stockholms Universitet fokuserar på sälen och ett påstående som ingen nånsin framfört. Ingen har nånsin hävdat att gråsälen äter så mycket att den påverkar fiskbestånden i hela Östersjön. Frågeställningen som pressmeddelandet utgår från är felaktig och lögnaktig. Det är klart att okunniga journalister därmed luras att tro på saker som inte är sanna.

Sälen är inget problem för fisket och fiskebestånden i stort. Om det är alla överens. Sälen är inget problem för det pelagiska fisket på sill och skarpsill. Om det är alla överens. Att sälen är ett problem för framförallt det kustnära fisket är däremot uppenbart utifrån den kunskap som finns. Den nya rapporten berör inte det kustnära fisket och säger överhuvudtaget inget om huruvida sälen är ett problem för torskfisket. Genom att utforma pressreleasen som de gjort vilseleder de ansvariga forskarna, Monica Winder, David Costalago, Barbara Bauer, Maciej T. Tomczak och Karl Lundström, medvetet läsarna. Det praktiska resultatet blir att de ljuger.

Eller så här. När småskaliga kustnära yrkesfiskare klagar på att sälen är ett problem säger forskarna att vi har undersökt saken och för det storskaliga fisket är det inget problem. Alltså är det inget problem säger forskarna. Det är oseriöst. Det är ansvarslöst. Det är falskt, lögnaktigt. Det är hänsynslöst och föraktfullt. Forskarna menade säkerligen inte att det skulle bli så. Men det har blivit så. Det är synd.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!