Svenskdominerade Skagen – S 386 Casilo ApS

S 386 Casilo ApS är Danmarks näst största och Skagens största räkfiskeföretag. Största danska räkfiskeföretaget är Ocean Prawns A/S. Läs mer…

Danska räklandningar 2018 – båtar och företag

Den danska räkkvoten för nordhavsräka är dubbelt så stor dom den svenska. I Sverige finns det fler än 60 båtar som får fiska räka. I praktiken är det dock ungefär 40 båtar som fiskar räka då flera ägare har flera Läs mer…