MSC-märkning motverkar fusk

En sammanställning av 1 400 MSC-märkta produkter som DNA-testats har visat att mindre än 1 procent är felmärkta. Globalt ligger andelen felmärkta sjömatsprodukter på 30 procent, visar analysen. Resultatet som publiceras i tidskriften Current Biology tyder på att MSC:s miljömärkningsprogram effektivt motverkar systematiskt och avsiktligt utbyte av arter.

– Det råder stor oro över brister i leverantörskedjan för sjömat och att avsiktlig felmärkning och bedrägerier pågår. Detta har inneburit att några av de mest efterfrågade arterna som torsk har ersatts av odlad pangasius. Problemet kan undergräva konsumenternas förtroende och ansträngningar för att upprätthålla hållbart fiske”, säger Jaco Barendse, Marine Stewardship Council och huvudförfattare till artikeln, i ett pressmeddelande.

DNA-tester används för att upptäcka felmärkning av arter. En meta-analys av fler än 4 500 DNA-testade fisk- och skaldjursprodukter från 51 vetenskapliga artiklar, visade att i genomsnitt 30 procent inte var den arten som var angiven på förpackningen eller i menyn.

I den nya studien, som är den största och mest omfattande som gjorts på MSC-märkta sjömatsprodukter med 1 402 produkter från 18 länder, konstaterades att 1 389 var märkta korrekt och 13 var felmärkta. Det betyder att mindre än 1% (0,92) MSC-märkta arter var felmärkta, samtidigt som det globala genomsnittet låg på 30%. Felmärkta produkter fanns i både färska och frysta förpackade produkter och i restauranger, främst i Västeuropa, med ett fall i USA. Alla fall av felaktigt märkta produkter återfanns bland vitfisk (torsk, kummel, hoki) och plattfisk.

Det finns många anledningar till att fel kan uppstå. Oavsiktlig felmärkning kan bero på felaktig identifiering av arter när fisken fångas, sammanblandning under bearbetning eller tvetydigheter i produktnamn.

Bedrägeri är det när avsiktligt utbyte görs för ekonomisk vinning, exempelvis då en dyrare art byts ut mot en billigare. Bedrägeri kan också uppstå när arter från ohållbart eller olagligt fiske får tillgång till marknaden genom att de marknadsförs som lagligt fångad fisk.

DNA-tester kan endast identifiera om en art bytts ut mot en annan, inte bekräfta om det var bedrägeri. För att göra det krävs att produkten spåras tillbaka genom leverantörskedjan för att se var problemet uppstod.

MSC:s spårbarhetscertifiering kräver att beredningsindustrin, grossister och återförsäljare som handlar med certifierad sjömat har ett system, som ser till att certifierad och icke-certifierad fisk hålls åtskilda. För de tretton felmärkta produkterna erhölls uppgifter från alla led i leveranskedjan, och spårningen visade att endast två felaktiga prover kunde bekräftas som avsiktligt utbytta mot arter av icke-certifierat ursprung. Dessa företag fick sina MSC-certifikat indragna.

Fallen där substitutioner oavsiktligt inträffade vid fångst eller vid bearbetning ombord – skedde sannolikt på grund av felidentifiering mellan närbesläktade arter som förekommer i fångsten. Här fanns inga motiv om ekonomisk vinning.

Om MSC

MSC är en global icke vinstdrivande organisation som sätter en standard för hållbart fiske och spårbara leveranskedjor. MSC använder dock vinstdrivna företag för att utföra arbetet med certifieringar och kontroller så helt utan vinstintressen är deras arbete inte. Lönerna till de anställda betalas också av de avgifter som företag som certifieras får betala för certifiering. De anställda har alltså själva ett intresse av att produkter certifieras.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske. Om själva fisket och alla företag som är inblandade i leverantörskedjan är certifierade får MSC:s miljömärke användas på produkter som säljs i butiker, i bemannade fiskdiskar och på restaurangmenyer.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!