Nederländernas största fiskebåtar 2019

De största båtarna i Nederländerna är stora pelagiska fabrikstrålare. Tre företag är ägare av dem, Parlevliet & van der Plas (PP Group, P & P), Willem van der Zwan & Zonen och Cornelis Vrolijk/Jaczon. Parlevliet & van der Plas är ett av världens största fiskeriföretag. Deras båtar byter dock ofta flagg och därför varierar de största något från år till år även om det på mycket länge inte byggts några nya.

Flera av de stora nederländska båtarna hör också hemma bland de största båtarna i världen. Världens största fiskebåt som ägs av Parlevliet & van der Plas, Annelies Ilena, är för närvarande inte registrerad i Nederländerna utan i Polen. PP Group har också fiskeriverksamhet i Tyskland, Storbritannien (delägda UK Fisheries), Frankrike, Spanien, Portugal, Litauen och Lettland. Cornelis Vrolijk/Jaczon och Willem vand der Zwan har större verksamhet i Nederländerna än vad PP Group har. Detta bland annat då de vid sidan av det storskaliga pelagiska fisket också bedriver ett ganska omfattande demersalt fiske.

Det pelagiska fisket bedrivs i Nordsjön, Nordatlanten och utanför Västafrika medan de fyra bomtrålarna på listan enbart fiskar i Nordsjön.

Största fiskebåtarna i Nederländerna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

SCH-302 Willem van der Zwan, 9 494, Willem van der Zwan & Zonen
SCH-24 Afrika, 7 127, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-81 Carolien, 7 053, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-72 Frank Bonefaas, 6 562, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-123 Zeeland, 6 005, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-6 Alida, 3 274, Willem van der Zwan & Zonen
KW-172 Dirk Dirk, 3 181, Parlevliet & van der Plas
ARM-15 De Vrouw Jannetje, 573, Fa. P. Meulmeester & A. Schaier
ARM-18 Joris Senior, 572, L. & L. Meulmeester C.V.
ARM-7 Jan Senior, 562, Grietje B.V.

ARM 15 De Vrouw Jannetje

ARM 15 De Vrouw Jannetje. Bild: Ron van de Velde

Att lista båtarna efter längd gör ingen skillnad på ordningen och att lista dem efter motorstyrka innebär inte heller några egentliga förändringar.  Men det kan ändå vara intressant att se hur långa de riktigt stora är.

Största fiskebåtarna i Nederländerna 2017 efter längd, namn, meter, ägare

SCH-302 Willem van der Zwan, 142, Willem van der Zwan & Zonen
SCH-24 Afrika, 126, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-81 Carolien, 126, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-72 Frank Bonefaas, 120, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-123 Zeeland, 115, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-6 Alida, 100, Willem van der Zwan & Zonen
KW-172 Dirk Dirk, 95, Parlevliet & van der Plas

Eftersom nederländska företag äger många stora fiskebåtar i andra länder listar jag dock nederländskt ägda fiskebåtar.

Största fiskebåtarna som nederländska företag äger 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare, land

GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Parlevliet & van der Plas, Polen
KL 855 Margiris, 9 499, Parlevliet & van der Plas, Litauen
SCH-302 Willem van der Zwan, 9 494, Willem van der Zwan & Zonen, Nederländerna
ROS 171 Maartje Theadora, 9 082, Parlevliet & van der Plas, Tyskland
BX 791 Jan Maria, 7 646, Parlevliet & van der Plas, Tyskland
ROS 785 Helen Mary, 7 278, Parlevliet & van der Plas, Tyskland
SCH-24 Afrika, 7 127, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Nederländerna
SCH-81 Carolien, 7 053, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Nederländerna
SCH-72 Frank Bonefaas, 6 562, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Nederländerna
SCH-123 Zeeland, 6 005, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Nederländerna

Källa: EU:s fiskebåtsregister,

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!