Hård brexit – mer danskt och svenskt fiske utanför Irland

En hård brexit innebär bl.a. att danska och svenska yrkesfiskare inte får lova att fiska i brittiska vatten i Nordsjön och Nordatlanten. Pelagiska danska yrkesfiskare fångar huvuddelen av fisken i Brittiska vatten i Nordsjön men också i Nordatlanten.

För svenska yrkesfiskare påverkas sill- makrill-, skarpsills- och tobisfisket. Makrillfisket har ingen större ekonomisk betydelse men det har de andra fiskena. För danska påverkas samma fisken plus fisket av blåvitling, hästmakrill, trynfisk och vitlinglyra. Fisket av trynfisk har under senare år helt saknat betydelse medan fisket av hästmakrill har haft betydelse för ett fåtal båtar i Danmark. Fisket av vitlinglyra har liten ekonomisk betydelse. Övriga fisken har stor betydelse.

De danska båtar som påverkas mest är E 349 Cattleya, E 727 Jette Kristine, HG 264 Ruth, HG 265 Asbjørn, HG 333 Isafold, S 264 Astrid, S 349 Gitte Henning och S 364 Rockall. Båtar med en stor del av sin fångst i Östersjön som AS 202 Neptun, AS 464 Stella Nova, HM 379 Lingbank, S 144 Themis och S 205 Ceton kommer att påverkas mindre än de som inte alls fiskar där. Även Gitte Henning A/S har båtar som till stor del fiskar i Östersjön, det gäller dock inte S 349 Gitte Henning som kanske är lite för stor för att passa till fiske i Östersjön. Dessutom påverkas de industrifiskebåtar som nästan enbart fiskar tobis och skarpsill (brisling).

Påverkade svenska båtar är båtar som fiskar sill i Nordsjön och makrill samt har blåvitlingkvoter, bl.a. GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland, GG 505 Polar och GG 764 Astrid men även andra båtar.

Brittiska fiskebåtar har samtidigt stora kvoter av blåvitling, sill, hästmakrill (taggmakrill) och makrill som fiskas i irländska vatten. Efter en hård brexit får de inte längre fiska där. Detta gör det möjligt för danska båtar och i mindre utsträckning svenska båtar att ta över kvoterna där istället för kvoterna i brittiskt vatten i Nordsjön. Framförallt berör detta blåvitling, sill, makrill och hästmakrill.

En trolig utveckling är därför ett ökat danskt och svenskt skarpsillsfiske i Skagerak, ökat blåvitling-, makrill- och hästmakrillfiske i irländska vatten och ökat vitlinglyrefiske (sperlingfiske) i EU-vatten i Nordsjön. Vidare kan det bli så att svenska båtar inte längre kommer att byta bort blåvitlingkvoten mot sill i Nordsjön utan istället kommer att fiska blåvitling väster om Irland alternativt byta bort den mot sill, makrill eller hästmakrill i samma vatten.

Danska båtar kommer sannolikt att fiska mer utanför Irland och det har vi redan sett hända. S 264 Astrid och S 364 Rockall har legat i irländska vatten under en längre tid. Just nu befinner sig E 349 Cattleya i irländska vatten. S 349 Gitte Henning har också varit där på jakt efter blåvitling.

För första gången på många år har danska båtar i år fiskat trynfisk (E 349 Cattleya, S 264 Astrid, S 364 Rockall) som fiskas i farvatten kring Irland. S 264 Astrid har också för första gången fiskat upp en stor del av sin egen kvot för hästmakrill.

De båtar som har egna fiskerättigheter kommer sannolikt att klara sig bättre än de båtar som bara hyr in.

När det gäller demersalt fiske är läget sämre. Där finns inga fiskevatten att byta till. Nordatlanten utanför Irland är inget alternativ för de flesta av de danska båtar som drabbas av brexit. I Sverige drabbas ingen demersal fiskebåt av brexit.

Hittills landat i år

Makrill i ton

HG 333 Isafold, 5 536
HG 264 Ruth, 5 109
S 349 Gitte Henning, 4 664
HG 62 Beinur, 2 529
S 264 Astrid, 2 109
E 349 Cattleya, 1 347
HG 265 Asbjørn, 1 319
S 144 Themis, 887

Brisling (skarpsill) Nordsjön i ton

S 144 Themis, 2 974
L 229 Lykke Hametner, 1 119
HG 265 Asbjørn, 1 646
L 415 Stormy, 1 442
L 273 Olga Ruby, 423
L 525 Thingholt, 320

Nordsjösill i ton

S 349 Gitte Henning, 2 552
HG 333 Isafold, 2 452
E 727 Jette Kristine, 396

NVG-sill i ton

HG 264 Ruth, 4 070
HG 62 Beinur, 1 088
S 364 Rockall, 660

Blåvitling (kolmule) i ton

HG 265 Asbjørn, 2 322
HG 62 Beinur, 2 259
S 364 Rockall, 1 818
HG 333 Isafold, 803

Hästmakrill (taggmakrill) i ton

S 264 Astrid, 2 717
E 349 Cattleya, 1 691
S 264 Rockall, 998

Trynfisk i ton

S 364 Rockall, 159
E 349 Cattleya, 111
S 264 Astrid, 64

Vitlinglyra (sperling,øyepål) i ton

R 500 Sophia Hametner, 121
L 228 Susanita, 109
S 229 Maria Hametner, 77
L 229 Lykke Hametner, 61

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!