Polens största fiskebåtar 2019

Den polska fiskeflottan är precis som de baltiska uppdelad på en antalsmässigt mindre fjärrfiskeflotta och en antalsmässigt större Östersjöflotta. Den polska fjärrfiskeflottan har stadigt minskat i storlek över tid. Året största fiskebåtar är en lite annorlunda lista än förra årets och vi kan också konstatera att EU:s fiskebåtsregister innehåller flera fel. Den största båten saknas och registret tar upp båtar som inte längre har polsk flagg. Sannolikt är det polska myndigheters rapportering som fallerar.

Fjärrfiskeflottan har länge dominerats av fiskebåtar ägda av dotterbolag till isländska Samherji, Arctic Navigations Sp.zo.o. och Atlantex Sp.zo.o. För närvarande är världens största fiskebåt hemmahörande i Polen, GDY-151 Annelies Ilena. Det är en båt som normalt ägs av Parlevliet & van der Plas (PP Group), men nu ägs båten av Atlantex Sp.zo.o, ett dotterbolag till Samherji. Båten drivs dock fortfarande av PP Group.

Den största båten inom Östersjöfisket, WLA-139 Orka, är till stor del svenskägd. Ett kännetecken för Polens fiskeflotta i Östersjön är att den har stor överkapacitet med alldeles för många båtar. Det leder till tjuvfiske och polska fiskare är kända för att ägna sig åt illegalt fiske av torsk och lax.

Största fiskebåtarna i Polen 2019 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji) / PP Group
GDY-58 Polonus, 2 348, Arctic Navigations Sp.zo.o. (Samherji) / DFFU (Samherji)
GDY-57 Janus, 1 468, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji) / Saga Seafood (Pty) Ltd
WLA-139 Orka, 468, DP Pelagic Sp.zo.o. (Västkustfisk SVC AB / Gadus)
WLA-108 Humbak, 294, Gadus Sp.zo.o
DZI-102, 263,
WLA-184 Helot, 259, Gadus Sp.zo.o
KOL-120, 232,
KOL-6, 206,
KOL-206, 206,

Källor:  EU:s fiskebåtsregister, DNV skeppsregister

GDY-151 Annelies Ilena

GDY-151 Annelies Ilena Bild: Marcel & Ruud Coster

Saga Seafood (Pty) Ltd ägs bl.a. av islänningen Egil Arnasson, Förutom att de sköter GDY-57 Janus sköter de också ett antal stora trålare som för närvarande fiskar utanför Namibias kust. Det är Heinaste, Geysir och Saga som samtliga är på 7 765 bruttoton. Geysir är hemmahörande i Belize medan de andra två har namibisk flagg.

Vissa uppgifter gör gällande att Heinaste köpts av ett inhemskt namibiskt företag, ArcticNam Fishing Pty (Ltd), i april 2018, men inget sådant syns i internationella register. Ägare av ArcticNam Fishing är Sinco Fishing, Yukor Fishing och Epango Fishing. Det mesta tyder på att Samherji fortfarande äger 49%  av det bolag som äger båten, Heinaste Investments Namibia (Pty) Ltd (tidigare var ägaren Esja Fishing som har samma adress).

Ägare av Geysir är venezolanska statliga bolaget Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba S.A. (Pescalba). Det statliga kubanska bolaget Sociedad Mercantil Pescavante Corporation, S.A. (Pescavante) äger 49%.

Egil Arnasson ägde  tidigare företaget Sjolaskip på Island. Ett företag vars dotterbolag på Kanarieöarna som köptes av Samherji och blev Katla Seafoods. Arnasson blev VD för Katla Seafoods. När det detta bolag senare köptes av det som idag är Norebo lämnade han Katla Seafood och grundade istället Saga Seafood (Pty) Ltd som formellt tycks vara hemmahörande i Belize. Det finns också andra delägare i Saga Seafood och bland de som kan tänkas vara delägare finns Samherji, och Baltlanta (ägt av Magnus Roth).

Huvudägare av Gadus Sp.zo.o är bröderna David and Arek Sztormowski.

Läs också: