Världskulturmuseet sprider falska nyheter

Världskulturmuseet ska ha en föreläsning om laxodling. Den som ska prata är journalisten Mattias Göransson. Han är ansvarig redaktör för Tidningen Filter som publicerat en djup felaktig artikel om laxodling och industrifiske. Genom att anordna arrangemanget med Göransson ägnar sig Världskultur åt att med hjälp av offentliga medel sprida falska nyheter, felaktiga uppgifter och lögner. Däribland lögner om fiske:

I artikeln påstås också att makrill och sill används till fiskmjöl. Det är nonsens. Ren fantasi. För makrill får yrkesfiskare mycket bra betalt och det vore ren korkat att sälja makrill till fiskmjölsindustrin. Detsamma gäller sill och bara den sill som inte fått säljas som livsmedel, dvs sill från Östersjön, används i fiskmjölsfabrikerna.

[…]

Laxfoder innehåller inte heller stora mängder miljögifter och det gör inte heller de kortlivade fiskar som är råvara för fiskmjöls och fiskoljetillverkningen. Småfisken i Nordsjön och Nordostatlanten innehåller i princip inga miljögifter. Den fisk som innehåller mest miljögifter av de fiskarter som använd i fiskmjölsfabrikerna är sill från Östersjön. Men vid tillverkning av fiskmjöl och fiskolja rensas gifterna (främst dioxin) bort. Fiskmjöl och fiskolja innehåller inte miljögifter i några större mängder.

Odlad lax innehåller därför inga stora mängder miljögifter. De påståenden om detta som finns i Trofasts artikel är helt enkelt lögner.

Laxodling bidrar inte till utfiskning vilket Världskulturmuseet påstår. Ingen av de arter som fiskas för att användas i fiskmjölsindustrin löper risk för utfiskning.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!