Existerande fiskefria områden i Sverige

De fiskefria områden i Sverige är mer omfattande än vad debatten i allmänhet tyder på. Diskussionen handlar i stort sett enbart om naturreservat, Natura-2000 områden och nationalparker. Sådana som kallas Marina skyddsområden (MPA) när de ligger i havet.

Större delen av de områden som är skyddade från allt fiske, från vissa sorters fiske eller skyddade vissa delar av året är därmed inte berörda. Detta medför att debatten blir skev och felaktig. De flesta områden där fiske inte är tillåtet ligger inte inom de områden som är MPA.

Fiskefria områden
Helt fiskefria områden i havet, infört år, kvadratkilometer (* MPA)

Kattegatt, 2009, 650
Gotska Sandön* (Salvorev-Kopparstenarna), 1999, 560 (eller 360 enligt andra källor)
Storjungfrun–Kalvhararna, 2011, 147
8-fjordar (Havstensfjorden), 2009, 13
Tanneskär och Buskär (Vinga), 2003-2005, 5
Licknevarpfjärden, 1989, 4
Gålö, 2010, 2
Södra Lommabukten, 2008, 2

För Storjungfrun–Kalvhararna, Tanneskär-Buskär, Licknevarpsfjärden, Havstensfjorden och Gålö gäller att trålfiskeförbud gällt sedan 1900 då de ligger innanför trålfiskegränsen. För Södra Lommabukten har trålfiskeförbud gällt sen minst 1932. Gotska Sandön är nationalpark och Södra Lommabukten är naturreservat. Licknevarpfjärden är en del av Kvädöfjordens naturreservat. I Kattegatt planeras nya fiskeförbudsområden vid Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde Bank och Nidingen. Samtliga de områdena är marina skyddsområden. År 1900 var trålning nytt och det blev det dominerande fiskesättet i Sverige först på 1950-talet.

Trålfiskeförbud
Områden med redskapsbegränsningar, infört år, kvadratkilometer, förbjudna redskap (* MPA)

Innanför trålfiskegränsen, 1900, 24 612, trål
Kattegatt, 2009,  > 2 000, trål 2009 (i ett område på 596 kvadratkm, tidsmässiga begr. för andra redskap och för trål i ytterligare ett område).
Öresund, 1932,  816, förbud mot släpande redskap
Bratten*, 2017, 298, trål i delar av området 2017
8-fjordar, 1900, > 200, trål 1900, vad 2004, allt utom bur och handr. fr. 2009
Kosteröarna*, 1900, ??, trål 1900 (senare med undantag)
Kosterhavet*, 1900, ??, trål 1900 (senare med undantag)
Väderöarna*, 1900, ??, trål 1900 (senare med undantag)
Gullmarsfjorden*, 1900, 117, trål 1900 (sen. med undantag), garn 2003, vad 2004
Nordre Älvs mynning*, 1900, 55, trål 1900, snurrevad 2005
Kungsbackafjorden*, 1900, 47, trål 1900, allt utom handr. och garn 2005
Salen*, 1900, 5, trål 1900, allt utom handredskap 2008
Kåvra, 1900, 3, trål 1900, allt utom handredskap 1989
Värnanäs*, 1900, ??, trål 1900, allt utom handredskap 1997

Alla områden ligger innanför trålfiskegränsen förutom området i Kattegatt och Bratten och ingår därför i siffran för trålfiskeförbud innanför trålfiskegränsen. I områden där trålfiskeförbudet gällt sen 1900 har trålfiske aldrig ägt rum förutom i indragningsområden och områden där trålfiske under perioder varit tillåtet eller där det idag finns undantag för räkfiske.

Undantag

Undantagen i Gullmarsfjorden, Kosterfjorden, Kosteröarna och Väderöarna gäller småskalig räktrålning på områden som är grundare än 60 meter. Det finns regler om redskapsstorlek, särskilt tillstånd och mindre områden där räktrålning inte är tillåten. I Gullmarn är fisket också tidsmässigt begränsat. I Gullmarsfjorden gäller undantagen såväl som förbuden mot garn och vadfiske bara Inre Gullmarsfjorden.

Det är möjligt att trålning varit förbjudet i Öresund sen 1900 men jag har inte kunnat hitta uppgifter om trålförbudszonen i Öresund eller hur reglerna i Danmark varit.

Innanför trålfiskegränsen finns på vissa hålla så kallade indragningsområden i Skagerak och Kattegatt där kräftfiske med bottentrål försedd med rist är tillåtet. Totalt är de på 921 kvadratkilometer. Områdena i Kosterhavet och Gullmarn där räktrålning är tillåten ingår inte i arealsiffran. I Östersjön är indragningsområdena mer omfattande, totalt är de på 5 993 kvadratkilometer. Indragningsområdena ingår inte i arealen för angivet trålfiskeförbud innanför trålfiskegränsen.

Sammantaget gäller trålfiskeförbud på mer än 25 000 kvadratkilometer svenska vatten och då är räktrålningsområdena också frånräknade. De motsvarar i storlek ungefär de områden där fiskeförbud och trålfiskeförbud gäller utanför trålfiskegränsen. Det innebär att ungefär 16% av allt svenskt hav är skyddat från trålfiske.

Bottentrålning

När det gäller området utanför trålfiskegränsen så förekommer bottentrålning bara inom en mycket liten del av Östersjön (cirka 7%) medan det i Skagerak och Kattegatt i stort sett trålas överallt. I indragningsområdena i Östersjön förekommer trålning i cirka 3% av området och den är inte speciellt intensiv. Östersjön står för större delen av Sveriges havsområde så bottentrålfiske berör en mycket liten del av det svenska havet. Bottentrålsfiske kan inte sägas vara ett problem i svenska hav.

I Kattegatt planeras nya områden med trålfiskeförbud vid Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde Bank och Nidingen.

Bratten räknas som Natura 2000-område, Kosterhavet är nationalpark, Kosteröarna, Väderöarna, Gullmarsfjorden, Nordre Älvs mynning, Kungsbackafjorden, Salen och Värnanäs är naturreservat.

Kartor
Bratten

Bratten

Delar av Havstensfjorden (17 kvadratkilometer) i 8-fjordarområdet är naturreservat men det omfattar inget av de områden där totalt fiskeförbud råder. Även Stigfjorden (38 kvadratkilometer, mellan Tjörn och Orust) är naturreservat. För torsk, kolja och bleka gäller totalt fiskeförbud i hela fjordområdet som kallas för 8-fjordar. Vadfiskeförbudet 2004 gällde bara delar av området men från 2009 gäller det hela det skyddade området inom 8-fjordar.

8-fjordar. Grönt totalt fiskeförbud. Blått: Fiske med handredskap tillåtet 1 april-30 sept, men det är förbjudet att fiska torsk, kolja och bleka. Rosa: Fiske med handredskap och bur tillåtet men inte fiske av torsk, kolja och bleka.

I Kosteröarnas, Kosterhavets (överlappande områden om jag fattat det rätt) och Väderöarnas marina skyddsområden gäller trålfiskeförbudet idag endast delar av området.

Kosterhavet

Kosterhavet. Undantagsområden där tillstånd för räktrålning är möjligt att få och trålfiskeförbudsområden.

När det gäller debatten om marina skyddade områden nämns aldrig de största områdena där totalt fiskeförbud råder. Detta då inte är naturreservat, Natura-2000 eller nationalparker.

Källor:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!