Veckans båt – GG 831 Stig

GG 831 Stig är med sina 220 bruttoton den största träfiskebåt som byggts i Sverige. Längden på båten var  28 meter och den var utrustad med 1-cylinders Bolinder tändkulemotor på 120 hk (cirka 89 kW), Båten byggdes på Guldbrandsens varv i Göteborg och var färdigt 1919 för leverans till beställaren, Trawl AB Sill, ett bolag som ägdes av Axel Qvirist.

1920 såldes båten till AB Axel Qvirist och blev MD 377 Stig med Marstrand som hemmahamn. Såld tillbaka till Göteborg 1923 med Robert André, Robert Valdemar Nilsson och Axel Emil Eriksson som ägare, men redan 1925 såld till Tyskland. Före 1929 sålt som Harpon till Antwerpen i Belgien och struket ur deras register någon gång mellan 1933 och 1936.

Axel Qvirist var en spekulativ företagare som försökte sig på att skapa en lönsam fiskeriverksamhet på 1920-talet genom inköp av ångtrålare och andra fiskebåtar. Han hade många olika bolag, förutom de rean nämnda också Provianterings AB och sannolikt också Fiskeri AB Gretha. Han ägde bland annat ångtrålaren MD 375 August:

Såld till Trawl AB Sill (Axel Qvirist) år 1916 för att fyra år senare säljas till Trål AB Axel Qvirist och få Marstrand som hemmahamn. Bytte namn till August år 1920 och hade under de åren i Marstrand (1921-25) namnet MD 375 August. Från 1924 var Provianterings AB (också ägt av Qvirist) ägare av båten.1926 överförd till Göteborg med Anna Qvirist som ägare, 1927 såld till Gustaf Lundgren med flera.

Dessutom ägde han MD 374 Alexander:

Byggd 1902 på Duthie Shipbuilders i Aberdeen som George Grimmer för H A Holmes i Aberdeen. Nästan omedelbart såld till Sverige där båten fick namnet Greta. Eventuellt med numret GG 249. På 198 bruttoton.

1920 såld till Trawl AB Sill (Qvirist) som MD 374 Alexander och Marstrand som hemmahamn. 1923 tillbaks i Göteborg och nu, efter vad det verkar, som GG 249 Alexander.

1939 ägdes båten av Fiskeri AB Gretha. Tjänstgjorde från 1939 till 1945 som hjälpvedettbåt för marinen, 274 Alexander.

Förutom försöken att skapa en trålfiskekoncern fungerade Axel Qvirist även som bulvan för den vita sidan i inbördeskrigets Finland när de köpte ångaren Halland:

Det såldes i mars 1918 till Trawl AB Sill i Göteborg, men levererades genom bulvanaffärer till A E Appelberg i Stockholm, chef för August Lindholm som var dotterbolag till Borerederiet. Vid denna tid rådde importförbud av utländska fartyg i Finland.

På väg till Finland blev Halland 4 september 1918 utanför Yxlan påseglat av det tyska ångfartyget Cronshagen. Babordsidan revs upp och en eldare omkom, och man tvingades grundsätta Halland för att hindra att fartyget sjönk i farleden. Vraket övertogs 1919 av Rederi AB Halland i Åbo, som lät bärga och reparera fartyget.

Andra källor: Vidar Blom. Lennart Bornmalm. Krister Bång, Fiskebåtarna och varven, 2002

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!