Tiaminbrist beror på svält

Tiaminbrist (brist på vitamin B1) har konstaterats hos flera fiskarter och sjöfåglar i Östersjön. Det är ingen ny insikt utan har varit känt länge. Bland de fiskar där tiaminbrist konstaterats märks torsk och lax. Toppredatorer i Östersjön. Det är välkänt att torsken i östra Östersjön är undernärd på grund av födobrist och sälspridda parasiter. Det är också välkänt tiaminbrist uppstår vid svält och undernäring. Det behövs inga ytterligare förklaringar till situationen.

Torsken lever och föryngrar sig idag i södra Östersjön. Där finns inte längre tillräckligt med föda då skarpsill och sill flytta sig norrut på grund av födobrist. Orsaken är att deras föda, djurplankton, flyttat sig norrut på grund av att Östersjön blivit varmare som en följd av ett varmare klimat. Torsken har inte kunnat följa med norrut då det där inte finns några havsområden där torsken kan leka och fortplanta sig på grund av syrebrist på bottnarna. Syrebristen orsakas i sin tur av varmare hav och övergödning. Den har inte inte heller kunnat motverkas av inströmning av syrerikt och salt vatten från Kattegatt då det under senare år blivit allt mindre av den varan.

Undernärda torskar är sedan enkla byten för sälspridda parasiter varvid parasiterna i sig sedan bidrar till undernäring och dålig hälsa hos torsken.

Det människan kan göra är att skjuta ner sälbeståndet och minska fisket på torsk (det finns däremot ingen anledning att minska fisket på skarpsill och sill då det fisket inte påverkar torskbestånden). Fisket av torsk har minskat under en lång rad år, men sälar jagas inte. Det är nödvändigt att säljakt införs. Syrebristen är svår att göra nåt åt, men människans utsläpp av gödningsämnen har minskat under lång tid. När det gäller varmare hav och klimatförändringar är det svårt att göra nåt på kort sikt.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!