Danska räklandningar 2018 – båtar och företag

Den danska räkkvoten för nordhavsräka är dubbelt så stor dom den svenska. I Sverige finns det fler än 60 båtar som får fiska räka. I praktiken är det dock ungefär 40 båtar som fiskar räka då flera ägare har flera båtar och en del med licensen fiskar mer än de måste för att behålla licensen. I Danmark handlar det om 8 båtar som alltså delar på en kvot som är dubbelt så stor som den svenska. De flesta båtarna hör hemma i Skagen och fler av de aktiva yrkesfiskarna är tidigare sillfiskare.

Nordhavsräka fiskas i Nordsjön och Skagerak. I Nordsjöns EU-vatten fiskades i princip ingen räka under 2018. Kvoten fiskas för det mesta inte upp, under 2018 landades bara ungefär hälften av den totala kvoten. Medan svenska räkfiskare har för liten kvot har danska för hög. Det borde lämna utrymme för svenska investeringar i det danska räkfisket. Det förvånar mig att inget svenska räkfiskeföretag vid sidan av familjen Axelsson är aktiva i det danska fisket (tidigare har det dock varit ytterligare två).

HM 424 Westbank

HM 424 Westbank. Bild: North Sea Yard

Danska räklandningar från Nordsjön norsk zon 2017, båt, ton, hemmahamn, ägare

HM 424 Westbank, 45, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS (Henrik Christensen)
S 255 North Sea, 20, Skagen, Karl Arne Nielsen 50%, Thomas Hjort Samuelsen 50%
HG 410 Signet, 11, Hirtshals, HG 410 Signet ApS (Tonny Christian Espersen)

S 486 Sajoni

S 486 Sajoni

Danska räklandningar från Skagerak och Kattegatt 2017, båt, ton, ägare

S 486 Sajoni, 333, Skagen, S 386 Casilo ApS (Henrik Verner Terpet 50%, Brian Sørensen 50%)
S 255 North Sea, 294, Skagen, Karl Arne Nielsen 50%, Thomas Hjort Samuelsen 50%
S 386 Casilo, 285, Skagen, S 386 Casilo ApS (Henrik Verner Terpet 50%, Brian Sørensen 50%)
S 158 Saron, 209, Skagen, Saron Fiskeri A/S (fam. Axelsson)
HG 410 Signet, 202, Hirtshals, HG 410 Signet ApS (Tonny Christian Espersen)
S 226 Emmely Pilegaard, 234, Skagen, S 226 ApS (Christian Pilegaard 77,75%, Erik Rejnholt Rasmussen 12,25%)
S 107 Ulla Lindblad, 83, Skagen, Ulla Lindblad A/S (Lars Pedersen Mose)
HM 424 Westbank, 66, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS (Henrik Christensen)

Företagsmässigt är S 386 Casilo ApS helt dominerande när det gäller landningar. Alla företagen har under de senaste åren antingen byggt en ny båt, beställt en ny båt eller byggt om och moderniserat sin gamla båt med undantag av HG 410 Signet ApS och Saron Fiskeri A/S:

Danska räklandningar totalt 2017, företag, ton, ägare

S 386 Casilo ApS, 633, Henrik Verner Terpet 50%, Brian Sørensen 50% (Skagen)
S 255 North Sea, 294, Karl Arne Nielsen & Thomas Hjort Samuelsen (Skagen)
S 226 ApS, 234, Christian Pilegaard 77,75%, Erik Rejnholt Rasmussen 12,25% (Skagen)
HG 410 Signet ApS, 213, Tonny Christian Espersen (Hirtshals)
Saron Fiskeri A/S, 209, familjen Axelsson (Fiskebäck)
Fiskeriselskabet Westbank ApS, 111, Henrik Christensen (Hanstholm)
Ulla Lindblad A/S, 83, Lars Pedersen Mose (Skagen)

Källor: Fiskeristyrelsen, CVR, Dansk Skibsregister

Läs också: