Storbritanniens största fiskebåtar 2019

De flesta stora fiskebåtar i Storbritannien hör hemma i Skottland inklusive Shetland. De ägs av lokala familjer som ofta varit yrkesfiskare i generationer. Ägarna är ofta aktiva fiskare ombord. Men de allra största hör hemma i England och Nordirland (N 905 Voyager).

Flera av de allra största båtarna på listan ägs dock av utländska jätteföretag som SamherjiParlevliet & van der Plas (PP Group) och Cornelis Vrolijk. En ägs av det lite mindre nederländskt ägda företaget Interfish. Interfish äger många fiskebåtar i olika storlek i Storbritannien, både i England och Skottland. Det gör även UK Fisheries som ägs av Samherji och P&P. Samherji är isländskt medan P&P och Cornelis Vrolijk är nederländska. P & J Johnstone Ltd är en del av den stora koncernen Andrew Marr International som ägs av familjen Marr.

Listorna är identiska med listorna år 2018 vad det gäller de 10 största båtarna. Ytterligare en del större båtar är på väg. De byggs för närvarande på lite olika varv runt om i Europa.

H 171 Cornelis Vrolijk

H 171 Cornelis Vrolijk. Bild: AlfvanBeem. Public Domain

Största fiskebåtarna i Storbritannien 2019 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk, 5 579, North Atlantic Holdings Co Ltd (Cornelis Vrolijk)
H 7 Kirkella, 4 290, UK Fisheries (Samherji och PP Group)
N 905 Voyager, 4 290, Voyager Fishing Co Ltd (fam. McCullough)
LK 419 Antares, 2 974, Antares Fishing Co Ltd
PD 365 Kings Cross, 2 935, Lunar Group (fam. Buchan)
PD 165 Pathway, 2 935, Lunar Group (fam. Buchan)
LK 429 Altaire, 2 809, Altaire Fishing Co Ltd (Interfish) / LHD Ltd
FR 224 Christina S, 2 411, Freedom Fish (fam. Simpson), Shannon Fishing (fam. Simpson) samt P & J Johnstone (fam. Marr)
FR 249 Grateful, 2 388, familjen Whyte
H 110 Norma Mary, 2 342, Onward Fishing (Samherji)
LK 145 Antarctic II, 2 282, Fiskebas Fishing Co Ltd
FR 228 Chris Andra, 2 247, Klondyke Fishing Co Ltd (fam. Tait)
PD 379 Quantus, 2 084, M.V. Quantus Ltd (fam. Buchan) och P & J Johnstone (fam. Marr)
LK 394 Zephyr, 2 060, Zephyr Fishing Co Ltd (fam. Irvine) / LHD Ltd

H 7 Kirkella

H 7 Kirkella. Bild: Skipsteknisk

Största fiskebåtarna i Storbritannien 2019 efter längd, namn, meter, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk, 114, North Atlantic Holdings Co Ltd (Cornelis Vrolijk)
H 7 Kirkella, 86, UK Fisheries (Samherji och PP Group)
N 905 Voyager, 86, Voyager Fishing Co Ltd (fam. McCullough)
PD 365 Kings Cross, 79, Lunar Group (fam. Buchan)
PD 165 Pathway, 79, Lunar Group (fam. Buchan)
LK 429 Altaire, 76, Altaire Fishing Co Ltd (Interfish) / LHD Ltd
LK 419 Antares, 75, Antares Fishing Co Ltd
H 110 Norma Mary, 73, Onward Fishing (Samherji)
LK 394 Zephyr, 73, Zephyr Fishing Co Ltd (fam. Irvine) / LHD Ltd
FR 224 Christina S, 72, Freedom Fish (fam. Simpson), Shannon Fishing (fam. Simpson) samt P & J Johnstone (fam. Marr)
FR 228 Chris Andra, 71, Klondyke Fishing Co Ltd (fam. Tait)
FR 249 Grateful, 70, familjen Whyte
LK 145 Antarctic II, 70, Fiskebas Fishing Co Ltd

N 905 Voyager

N 905 Voyager. Bild: Karstensens

Största fiskebåtarna i Storbritannien 2019 efter motorstyrka, namn, kW, ägare

N 905 Voyager, 7 200, Voyager Fishing Co Ltd (fam. McCullough)
H 171 Cornelis Vrolijk, 7 117, North Atlantic Holdings Co Ltd (Cornelis Vrolijk)
LK 419 Antares, 6 600, Antares Fishing Co Ltd
LK 429 Altaire, 6 485, Altaire Fishing Co Ltd (Interfish, Johannes Colam) / LHD Ltd
FR 228 Chris Andra, 6 000, Klondyke Fishing Co Ltd (fam. Tait)
FR 224 Christina S, 5 999, Freedom Fish (fam. Simpson), Shannon Fishing (fam. Simpson) samt P & J Johnstone (fam. Marr)
PD 379 Quantus, 5 772, M.V. Quantus Ltd (fam. Buchan) och P & J Johnstone (fam. Marr)
PD 365 Kings Cross, 5 220, Lunar Group (fam. Buchan)
PD 165 Pathway, 5 220, Lunar Group (fam. Buchan)
FR 226 Challenge, 5 110, Klondyke Fishing Co Ltd (fam. Tait)

Alla båtarna på tio-i-topp-listorna förutom H 7 Kirkella och H 110 Norma Mary är pelagiska färskfisktrålare där de flesta också är byggda för att fiska med snörpvad. Cornelis Vrolijk är en fabrikstrålare som främst fiskar pelagiskt, i Storbritannien handlar det främst om fiske på makrill, blåvitling och sill, men Kirkella och Norma Mary är fabrikstrålare som fiskar demersalt, dvs efter bottenlevande fisk som torsk, sej och kolja etc. Fisket, både det demersala och det pelagiska bedrivs runt de brittiska öarna samt på internationellt, färöiskt och norskt vatten i Nordatlanten.

Även om flera företag ägs av familjer med samma namn betyder det dock inte att det handlar om samma familj.  Är de från samma plats är de sannolikt släkt på långt håll, men det betyder inte att de samverkar på något sätt. Antares Fishing och Fiskebas Fishing ägs av en lång rad personer med olika efternamn. Sannolikt är de dock släkt med varandra.

Lunar Fishing Co Ltd (Lunar Group) har också fiskeriverksamhet i Kanada medan Andrew Marr International investerat i fiskeriverksamheter på Färöarna.

Ett företag som heter LHD Ltd och ägs av ett stort antal personer på Shetlandsöarna har dels egen fiskeriverksamhet och sköter dessutom fiskebåtarna för en flera familjeägda fiskeriföretag på Shetland. Dessa företag är bl.a. Zephyr Fishing Co Ltd (LK 394 Zephyr), Charisma Fishing Co Ltd (ingen båt för närvarande, nybygge på gång) och Altaire Fishing Co Ltd.

Andra källor: EU:s fiskebåtsregister, DNV:s fartygsregister, Companies House

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!